Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0449/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0449/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében

4.7.2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0389/2011

Eljárás : 2011/2756(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0449/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0449/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0449/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szíriáról, Jemenről és Bahreinről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen 2011. április 7-i állásfoglalására,

–   tekintettel az egyiptomi, líbiai és tunéziai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról szóló, 2010. március 24-i jelentésére,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatáról szóló, 2011. április 7-i állásfoglalására,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének Szíriáról szóló, 2011. március 18-i, 22-i, 24-i és 26-i, április 23-i, június 6-i és 11-i nyilatkozataira; és Jemenről szóló, 2011. március 10-i, 12-i, 18-i, április 27-i, május 11-i, 26-, és 31-i, június 3-i, és a Bahreinről szóló, 2011. március 10-i, 12-i, és 18-i, május 3-i és július 1-i nyilatkozataira,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a Szíriáról szóló, 2011. április 29-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a 2011. május 24-i, „Párbeszéd a migrációról, mobilitásról és biztonságról a dél-mediterrán országokkal” című közleményre, és a 2011. május 25-i, „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleményre,

–   tekintettel az Európai Tanács 2011. március 24–25-i következtetéseire,

–   tekintettel a 2011. június 23- és 24-i, a déli szomszédságról szóló tanácsi nyilatkozatra,

–   tekintettel az Emberi Jogi Tanács Szíriáról szóló, 2011. április 29-i határozatára,

–   tekintettel a Tanács 2011. május 9-i (2011/273/KKBP), 2011. május 23-i (2011/302/KKBP), és 2011. június 23-i (2011/367/KKBP), Szíriáról szóló határozataira,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2011. május 23-i és június 20-i következtetéseire,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának Szíriáról szóló, 2011. június 3-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának Szíriáról szóló, 2011. június 14-i előzetes jelentésére,

–   tekintettel a gyermekek jogairól szóló, 1990. november 20-i ENSZ-egyezményre, amelynek Szíria is részes fele,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJNE),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel más arab országokat követően a szíriai és jemeni tüntetők békés úton jogos demokratikus törekvéseket fejeztek ki, és nyomatékosan sürgették a politikai, gazdasági és szociális reformokat, melyek célja a valódi demokrácia megvalósítása, a korrupció és a nepotizmus elleni küzdelem, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának biztosítása, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint gazdasági és társadalmi körülmények javítása,

B.  mivel az illetékes kormányok egyre erőszakosabb elnyomással válaszolnak; mivel a jemeni és szíriai biztonsági erők túlzott erőt alkalmaztak a tüntetők ellen, ami számos emberéletet követelt, valamint sokan megsebesültek és sokakat bebörtönöztek, és ez megsérti a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelynek Szíria és Jemen is részes felei,

C. mivel Szíriában a megmozdulások a déli Daraa városában kezdődtek, ahonnan az egész országra továbbterjedtek; mivel a szír hadsereg Daraa városát és több más várost is ostrom alá helyezett; mivel a jelentések szerint több mint 1100 személyt öltek meg, és közel 10.000 személyt önkényesen őrizetbe vettek,

D. mivel a nemrég világszerte bemutatott videók nyugtalanító képsorain önkényesen őrizetbe vett, fogva tartásuk alatt megkínzott vagy bántalmazott szíriai gyermekek voltak láthatók, és ezek a kínzások több esetben a gyermekek halálához vezettek, mint például a tizenhárom éves Hamza al-Khateeb esetében is; mivel, ezen kívül, az UNICEF-nek, az ENSZ Gyermekalapjának 2011. május 31-i jelentése szerint a tüntetők ellen bevetett éles lőszer már legalább 30 gyermek halálát okozta;

E.  mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulási megállapodást még mindig nem írták alá; mivel e megállapodás aláírása Szíria kérésére 2009 októbere óta késik; mivel az emberi jogok és alapvető szabadságok tisztelete lényeges része ennek a megállapodásnak,

F.  mivel Jemen a Közel-Kelet legszegényebb országa, ahol széles körű az alultápláltság, amelynek olajkészletei kifogyóban vannak, népessége nő, központi kormányzata gyenge, ahol egyre nagyobb mértékű a vízhiány, és ahol igen csekély az ország gazdaságába történő beruházás; mivel súlyos aggodalomra ad okot a jemeni állam feloszlásának lehetősége, hiszen február óta törékeny fegyverszünet van életben az északi síita felkelők, a déli szeparatista mozgalom és számos al-Kaida-harcos között, akik a jelentések szerint Jement használják a visszavonulás helyéül,

G. mivel Ali Abdullah Száleh elnök, aki egy bombatámadásban megsebesült, és akit jelenleg Szaúd-Arábiában kezelnek, megtagadta a hatalmon lévő párt és az ellenzéki koalíció által elfogadott, az Öböl-menti Együttműködési Tanács politikai átmenetre vonatkozó kezdeményezésének aláírását,

H. mivel 2011. június 1-jén Bahreinben feloldották a rendkívüli nemzetbiztonsági helyzetet, és Hamad bin Ísza Ál Kalifa király nemzeti párbeszéd folytatására szólított fel, amely július 2-án vette kezdetét,

I.   mivel az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság és a gondolatszabadság melletti elkötelezettségét, és hangsúlyozta, hogy a kormányok kötelessége e szabadságjogok világszerte történő biztosítása,

1.  határozottan elítéli a békés tüntetők biztonsági erők általi erőszakos elnyomását Szíriában és Jemenben, és kifejezi részvétét az áldozatok családjai felé; szolidaritását és elismerését fejezi ki ezen országok népeinek bátorságuk és elszántságuk miatt, és határozottan támogatja legitim demokratikus törekvéseiket;

2.  felhívja a szír és jemeni hatóságokat, hogy tartózkodjanak a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépéstől, és tartsák tiszteletben a tüntetők szabad gyülekezéshez való jogát; hangsúlyozza, hogy a sebesültekért és a kioltott emberéletekért felelős személyeket felelősségre kell vonni és bíróság elé kell állítani; felhívja a hatóságokat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon az összes politikai foglyot, emberijog-védőt, újságírót és békés tüntetőt, biztosítsák a szólás- és egyesülési szabadságot az igazságszolgáltatásban és a gyakorlatban, fokozzák a korrupcióellenes intézkedéseket, biztosítsanak egyenlő jogokat a kisebbségeknek, biztosítsák a kommunikációs eszközökhöz, mint például az internethez és a mobiltelefonhoz való hozzáférést és biztosítsák a független médiához való hozzáférést;

3.  hangsúlyozza, hogy az állam által az ország lakossága ellen alkalmazott erőszaknak közvetlen következményeket kell maga után vonnia az állam Európai Unióval fenntartott kétoldalú kapcsolatai tekintetében; emlékezteti az Unió főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy az EU számos eszközt alkalmazhat az ilyen cselekményektől való elrettentés érdekében, például a pénzeszközök befagyasztását vagy az utazási tilalmat; emlékeztet azonban, hogy a kétoldalú kapcsolatok említett felülvizsgálata soha nem érintheti hátrányosan a lakosságot;

4.  felszólítja a szír és jemeni hatóságokat, hogy reagáljanak gyorsan a demokratikus, gazdasági és társadalmi reformokra irányuló széles körben megfogalmazott felhívásokra; határozottan támogatja Szíriában és Jemenben a demokrácia, a jogállamiság és a társadalmi igazságosság felé vezető reformokat; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi szír és jemeni válságot csak nyílt és érdemi politikai folyamat és párbeszéd haladéktalanul és feltételek nélkül történő folytatásával, , az összes demokratikus politikai erő és a civil társadalom bevonásával lehet rendezni;

5.  határozottan elítéli, hogy Szíriában fokozódik az erőszak, és továbbra is súlyosan megsértik az emberi jogokat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a rendkívüli állapot április 21-i megszüntetését a gyakorlatban nem alkalmazták, az Asszad elnök által bejelentett reformokat nem hajtották végre, és a politikai foglyokat továbbra is fogva tartják, az elnök által a közelmúltban bejelentett amnesztia ellenére; sürgeti a szír hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg az érintett városok ostromát, és azonnal engedélyezzék a humanitárius szervezetek és szakemberek számára az akadálymentes bejutást;

6.  sürgeti a szír hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon a tüntetések elfojtása és az azzal kapcsolatos események során letartóztatott gyermekeket, és alaposan vizsgálják ki a gyermekek elleni erőszak bejelentett eseteit, és a jövőben tartózkodjanak a gyermekek letartóztatásától és a gyermekek elleni erőszaktól, illetve a gyermekek jogainak megsértésétől;

7.  üdvözli a Tanács azon határozatát, hogy korlátozó intézkedéseket hoz Szíriával szemben, és a polgári lakossággal szembeni erőszakos megtorlásokért felelős személyek ellen, hogy felfüggeszti az új kétoldalú együttműködési programokkal kapcsolatos előkészületeket, felfüggeszti az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz és a MEDA-eszköz keretében zajló, a szíriai hatóságokkal folytatott folyamatban lévő kétoldalú programokat, hogy arra szólítja fel az Európai Befektetési Bankot, hogy a fejlemények fényében egyelőre ne hagyja jóvá az EBB új finanszírozási műveleteit Szíriában, és ne tegyen további lépéseket a Szíriával kötendő társulási megállapodások tekintetében;

8.  határozottan támogatja az EU-nak a nemzetközi közösség partnereivel közös diplomáciai erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa ítélje el a Szíriában folyó erőszakot, és sürgeti a szír hatóságokat, hogy mielőbb feleljen meg a szíriai nép jogos törekvéseinek; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezek a törekvések eddig nem jártak sikerrel, és nem sikerült ezzel kapcsolatban határozatot benyújtani, és hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem foglalt állást; felszólítja Oroszországot és Kínát, az ENSZ BT azon állandó tagjait, amelyek fenntartásuknak adtak hangot, hogy biztosítsák, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa megfelelően tud reagálni a szíriai helyzetre; felkéri az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy győzze meg mindkét ország hatóságait, hogy az ENSZ BT-nek felelősséget kell tudnia vállalni;

9.  felszólítja a szíriai hatóságokat, hogy engedjék be a külföldi sajtó képviselőit és a független ENSZ-megfigyelőket az országba, akik ellenőriznék azt az állítást, amely szerint először „fegyveres szélsőséges csoportok” lőttek a biztonsági erőkre, ugyanis a rendszer ezzel igazolja a jelenleg is zajló, elfogadhatatlan vérfürdőt;

10. üdvözli, hogy az EU elismeri a válság különböző vetületeivel – különösen a humanitárius szempontokkal – kapcsolatban Törökország és más regionális partnerek által végzett munkát, és hogy együtt fog működni az említettekkel a szíriai helyzet kezelése érdekében; felszólítja Törökországot és az EU-t külpolitikájuk fokozott koordinálására, és erőteljesen ösztönzi a Közel-Kelet és Észak-Afrika demokratizálódása és fejlődése támogatása érdekében tett összehangolt erőfeszítések folytatását;

11. helyteleníti, hogy a jemeni hatóságok nem gondoskodtak arról, hogy május 22-én több diplomata – köztük az ÖET főtitkára és diplomatái, európai uniós, egyesült királysági és egyesült államokbeli nagykövetek – biztonságban elhagyhassa az Egyesült Arab Emírségek szanaai nagykövetségét; felszólítja a jemeni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményt;

12. erőteljesen elítéli a legutóbbi támadásokat Jemenben, többek között a június 3-i, Száleh elnök elleni támadást; minden felet felszólít az erőszakos cselekmények beszüntetésére és az állandó tűzszünet betartására; sürgeti a jemeni hatóságokat, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével összhangban kötelezzék el magukat a rendezett, és széles társadalmi alapokon nyugvó politikai átmenet mellett;

13. felszólítja Szaúd-Arábiát, hogy folytassa az Öböl-menti Együttműködési Tanács tervét a politikai válság befejezésére, mely tervet megfelelően módosították, figyelembe véve, hogy Száleh elnök egészségi okok miatt nincs az országban, és győzzék meg őt, ugyanezen egészségi okokból kifolyólag, hogy ne térjen vissza, és a most kezdődő két hónapos időszak végén alakítsanak nemzeti egységkormányt a jelenlegi elnökhelyettes vezetése alatt, aki a jemeni alkotmánynak megfelelően szabad és tisztességes választások megtartására szólít fel;

14. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nem készült az elért eredményekről szóló jelentés a jemeni kormány által kinevezett magas szintű bizottság munkájára vonatkozóan. A bizottság feladata kivizsgálni a 2011. március 18-i, tüntetők elleni támadást Szanaában, ahol 54 ember meghalt és több mint 300-an megsérültek; ismételten felszólítja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy támogassa az incidens nemzetközi független kivizsgálására irányuló felhívásokat;

15. üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) jemeni küldöttségét, amely felmérte az emberi jogok helyzetét az országban és amely a jemeni kormánynak és a nemzetközi közösségnek ajánlásokat tesz majd; üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala Emberi Jogi Tanácsának kérését, hogy sürgősen küldjenek egy tényfeltáró missziót Szíriába; sürgeti a szír hatóságokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalával és engedélyezzék a misszió bejutását;

16. felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák Szíria és Jemen népeinek békés, demokratikus törekvéseit, tekintsék át ezen országokkal kapcsolatos politikájukat, tartsák tiszteletben az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexét és álljanak készen arra, hogy – a nemzeti hatóságok komoly elkötelezettsége esetén – segítséget nyújtsanak konkrét politikai, gazdasági és társadalmi reformtervek végrehajtásában ezekben az országokban;

17. üdvözli a nemzetbiztonsági állapot megszüntetését Bahreinban, valamint Hamad bin Isza al-Kalifa király felhívását nemzeti párbeszédre; hangsúlyozza, hogy széleskörű, békés és valós tartalommal bíró párbeszédre van szükség, amely nyílt reformfolyamathoz vezet; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy cselekedjenek a vonatkozó nemzetközi normáknak és szabályoknak megfelelően az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tekintetében; sürgeti a bahreini hatóságokat, hogy a tüntetőkre ne alkalmazzanak halálbüntetést;

18. aggodalmát fejezi ki a bahreini egészségügyi dolgozók fogva tartása, kínzása, megfélemlítése és bíróság elé idézése miatt; elítéli azon orvosok és ápolónők vád alá helyezését, akiket azzal vádolnak, hogy a bahreini tüntetések alatt sérült egyéneket láttak el; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy engedjék szabadon a tüntetések alatt letartóztatott egészségügyi dolgozókat;

19. határozottan támogatja az EU azon kötelezettségvállalását, hogy a líbiai polgárokat megvédi, akár a líbiai kormányra gyakorolt nyomás fokozása révén, és hogy támogatja egy demokratikus líbiai állam építését; üdvözli az EU döntését, hogy szigorítja a rezsimmel szembeni szankciókat, és további hat, a rezsim fennhatósága alá tartozó kikötői hatóságot vesz fel a gazdasági eszközök befagyasztásával kapcsolatos uniós listára;

20. üdvözli a Nemzetközi Büntetőbíróság 2011. június 27-én kiadott elfogatási parancsát Muammar Abu Minya Kadhafi, Szaif al-Iszlam Kadhafi és Abdullah al-Szenusszi ellen, és sürgeti valamennyi államot, beleértve a Római Statútum nem részes államait, hogy a letartóztatási parancsnak teljes mértékben tegyenek eleget;

21. üdvözli a marokkói reformfolyamatot, különösen a javasolt alkotmányos reformot, amelyet népszavazásra bocsátottak, és amely a rendszer modernizálása és a demokrácia felé való nyitása felé tett pozitív lépésnek tekinthető; felszólítja a marokkói politikai pártokat, hogy vegyenek aktívan részt a változás eme folyamatában; megjegyzi, hogy Marokkó volt az első olyan ország a régióban, amely az EU-val fenntartott kapcsolataiban „kiemelt státuszt” vívott ki magának;

22. üdvözli az algériai elnök által bejelentett, a demokratikus folyamat felgyorsítására, és az ország jobb kormányzására irányuló kezdeményezéseket, beleértve a szükségállapot megszüntetését és a tervezett alkotmányos reformot; hangsúlyozza annak szükségét, hogy az algériai hatóságok szilárdan elkötelezzék magukat e reformfolyamat mellett, amelynek a feszültségek és erőszak elkerülése érdekében átfogónak kell lennie;

23. üdvözli Jordániában is a politikai reformok iránti elkötelezettséget, különösen az alkotmány felülvizsgálatát és a Nemzeti Párbeszéd Bizottságának munkáját; méltatja a jordániai hatóságok erőfeszítéseit, és hangsúlyozza a reformok konkrét végrehajtásának szükségességét; megjegyzi, hogy az EU beleegyezett abba, hogy Jordánia 2010-ben „kiemelt státuszú” partnerséget kapjon;

24. üdvözli az „arab tavasz” eredményeként bekövetkező egyiptomi és tunéziai demokratikus átmenetet; erőteljesen támogatja az emberek törekvését a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia iránt; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy tegyen további erőfeszítéseket az észak-afrikai és közel-keleti országok politikai reformfolyamatainak fenntartására és támogatására;

25. megjegyzi, hogy a tunéziai alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat július 24-éről október 23-ára halasztották, mivel a választások megszervezéséhez több időre van szükség; támogatja több egyiptomi politikai párt és ifjúsági csoport azon kérelmét, hogy a parlamenti és elnökválasztások megtartása előtt új alkotmánytervezetet kell készíteni, és a politikai pártoknak a választásokra való felkészülésre több időre van szükségük;

26. hangsúlyozza, hogy a gondolat és a lelkiismeret szabadságához és a vallásszabadsághoz való jog alapvető emberi jog, amelyet a hatóságoknak biztosítaniuk kellene; sürgeti a hatóságokat, hogy az országaikban a vallási felekezeteknek nyújtsanak megbízható és hatékony védelmet, és biztosítsák a különböző vallások hívőinek személyes biztonságát és testi épségét;

27. határozottan támogatja a Tanács álláspontját, miszerint az európai szomszédságpolitikának meg kell felelnie a déli szomszédság új kihívásainak; üdvözli az EU és a tagállamok azon elkötelezettségét, hogy végigkísérik és támogatják azoknak a kormányoknak a konkrét erőfeszítéseit, amelyek valóban elkötelezettek a politikai és gazdasági reformok, valamint a civil társadalom iránt; üdvözli az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke által létrehozott, dél-mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoportot;

28. üdvözli „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” és a „Párbeszéd a migrációról, mobilitásról és biztonságról a déli mediterrán országokkal” című közleményeket; a déli mediterrán országoknak az integrált megközelítés alkalmazását javasolja a határigazgatás terén, különösen a jelenlegi változó politikai környezetben;

29. üdvözli a régió népeivel kötött „Deauville-i Partnerséget”, melyet a G8-ak tagjai indítottak el; megjegyzi, hogy az első partnerségi országok Egyiptom és Tunézia, de a G8-ak tagjai készen állnak arra, hogy ezt a partnerséget kiterjesszék a régió valamennyi olyan országára, amely részt vesz a szabad, demokratikus és toleráns társadalmak felé vezető átmenetben;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Jemeni Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének, a Szaúd-arábiai Királyság kormányának és parlamentjének, a Marokkói Királyság Átmeneti Nemzeti Tanácsának, kormányának és parlamentjének, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Jordániai Királyság kormányának és parlamentjének, az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányának, a Tunéziai Köztársaság kormányának, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, az ÖET főtitkárának és az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának.