Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0390/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0390/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében

4.7.2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder, Juozas Imbrasas az EFD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2756(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0390/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0390/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0390/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a közel-keleti válságról, Szíriáról, Bahrainről és Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Egyesült Államok elnökének 2011. május 19-i, az arab világban, különösen Szíriában és Jemenben zajló, a demokráciát támogató felkelésekről szóló beszédére,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének Szíriáról szóló 2011. június 6-i, 11-i, 20-i és Jemenről szóló 2011. június 3-i és 30-i nyilatkozataira,

–   tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó 2011. június 20-i, Szíriára vonatkozó június 20-i és Bahreinre vonatkozó 2011. május 23-i következtetéseire,

–   tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek Szíria, Jemen és Bahrein részes felei,

–   tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni 1975. évi ENSZ-egyezményre, amelynek Szíria és Jemen részes fele,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának Szíriában az emberi jogok megsértéséről szóló, 2011. június 22-i nyilatkozataira,

–   tekintettel az Egyesült Államok külügyminiszterének azzal kapcsolatos nyilatkozatára, hogy Szíria csapatokat helyezett át a török határ mellé,

–   tekintettel Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke 2011. május 19-i beszédére Jemenről és a hatalom átadása melletti elkötelezettségről,

–   tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek Jemen és Szíria részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Arab világban és Észak-Afrikában a politikai erők mozgásai továbbra is bizonytalanok, és a politikai átmenet folyamata ki van téve annak, hogy azt szélsőséges vallási nézetekre és intoleranciára épülő csoportok kihasználják,

B.  mivel a régióban uralkodó politikai instabilitás az Európai Unióba irányuló ellenőrizetlen migrációs áramlások fő kiváltó oka; mivel e migrációs áramlások különösen aggasztóak, mivel azok fokozhatják a feszültséget nem csak a származási és a célországok között, de a származási és a tranzitországok között is,

C. mivel a feltételezések szerint több mint 1300 szíriai halt meg, és további 10 000 került börtönbe azóta, hogy a délen található Deraa városban márciusban kormányellenes tüntetések törtek ki Bassár al-Aszad elnök távozását követelve,

D. mivel az észak-szíriai városokból és falvakból, mint például Dzsiszr as-Sugúrból és Hirbet al-dzsawzból 11 000 ember menekült át a határon Törökországba a Bassár al-Aszad elnökhöz hű biztonsági erők általi támadásokat követően,

E.  mivel a szíriai biztonsági erők vezető szerepet játszottak a szíriai polgári lakosság népesség elnyomásában azáltal, hogy tüntetőket gyilkoltak meg, kormányellenes aktivistákat tartóztattak le, és embereket hurcoltak el otthonaikból, ami miatt több ezren menekültek el a határokon át Törökországba,

F.  mivel az emberi jogi aktivisták beszámolói szerint 2011. június 24-én Damaszkuszban, Szíria fővárosában, Homszban és Kiszvában legalább 15-en veszítették életüket a kormányellenes tiltakozók és a biztonsági erők között országszerte kitört összecsapások miatt,

G. mivel számos beszámoló szerint az Iráni Iszlám Köztársaság azzal támogatja a szíriai kormányt a tiltakozások elfojtásában, hogy felszereléssel és egyéb logisztikai támogatással látja el az Aszad-rezsimet,

H. mivel a tiltakozók szíriai kormány általi elhallgattatásáról való figyelem elterelése érdekében június 5-én civileket küldtek a Szíria és Izrael közötti határra, a Golán-fennsíkra, hogy az izraeli védelmi erőket ellenlépések meghozatalára késztessék a civilek határsértésének megakadályozása érdekében,

I.   mivel június 20-án Bassár al-Aszad elnök reformmenetrendet hirdetett ki, melyben Szíria alkotmányának újraírására és új választójogi törvény megszövegezésére szólít fel,

J.   mivel június 27-én 150 szíriai értelmiségi és aktivista, köztük az ország legfőbb ellenzéki alakjai találkoztak Damaszkuszban a demokráciába való békés átmenet megvalósítására vonatkozó tervek megvitatása érdekében,

K. mivel 2011. június 23-án az Európai Unió meghosszabbította a május 9-én elfogadott 2011/273/KKBP határozattal összefüggésben bevezetett, Szíriára vonatkozó korlátozó intézkedéseket, amely a szíriai rezsim 13 tisztviselőjével és társaival szemben vezetett be korlátozó intézkedéseket, akiket a civil népesség erőszakos elnyomásáért felelős személyekként azonosítottak,

L.  mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulási megállapodást még mindig nem írták alá; mivel ennek a megállapodásnak az aláírása Szíria kérésére 2009 októbere óta késik; mivel az emberi jogok és alapvető szabadságok tisztelete lényeges része ennek a megállapodásnak,

M. mivel a jemeni Ali Abdullah Száleh elnök jelenleg orvosi kezelésben részesül Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában, miután egy 2011. június 3-i, a szanaai palotájában található mecset ellen irányuló támadás következtében súlyos sérüléseket szenvedett, és ezen eset óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt,

N. mivel egész Jemenben több százezer kormányellenes tüntető gyűlt össze azt követelve, hogy Ali Abdullah Száleh elnök családja és belső körének tagjai hagyják el az országot,

O. mivel a délen található Táiz városában több mint ötven tüntető vesztette életét,

P.  mivel május 21-én a jemeni ellenzéki pártok koalíciója (ahzáb al-liká) átmeneti megállapodást írt alá az Öböl-menti Együttműködési Tanács támogatásával, amelynek részét képezi, hogy Száleh elnök harminc napon belül távozzon hivatalából, és hatvan napon belül elnökválasztásokra kerüljön sor,

Q. mivel május 22-én Száleh elnök megszegte ígéretét, hogy aláírja a megállapodást, és ennek eredményeképp az EU felülvizsgálta Jemennel kapcsolatos politikáját, az Öböl-menti Együttműködési Tanács pedig feladta a közvetítésre irányuló erőfeszítéseit,

R.  mivel a helyzet továbbra is ingatag Bahreinben az ország síita többségű népessége által teremtett instabilitás és az Iráni Iszlám Köztársaságnak az Öböl-menti királyság belső ügyeibe való bevonása által okozott kaotikus helyzet miatt,

S.  mivel Hamd ibn Ísza al-Halífa király kinyilvánította azon szándékát, hogy reformprogramot indít, és független vizsgálatokat folytat az országban lezajlott több hetes tüntetések kapcsán,

Szíria

 

1.  követeli a kormányellenes tüntetésekben való részvételük miatt bebörtönzött valamennyi szíriai politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását, és hogy a szíriai biztonsági erők hagyjanak fel a kínzással és a visszaélésekkel, és számolják fel a szólásszabadsággal és a sajtószabadsággal szembeni korlátozásokat;

2.  kéri a szíriai kormányt, hogy a kormányellenes tüntetőkkel szembeni széles körű leszámolások miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült valamennyi menekült számára tegye lehetővé biztonságos visszatérésüket, valamint hogy a szíriai biztonsági erők hagyjanak fel az ország civil lakosságának megfélemlítését és zaklatását célzó műveletekkel;

3.  kéri a harmadik országokat, mint például az Iráni Iszlám Köztársaságot, hogy hagyjanak fel a szíriai rezsim katonai, személyi és logisztikai, az ország civil lakosságának elnyomását célzó támogatásával,

4.  üdvözli Bassár al-Aszad elnök azon kezdeményezését, hogy „nemzeti párbeszédet” indít, amelynek hatékonynak, azonnalinak és eredményorientáltnak kell lennie; e folyamatnak magában kell foglalnia az alkotmány megszövegezését, széles körű jóváhagyás mellett, a politikai pártokra vonatkozó számos új jogszabály befejezését, a Baath párt és szövetségesei kétharmados parlamenti többségét biztosító garancia felfüggesztését, valamint a reformokra vonatkozó konkrét és kézzelfogható menetrend végrehajtását;

5.  sürgeti a szíriai kormányt, hogy tegye lehetővé az újságírók, a humanitárius szervezetek, a nemzetközi megfigyelők és az ENSZ emberi jogi főbiztosa számára, hogy felmérjék Szíria belső humanitárius helyzetét, beleértve egy ENSZ általi vizsgálat lehetőségét is, különösen az olyan fokozottan sújtott területek vonatkozásában, mint Deraa, Baniasz és Homsz;

6.  sürgeti a szíriai kormányt, hogy tartózkodjon Izrael Állammal szembeni minden olyan provokatív megnyilvánulástól, amely a két ország közötti feszültség kiéleződéséhez, és határokon átnyúló konfliktushoz vezethet;

7.  felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák Szíria népének békés, demokratikus törekvéseit, tekintsék át ezen országokkal kapcsolatos politikájukat, tartsák tiszteletben az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexét, és álljanak készen arra, hogy – a nemzeti hatóságok komoly elkötelezettsége esetén – segítséget nyújtsanak konkrét politikai, gazdasági és társadalmi reformtervek végrehajtásában ezekben az országokban;

Jemen

 

8.  sürgeti Ali Abdullah Száleh elnököt, hogy írja alá a „30–60” tervet, melyet az Öböl-menti Együttműködési Tanács égisze alatt dolgoztak ki, és amelynek értelmében hivatalosan beleegyezne abba, hogy harminc napon belül lemond, és hatvan napon belül választásokat tartanak;

9.  kéri Jemen ellenzéki pártjait, hogy tegyenek erőfeszítéseket az arra vonatkozó megoldás megtalálása érdekében, hogy túljussanak a jelenlegi holtponton, és nemzeti egységkormányt hozzanak létre, valamint megfelelő átmenetet biztosítsanak az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével összhangban, hogy reagáljanak a jemeni nép jogos érdekeire, és hogy a jemeni kormány biztosítsa az ENSZ emberi jogi főbiztosának missziója számára, hogy szabadon beléphessen az országba;

10. sürgeti a nemzetközi közösséget, az EU-t, az ENSZ-et és az Öböl-menti Együttműködési Tanácsot, hogy tegyenek összpontosított erőfeszítéseket a hatalom békés átadásának elősegítése érdekében, és biztosítsák, hogy az ország alapvető infrastruktúrája, mint például az olajhoz kapcsolódó infrastruktúra ne kerülhessen az al-Kaidához tartozó vagy azzal szövetséges iszlám szélsőségesek kezére;

11. aggodalmát fejezi ki a Jemenben tapasztalható nagymértékű szegénység, a vízforrások kimerülése, a gyenge infrastruktúra, az élelmiszerárak növekedése és egyéb társadalmi-gazdasági problémák miatt, ragaszkodik ahhoz, hogy az EU nyújtson segítséget e problémák megoldásában, melyek eszközül szolgálnak az olyan iszlamista csoportok térnyeréséhez, mint az al-Káida;

Bahrein

 

12. üdvözli Hamd ibn Ísza al-Halífa király azon kezdeményezését, hogy reformfolyamatot indít el, és párbeszédbe kezd az ellenzéki erőkkel; üdvözli azon javaslatot, hogy hozzanak létre független tényfeltáró missziót a nemrégiben történt zavargások kapcsán;

13. továbbra is aggodalmát fejezi ki az Iráni Iszlám Köztársasággal összefüggő elemeknek a bahreini belpolitikai ügyekbe való bevonódása miatt;

14. kéri az Európai Uniót, hogy támogassa a helyi hatóságok által javasolt nemzeti párbeszédet, hogy az tartalmas, eredményorientált és konkrét menetrendhez és mérőszámokhoz kapcsolódó legyen;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a tagállamok kormányainak, a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Jemeni Köztársaság kormányának és parlamentjének.