Rezolūcijas priekšlikums - B7-0390/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0390/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā

4.7.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā

Procedūra : 2011/2756(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0390/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0390/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0390/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par krīzi Tuvajos Austrumos, Sīrijā, Bahreinā un Jemenā,

–   ņemot vērā ASV valsts prezidenta 2011. gada 11. maija runu attiecībā uz demokrātiju atbalstošām sacelšanās kustībām arābu valstīs un jo īpaši Sīrijā un Jemenā,

–   ņemot vērā augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 2011. gada 6., 11. un 20. jūnija paziņojumus par Sīriju un 2011. gada 3. un 30. jūnija paziņojumus par Jemenu,

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 20. jūnija secinājumu par Jemenu, 20. jūnija secinājumu par Sīriju un 2011. gada 23. maija secinājumu par Bahreinu,

–   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura dalībvalstis ir Sīrija, Jemena un Bahreina,

–   ņemot vērā 1975. gadā pieņemto ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu, kuras dalībvalstis ir Sīrija un Jemena,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra paziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem 2011. gada 22. jūnijā Sīrijā,

–   ņemot vērā ASV valsts sekretāres paziņojumus par karaspēka pārvietošanos Sīrijā pie Turcijas robežas,

–   ņemot vērā ASV valsts prezidenta Baraka Obamas 2011. gada 19. maija runu par Jemenu un par apņemšanos panākt varas maiņu,

–   ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura dalībvalstis ir Jemena un Sīrija,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā politisko notikumu attīstība arābu valstīs un Ziemeļāfrikā vēl arvien ir nenoteikta un politiskais pārejas process ir ļoti viegli iespaidojams, jo to varētu izmantot grupējumi, kuru mērķis ir reliģisks ekstrēmisms un neiecietība;

B.  tā kā politiskā nestabilitāte reģionā ir svarīgs iemesls migrācijas plūsmām uz Eiropas Savienību; tā kā migrācijas plūsmas jo īpaši rada bažas, jo varētu pastiprināt saspīlējumu ne tikai starp izcelsmes valstīm un galamērķa valstīm, bet arī starp izcelsmes valstīm un tranzīta valstīm;

C. tā kā kopš pret valdību vērsto protestu uzsākšanās martā dienvidos esošajā pilsēta Derā, kuru mērķis bija panākt prezidenta Bashar al-Assad atkāpšanos, vairāk nekā 1300 sīriešu tiek uzskatīti par nogalinātiem un vēl 10 000 — par apcietinātiem;

D. tā kā 11 000 bēgļu no Sīrijas ziemeļos esošajām pilsētām un ciemiem, piemēram, Jisr al-Shughour un Khirbet al-jouz, devušies pāri Turcijas robežai pēc tam, kad prezidentam Bashar al-Assad uzticīgie drošības spēki atklājuši uguni uz viņiem;

E.  tā kā Sīrijas drošības spēkiem ir vadošā loma Sīrijas civiliedzīvotāju apspiešanā, nogalinot demonstrantus, apcietinot pret valdību protestējošus aktīvistus un padzenot civiliedzīvotājus no mājām, kas tūkstošiem cilvēkus piespieda bēgt pāri robežai uz Turciju;

F.  tā kā cilvēktiesību aktīvisti ir ziņojuši, ka 2011. gada 24. jūnijā Sīrijas galvaspilsētā Damaskā, kā arī Homsā un Kisvā ir nogalināti vismaz 15 cilvēki sadursmēs, kas visā valstī notiek starp pret valdību noskaņotiem demonstrantiem un drošības spēkiem;

G. tā kā tiek plaši ziņots, ka Irānas Islāma Republika palīdz Sīrijas valdībai apspiest demonstrantus, nodrošinot al–Assad režīmam ekipējumu un citu materiāli tehnisko atbalstu;

H. tā kā, cenšoties novērst uzmanību no Sīrijas valdības vardarbīgas rīcības pret demonstrantiem, 2011. gada 5. jūnijā civilpersonas tika nosūtītas uz robežu ar Izraēlu Golanas augstienē, lai provocētu Izraēlas aizsardzības spēkus veikt sodīšanas pasākumus, tādējādi novēršot civilo aktīvistu mēģinājumus pārkāpt robežu;

I.   tā kā 20. jūnijā prezidents al–Assad paziņoja par rīcības plānu, kas paredz reformas un kurā pieprasīta Sīrijas konstitūcijas jauna redakcija un jauna vēlēšanu likuma izstrādāšana;

J.   tā kā 27. jūnijā 150 Sīrijas intelektuāļi un aktīvisti, tostarp dažas opozīciju pārstāvošas visprominentākās personas, sapulcējās Damaskā, lai apspriestu plānus par miermīlīgu pāreju uz demokrātiju;

K. tā kā 2011. gada 23. jūnijā Eiropas Savienība izvērsa ierobežojošus pasākumus pret Sīriju saistībā ar 9. maijā pieņemto Lēmumu 2011/273/KĀDP, kas paredz ierobežojošus pasākumus pret 13 ierēdņiem un Sīrijas režīma sabiedrotajiem, kuri identificēti kā atbildīgie par civiliedzīvotāju vardarbīgu apspiešanu;

L.  tā kā vēl aizvien nav parakstīts asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses; tā kā šī nolīguma parakstīšana pēc Sīrijas lūguma tiek atlikta jau kopš 2009. gada; tā kā cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir būtiski svarīga šā nolīguma sastāvdaļa;

M. tā kā Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh pašreiz ārstējas Saudu galvaspilsētā Riādā sakarā ar nopietnajiem ievainojumiem, kurus viņš guvis 2011. gada 3. jūnija uzbrukuma rezultātā savas pils mošejā galvaspilsētā Sānā, un tā kā kopš šā datuma viņš publiski nav bijis redzams;

N. tā kā simtiem tūkstošu pret valdību noskaņotu demonstrantu ir sapulcējušies visā Jemenā un pauduši prasību, lai prezidenta Ali Abdullah Saleh ģimenes locekļi un viņam pietuvināto personu loks atstāj valsti;

O. tā kā 31. maijā tika nogalināti piecdesmit demonstranti dienvidos esošajā pilsētā Taizā;

P.  tā kā 21. maijā Jemenas parlamentāra koalīcija, parlamentā apvienoto partiju apvienība parakstīja pārejas perioda vienošanos, kura panākta ar Persijas līča sadarbības padomes starpniecību un saskaņā ar kuru prezidentam Saleham trīsdesmit dienu laikā būtu jāatstāj amats un pēc sešdesmit dienām būtu jārīko jaunas valsts prezidenta vēlēšanas;

Q. tā kā 22. maijā prezidents Salehs atkāpās no sava solījuma parakstīt vienošanos, kas bija par iemeslu tam, ka ES pārskatīja savu politiku attiecībā uz Jemenu, bet Persijas līča sadarbības padomei tas bija pamats pārtraukt savu ar starpniecību saistīto darbību;

R.  tā kā Bahreinā saglabājas saspīlēta situācija haosa dēļ, kuru izraisījusi valstī vairākumā esošo šiītu iedzīvotāju radītā nestabilitāte, kā arī Irānas Islāma Republikas iejaukšanās šīs Persijas līča karalistes iekšējās lietās;

S.  tā kā karalis Hamd bin Isa Al Khalifa pēc vairākas nedēļas notikušiem protestiem, kas skāruši valsti, paziņojis par savu nodomu uzsākt reformu programmu un neatkarīgu izmeklēšanu,

Sīrija

 

1.  prasa nekavējoties atbrīvot visus Sīrijas politiskos ieslodzītos, kuri tika aizturēti par piedalīšanos pret valdību vērstajās demonstrācijās, izbeigt spīdzināšanas un visa veida vardarbību no Sīrijas drošības spēku puses, kā arī atcelt vārda un preses brīvības ierobežojumus;

2.  prasa, lai Sīrijas valdība atļautu visu to bēgļu drošu atgriešanos, kuri aizbēguši no savām pilsētām un ciemiem pret valdību vērstu demonstrāciju dalībnieku plašas apspiešanas rezultātā, un lai tiktu apturētas Sīrijas drošības spēku operācijas, kuru mērķis ir valsts civiliedzīvotāju iebaidīšana un terorizēšana;

3.  aicina trešās valstis, piemēram, Irānas Islāma Republiku pārtraukt tāda militāra, personāla un materiāli tehniska atbalsta sniegšanu Sīrijas režīmam, kas paredzēts civiliedzīvotāju apspiešanai;

4.  atzinīgi vērtē prezidenta Bashar al-Assad iniciatīvu iesaistīties „nacionālā dialogā”, kuram vajadzētu būt efektīvam, būtu jānotiek nekavējoties un jāorientējas uz rezultātiem; šim procesam būtu jāaptver jaunas konstitūcijas izstrādāšana, kuras pamatā būtu plaša balstīšanās uz likumiem, kā arī likumu papildināšana, kas reglamentē politiskās partijas, izslēdzot garantijas, ka Baath partijai un tās sabiedrotajiem tiek piešķirtas divas trešdaļas no vietām parlamentā, un konkrēta un reāli īstenojama grafika sagatavošana reformu īstenošanai;

5.  mudina Sīrijas valdību nekavējoties atļaut žurnālistiem, humanitārajām organizācijām, starptautiskajiem novērotājiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos iekļūt valstī, lai novērtētu cilvēktiesību stāvokli tās iekšienē, tostarp iespēju veikt ANO vadītu izmeklēšanu, īpaši visvairāk skartajās teritorijās, piemēram, Derā, Baniasā un Homsā;

6.  mudina Sīrijas valdību atteikties no provokatīviem pasākumiem pret Izraēlas Valsti, kas varētu saasināt saspīlējumu starp šīm divām valstīm, izraisot pārrobežu konfliktu;

7.  aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis atbalstīt Sīrijas tautas miermīlīgos demokrātiskos centienus, pārskatīt savu politiku attiecībā uz šīm valstīm, respektēt ES Rīcības kodeksu ieroču eksportam, kā arī būt gatavām palīdzēt konkrētu politisku, saimniecisku un sociālu reformu programmu īstenošanā šajās valstīs gadījumā, ja valsts iestādes uzņemsies nopietnas saistības;

Jemena

 

8.  mudina prezidentu Ali Abdullah Saleh parakstīt plānu „30–60”, kurš izstrādāts Persijas līča sadarbības padomes vadībā un saskaņā ar kuru prezidentam būtu jāatkāpjas 30 dienu laikā un pēc sešdesmit dienām būtu jārīko jaunas valsts prezidenta vēlēšanas;

9.  aicina Jemenas opozīcijā esošās partijas strādāt, lai atrastu risinājumus pašreizējās bezizejas situācijas pārvarēšanai, izveidojot nacionālās vienotības valdību un nodrošinot mierīgu varas pāreju atbilstoši Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvai, un tādējādi ievērot visas Jemenas tautas likumīgās intereses, turklāt prasa, lai Jemenas valdība atļautu augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos misijas neierobežotu iekļūšanu valstī;

10. mudina starptautisko sabiedrību, ES, Apvienoto Nāciju Organizāciju un Persijas līča sadarbības padomi īstenot saskaņotus centienus, lai veicinātu miermīlīgu varas pāreju un nodrošinātu, ka svarīga valsts infrastruktūra, piemēram, naftas pārstrādes iekārtas nenonāk islāma ekstrēmistu un/vai al-Qaeda organizācijai piederīgo rokās;

11. pauž bažas par endēmisko nabadzību Jemenā, tās ūdens krājumu izsmelšanu, nabadzīgo infrastruktūru, pārtikas cenu pieaugumu un citām sociāli ekonomiskām problēmām; uzstāj, ka ES jāsniedz savs atbalsts šo problēmu risināšanā, lai nepieļautu islāmistu grupējumu, piemēram, al-Qaeda, aicinājumu īstenošanu;

Bahreina

 

12. atzinīgi vērtē karaļa Hamad bin Isa Al Khalifa iniciatīvu iesaistīties reformu procesā un nacionālā dialogā ar opozīcijas spēkiem; atzinīgi vērtē ierosināto neatkarīgas faktu vākšanas misijas izveidošanu attiecībā uz nesenajiem nemieriem;

13. joprojām ir nobažījies par to elementu iesaistīšanos Bahreinas iekšpolitikas lietās, kam ir sakari ar Irānas Islāma Republiku;

14. aicina Eiropas Savienību atbalstīt vietējo varas iestāžu ierosināto nacionālo dialogu, lai tas būtu nozīmīgs, orientēts uz rezultātu un piesaistīts konkrētam grafikam un kritērijiem;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Bahreinas Karalistes valdībai un parlamentam, Sīrijas Arābu Republikas valdībai un parlamentam un Jemenas Republikas valdībai un parlamentam.