Предложение за резолюция - B7-0389/2011Предложение за резолюция
B7-0389/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в арабския свят

4.7.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Włosowicz от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0389/2011

Процедура : 2011/2756(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0389/2011
Внесени текстове :
B7-0389/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0389/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в арабския свят

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно Сирия,

–       като взе предвид многобройните изявления, направени от върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън, относно положението в Сирия,

–       като взе предвид многобройните изявления, направени от върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън, относно положението в Йемен,

–       като взе предвид политиките и стратегиите, приети от Комисията и Съвета по отношение на различните страни от арабския свят,

–       като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „По-широка Европа – добросъседство: нова рамка за отношенията с източните и южните съседи“ (COM(2003)0104); своя стратегически документ относно европейската политика на добросъседство (COM(2004)0373); своето предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите разпоредби относно създаването на европейски инструмент за добросъседство и партньорство (COM(2004)0628); своето съобщение до Съвета относно предложенията на Комисията за планове за действие в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД) (COM(2004)0795) и плановете за действие за съответните страни; както и своето съобщение относно укрепването на европейската политика на добросъседство (COM(2006)0726),

–       като взе предвид резолюциите на Евросредиземноморската парламентарна асамблея, както и средиземноморската политика на Европейския съюз,

–       като взе предвид Хартата на Обединените нации и Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A6‑0127/2007),

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че про-демократичното движение набира скорост в арабския свят, като това доведе до протести за демокрация по улиците на столичните градове от Кайро до Сана, в които десетки хиляди бяха ранени или убити,

Б.  като има предвид, че много градове в региона продължават да бъдат под обсада на „водени от правителството“ сили, и са лишени от достъп до вода, медицински материали и средства за комуникация,

В.  като има предвид, че Срещата на върха Г-8 постигна споразумение относно Партньорството от Довил, което ще предостави над 20 милиона долара на Тунис и Египет,

Г.  като има предвид, че новоучредената Контактна група за Либия проведе първата си среща в Катар на 13 април 2011 г.,

Д. като има предвид, че специалният пратеник на ООН г-н Хатиб работи с Временния национален съвет на Либия за напредъка на политическия процес,

Е.  като има предвид, че британското правителство предложи създаването на Временен финансов механизъм, с който да се помогне на Временния национален съвет да предоставя обществени услуги на либийския народ,  

Ж. като има предвид, че операциите на НАТО в Либия ще бъдат удължени на 27 юни,

З.  като има предвид, че на 23 май Съветът по външни работи на ЕС постигна съгласие да засили усилията си за блокиране на достъпа на Кадафи до ресурси, в това число военни съоръжения и наемници,

И. като има предвид, че на Срещата на върха Г-8 в Довил от 26 май беше постигнато съгласие, че Кадафи трябва да напусне „поста“ си в Либия,

Й. като има предвид, че Съветът за сътрудничество на страните от Персийския залив ще работи с властите в Сирия за започване на прехвърляне на пълномощия от президента Асад,

К. като има предвид значителният напредък в посока на демократизацията, постигнат в Тунис,

Л. като има предвид, че на 4 юни президентът Сале избяга в Саудитска Арабия, където получи медицинско обслужване след получените наранявания, докато неговият син, Ахмед, остана в Йемен, за да ръководи републиканската гвардия на армията,

М. като има предвид, че Йемен е базата на Ал Кайда на Арабския полуостров (АКАП), терористична организация, която миналата година направи опит да взриви американски самолет над Детройт, както и да постави бомби в транспортни самолети с местоназначение в САЩ,

1.  подчертава своята солидарност с народите от арабския свят и смята, че „Арабската пролет“ свидетелства за ясната им воля за демокрация в региона;

2.  осъжда най-решително използването на насилие срещу мирни демонстранти където и да било и подкрепя правото на протестиращите да участват в мирни демонстрации и гарантират свободата на изразяване;

3.  призовава всички правителства и сили в региона да прекратят незабавно използването на каквато и да било принуда или насилие срещу мирни протестиращи; настоятелно призовава силите за сигурност да проявяват максимална въздържаност в отговора си на протестите;

4.  осъжда широкото използване на сексуално насилие и подчертава, че насилието от сексуален характер спрямо жени и момичета е неприемливо; счита, че изнасилванията и сексуалните злоупотреби представляват военни престъпления в рамките на юрисдикцията на МНС; решително осъжда незаконните убийства и изтезания на деца;

5.  призовава правителствата в региона да оказват пълно съдействие на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

6.  призовава властите в региона, които са наложили санкции на вестници и интернет, да прекратят цензурата на съответните средства за масова информация, да сложат край на рестриктивния правителствен контрол над вестниците и другите издания, както и да отменят ограниченията спрямо интернет;

7.  призовава всички страни от държавите от Арабския съюз, участващи в преговорите за споделяне на властта, да засилят мирния диалог и предприемат всички необходими стъпки за успокояване на напрежението, като се избегне по-нататъшното насилие, както и да работят за успешен преход към прозрачни и действащи демокрации в региона;

8.  отбелязва, че икономическата криза в региона ще възпрепятства напредъка в посока на провеждането на свободни и открити избори и призовава Европейския съюз да продължи да предоставя помощ за подпомагане на икономическите и демократични реформи в региона;

9.  подчертава, че нестабилността в много арабски страни застрашава стабилността в целия регион; отбелязва, че засилването на АКАП представлява нарастваща заплаха за мира и че настоящата политическа криза може да бъде използвана от бойците на Ал Кайда; отбелязва, че сближаването на Египет с Иран може да окаже отрицателно въздействие върху мирното споразумение за Близкия Изток и изказва отново неизменната си подкрепа за Споразумението от Кемп Дейвид между Израел, Йордания и Египет;

10. изразява категоричната си подкрепа в Либия за Временния национален съвет в Бенгази и настоятелно призовава за незабавно прилагане на Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН; настойчиво призовава за оттеглянето на Кадафи и подкрепя издадената от Международния наказателен съд заповед за неговото задържане;

11. изразява съжаление относно твърденията, че режимът на Кадафи получава помощ и подкрепа от Алжир, както и дълбокото си съжаление относно възприетата от Русия и Китай позиция да наложат вето над приемането на международни мерки срещу Сирия;

12. призовава Европейския съюз да продължи да оказва необходимата хуманитарна помощ на разселените лица в региона, много от които живеят понастоящем като бежанци по границите на съответните страни, както и да евакуира възможно най-бързо работещите в тях чуждестранни работници;

13. призовава всички правителства в региона да се въздържат от произволни арести и задържане на политически активисти и защитници на правата на човека, както и да освободят всички лишени от свобода заради техните убеждения;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителствата/временните правителства на Египет, Тунис, Алжир, Либия, Сирия, Йемен и Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив.