Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0389/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0389/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az arab világ helyzetéről

4.7.2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Włosowicz az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0389/2011

Eljárás : 2011/2756(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0389/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0389/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0389/2011

az Európai Parlament állásfoglalása az arab világ helyzetéről

Az Európai Parlament,

–       tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek/alelnöknek a Szíriában kialakult helyzetről szóló számos nyilatkozatára,

–       tekintettel Catherine Ashton főképviselő/alelnöknek a Jemenben kialakult helyzetről szóló számos nyilatkozatára,

–       tekintettel a Bizottság és a Tanács által kiadott, az arab világ egyes országai tekintetében alkalmazandó iránymutatásokra és stratégiákra,

–       tekintettel a Bizottság a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „A kibővített Európa – szomszédságpolitika: új keret a keleti és déli szomszédainkkal ápolt kapcsolatok számára” című közleményére (COM(2003)0104),; az európai szomszédságpolitikáról szóló orientációs dokumentumára (COM(2004)0373), az Európai szomszédsági és partnerségi eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2004)0628), a Tanácshoz intézett, „Az európai szomszédságpolitika keretében kidolgozott cselekvési tervekre irányuló bizottsági javaslatokról” szóló közleményére (COM(2004)0795), valamint az érintett országokra vonatkozó cselekvési terveire; és az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló közleményére (COM(2006)0726),

–       tekintettel az EMPK korábbi, az Európai Unió földközi-tengeri politikájáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az ENSZ alapokmányára és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0127/2007),

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az arab világban 2011 januárjában lendületet kaptak a demokratikus mozgalmak, melyek eredményeként Kairótól Szanaáig az utcákon demokráciát szorgalmazó tiltakozásokra került sor, melyekben emberek tízezrei veszítették életüket vagy sérültek meg,

B.  mivel a régió számos városa továbbra is kormányerők ostroma alatt áll, elvágva az élelmiszerhez, gyógyszerhez és kommunikációs lehetőségekhez való hozzáféréstől,

C. mivel a G8-ak csúcstalálkozója megállapodott a deauville-i partnerségben, amely 20 milliárd dolláros támogatást biztosít Tunéziának és Egyiptomnak,,

D. mivel a líbiai kapcsolattartó csoport 2011. április 13-án először ült össze Katarban,

E.  mivel Abdul-iláh al-Hatíb, az ENSZ különmegbízottja együttműködik a líbiai ideiglenes nemzeti tanáccsal a politikai folyamat továbbvitele érdekében,

F.  mivel a brit kormány azt javasolta, hogy hozzanak létre ideiglenes pénzügyi mechanizmust az ideiglenes nemzeti tanács támogatására annak érdekében, hogy biztosítani tudja a líbiai népnek a közszolgáltatásokat,

G. mivel június 27-én meghosszabbítják a NATO líbiai műveleteit,

H. mivel május 23-án az EU Külügyi Tanácsa abban állapodott meg, hogy intenzívebbé teszi annak megakadályozására irányuló erőfeszítéseit, hogy Kadhafi hozzáférjen az olyan erőforrásokhoz, mint a katonai eszközök és a zsoldosok,

I.   mivel a G8-ak május 26-i deauville-i csúcstalálkozóján megállapodtak abba, hogy Kadhafinak fel kell adnia „pozícióját” Líbiában,

J.   mivel az Öböl-menti Együttműködési Tanács együtt fog működni a szíriai hatóságokkal, hogy megkezdődjön Aszad elnök hatalomból való távozása,

K. mivel Tunéziában jelentős előrelépés történt a demokratizálódás irányában,

L.  mivel Száleh elnök Szaúd-Arábiába menekült, ahol sérülései miatt orvosi kezelésben részesül, míg Száleh elnök fia, Ahmed továbbra is Jemenben maradt, hogy irányítsa a hadsereg köztársasági gárdáját,

M. mivel az Arab-félszigeten az al-Káida székhelye Jemen, mely terrorista csoport az elmúlt évben repülőgépet kísérelt meg felrobbantani Detroit felett, és bombákat próbált küldeni az Egyesült Államokba tartó teherszállító gépekre,

1.  hangsúlyozza az arab világ népeivel való szolidaritását, és meggyőződése, hogy az „arab tavasz” egyértelműen mutatja a régió népességének demokrácia iránti igényét;

2.  a lehető leghatározottabban elítéli az erőszak alkalmazását a békés tüntetők ellen , és támogatja a tiltakozók arra vonatkozó jogát, hogy békés tüntetésekben vegyenek részt, és biztosítsák számukra a kifejezés szabadságát;

3.  kéri valamennyi kormányt és erőt a régióban, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a békés tiltakozókkal szembeni mindenfajta erőszakkal, illetve erő alkalmazásával; sürgeti a biztonsági erőket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet a tiltakozásokra adott reakcióik során;

4.  sajnálatát fejezi ki a szexuális erőszak előfordulása miatt, és hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan a lányokkal és nőkkel szemben alkalmazott szexuális jellegű erőszak; úgy véli, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság alkalmazásában a szexuális visszaélések háborús bűncsekekményeknek minősülnek; határozottan elítéli a gyermekek ellen elkövetett jogellenes gyilkosságokat és kínzásokat;

5.  felszólítja a régió kormányait, hogy teljes mértékben működjenek együtt az ENSZ emberi jogi főbiztosával;

6.  felszólítja a régió hatóságait, amelyek szankciókat vezettek be egyes újságok és az internet vonatkozásában, hogy hagyjanak fel a média cenzúrázásával, az újságok elnyomó kormányzati ellenőrzésével, és szüntessék meg az internetre vonatkozó korlátozásokat;

7.  kéri az Arab Uniónak a hatalom megosztásáról szóló megbeszéléseken részt vevő valamennyi részes felét, hogy fokozzák a békés párbeszédet, és tegyék meg a szükséges lépéseket a helyzet csillapítása érdekében, hogy többé ne forduljon elő erőszak, és hogy tegyenek a régióban az átlátható és működő demokráciák irányába való békés átmenet érdekében;

8.  megjegyzi, hogy a régióban uralkodó jelenlegi gazdasági válság akadályt fog jelenteni a szabad és nyílt választások felé való előrehaladás terén, és kéri az Európai Uniót, hogy továbbra is nyújtson segítséget és támogassa a gazdasági és demokratikus reformokat a régióban;

9.  hangsúlyozza, hogy a számos arab országban uralkodó instabilitás fenyegeti az egész régió stabilitását; megjegyzi, hogy az al-Káida az Arab-félszigeten egyre komolyabb veszélyt jelent a békére nézve, és hogy a jelenlegi politikai válságot az al-Káida milicistái kihasználhatják; megjegyzi, hogy Egyiptom közeledése Iránhoz negatív hatással lehet a közel-keleti békemegállapodásra, és ismételten hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatja az Izrael, Jordánia és Egyiptom közötti Camp David-i megállapodást;

10. Líbia tekintetében határozottan támogatja a bengázi Ideiglenes Nemzeti Tanács legitimitását, és az 1973. sz. ENSZ-határozat haladéktalan végrehajtását sürgeti; határozottan felszólítja Kadhafit a távozásra, és támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság adjon ki elfogatóparancsot Kadhafi ellen;

11. sajnálatát fejezi ki minden arra vonatkozó feltételezés és állítás miatt, amelyek szerint a Kadhafi-rezsim támogatást kap Algériától, miközben mélységesen elítéli Oroszország és Kína álláspontját, amely országok megvétózták a Szíria elleni nemzetközi intézkedéseket;

12. kéri az Európai Uniót, hogy továbbra is biztosítson humanitárius segítségnyújtást a régióban lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára, melyek közül sokan menekültként élnek az országuk határán, és ragaszkodik ahhoz, hogy a lehető leghamarabb evakuálják az országban dolgozó külföldi vendégmunkásokat;

13. kéri a régió kormányait, hogy tartózkodjanak a politikai és emberi jogi aktivisták önkényes letartóztatásától és fogva tartásától, és bocsássák szabadon a meggyőződésük miatt fogvatartott személyeket;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint Egyiptom, Tunézia, Algéria, Líbia, Szíria és Jemen kormányának/átmeneti kormányának, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak.