Предложение за резолюция - B7-0454/2011/REV1Предложение за резолюция
B7-0454/2011/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

4.7.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala от името на група S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0389/2011

Процедура : 2011/2756(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0454/2011
Внесени текстове :
B7-0454/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0454/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 7 април 2011 г. относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн,

–   като взе предвид предходната си резолюция относно Тунис, Египет и Либия,

–   като взе предвид своя доклад от 24 март 2011 г. относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2011 г. относно Сирия и Йемен,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител/заместник-председател на Комисията относно Сирия от 18, 22, 24 и 26 март, относно Йемен от 10, 12 и 18 март 2011 г. и относно Бахрейн от 10, 15 и 17 март и 3 май,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 23 юни 2011 г. относно присъдите срещу 21 политически активисти, защитници на правата на човека и опозиционни лидери в Бахрейн,

–   като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област и годишните доклади относно състоянието на правата на човека по света,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Сирия, Йемен и Бахрейн са страни,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1975 г., по която Сирия, Йемен и Бахрейн са страни,

–   като взе предвид Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците,

–   като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител и Комисията от 25 май 2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, което допълва съвместното съобщение от 8 март 2011 г., озаглавено „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че ветровете на промяната продължават да духат в арабския свят; като има предвид, че демонстрациите в Сирия, Йемен и Бахрейн продължават да призовават за истинска демокрация и политически, икономически и социални реформи, за борба с корупцията и непотизма, за гарантиране спазването на правата на човека и основните свободи, за намаляване на социалното неравенство и за създаване на по-добри икономически и социални условия,

Б.  като има предвид, че ЕС безрезервно осъжда тиранията и подтисничеството при всичките им прояви; като има предвид, че режимите, които използват насилие срещу собствения си народ, губят легитимност и трябва да се вслушат в призивите за промяна, да отговорят с конкретни реформи или да се откажат от властта,

В.  като има предвид, че съвместното съобщение от 25 май 2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, определя нова тенденция, като модернизира вижданията за прилагането на основните принципи на външната дейност на Съюза, а именно универсалните ценности на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, и ги поставя в центъра на политиката за съседство, като същевременно отразява необходимостта ЕС да подкрепя демократичните промени в Северна Африка и в Близкия изток,

Сирия

Г.  като има предвид, че от началото на ограничителните мерки в Сирия през март 2011 г. насилието ескалира и че освен това силите за сигурност отговарят на непрекъснатите протести с масови арести и увеличаване на насилието, в резултат на което само в провинция Дараа бяха убити повече от 400 цивилни, а общо в Сирия – повече от 850,

Д. като има предвид, че силите за сигурност започнаха мащабна операция и кампания в Дараа и съседните градове, по-специално в Джиср ал Шугур, където според оценките около 15 000 сирийци са били принудени да пресекат границата на Сирия поради страх от репресивни мерки от страна на силите за сигурност; като има предвид, че Турция е изразила дълбока загриженост във връзка с разполагането от страна на Сирия на войски и танкове в близост до границата; като има предвид, че ежедневно голям брой сирийски бежанци преминават границата с Турция и че тя се опитва да посрещне всички нужди на бежанците,

Е.  като има предвид, че на 23 юни Съветът прие решение и регламент за налагане на ограничителни мерки срещу още седем лица, които бяха добавени към приетия на 9 май списък за въвеждане на специални мерки, като забрана за издаване на визи и замразяване на активи, и за налагане на ембарго върху въоръжение и оборудване, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, срещу четири лица, свързани със сирийския режим, с оглед на тежката обстановка в страната,

Ж. като има предвид, че в третото си обръщение от 20 юни 2011 г. президентът Башар ал Асад заяви, че бъдещето на Сирия ще се определи чрез национален диалог; като има предвид, че въпреки многократните си ангажименти към политически реформи и промени в Сирия органите на властта не са успели да предприемат никакви мерки, за да ги изпълнят,

З.  като има предвид, че съществува сериозен риск от увеличаване на насилствените нападения от страна на екстремистки групи; като има предвид, че е важно да се осигури защита на различните религиозни общности в Сирия,

Йемен

И. като има предвид, че ситуацията в Йемен продължава да буди дълбока загриженост след месеци на насилие и нестабилност, които причиниха значителни страдания на народа на Йемен, като доведоха до тежки загуби на човешки живот и наранявания, както и лишаване от свобода на протестиращите, и задълбочиха икономическата и политическата криза в страната,

Й. като има предвид, че Съветът за сътрудничество на страните от Персийския залив (ССЗ) инициира план за мирен преход във властта, който все още не е приложен от всички участници, както от страна на президента Салех, така и от страна на опозицията,

К. като има предвид, че по време на последните атаки от 3 юни срещу имението на президента на Йемен Али Абдула Салех той е бил сериозно ранен и че властта е временно прехвърлена на вицепрезидента на страната Абд Рабу Мансур Хади,

Л. като има предвид, че Йемен е най-бедната страна в Близкия изток, с намаляващи запаси от нефт, нарастващо население, слабо централно правителство, нарастващ недостиг на вода и ниски инвестиции в икономиката на страната; като има предвид, че е налице дълбоко безпокойство относно разпадането на йеменската държава предвид крехкото примирие от февруари с шиитските бунтовници в северната част, отцепническото движение в южната част и големия брой бойци на Ал Кайда,

Бахрейн

М. като има предвид, че на 22 май двама мъже – Али Абдула Хасан ал Санкис и Абдулазиз Абдулрида Ибрахим Хюсеин, бяха осъдени на смърт за убийството на двама полицаи по време на антиправителствени протести в Бахрейн; като има предвид, че решението за екзекуцията беше отложено за септември,

Н. като има предвид, че военен съд в Бахрейн осъди 8 активисти от опозицията на доживотен затвор, а 13 получиха присъди лишаване от свобода за срок до 15 години за „заговор за сваляне на правителството“; като има предвид, че много други политически активисти, защитници на правата на човека и журналисти бяха задържани по време на последните протести в подкрепа на реформите, като има предвид, че според правозащитни организации те са били изтезавани, малтретирани и тормозени,

О. като има предвид, че 47 бахрейнски лекари и медицински сестри бяха обвинени в „подбуждане към насилствено сваляне на режима“ и изправени пред бахрейнски военен съд; като има предвид, че медицинските работници са действали в изпълнение на своя професионален дълг и са лекували пострадали лица,

П. като има предвид, че на 29 юни крал Хамад създаде независима комисия, която да разследва нарушения на правата на човека, извършени по време на изпълнението на неотдавнашните ограничителни мерки от страна на правителството срещу протестиращи поддръжници на реформите,

Р.  като има предвид, че по инициатива на крал Хамад ибн Иса ал Халифа бяха започнати консултации за национален диалог,

С. като има предвид, че в резултат на искането, отправено от правителството на Бахрейн, в страната бяха разположени чуждестранни сили под знамето на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив,

Арабския свят

Т.  като има предвид, че предстоящите демократични избори в Тунис и Египет представляват първата важна стъпка в текущия процес на преход към демокрация,

У. като има предвид, че в Мароко кралят обяви, след открит мирен процес, основните елементи на новата Конституция, които бяха гласувани на референдум на 1 юли 2011 г.,

Ф. като има предвид, че в Алжир органите трябва да предприемат стъпки към истински политически и приобщаващ диалог с цел започване на задълбочен процес на демократични реформи,

Х. като има предвид, че в Йордания органите започнаха процес на преразглеждане на Конституцията и процес на политически реформи в стремеж да се осигури участието на представители на политическото и гражданското общество в национален диалог,

Ц. като има предвид, че след приемането на резолюции № 1970 и № 1973 на Съвета за сигурност на ООН режимът на Кадафи продължава да нарушава задължението си да защитава либийските граждани; като има предвид, че международната общност, в това число няколко държави-членки на ЕС, провежда военни действия в Либия в рамките на НАТО; като има предвид, че ЕС е установил свое представителство в Бенгази и също така насърчава контакти с Преходния национален съвет,

1.  призовава политическите лидери на арабските страни да изпълняват ангажиментите си, като вземат участие в открит и конструктивен политически диалог, включващ всички демократични политически партии и движения, както и гражданското общество, без забавяне или предварителни условия, с цел да се проправи път за истинска демокрация, както и за прилагането на действителни, амбициозни и значими политически, икономически и социални реформи, които са от съществено значение за дългосрочната стабилност и развитие в тези страни и в региона;

2.  приветства хората за проявената от тях смелост в борбата им за демократични промени, и по-специално жените, които са били и често остават в челните редици на протестите;

3.  подчертава необходимостта държавите-членки на ЕС да възприемат единна позиция в международните форуми, и по-специално в Съвета за сигурност на ООН, в защита на основните принципи, които са вдъхновили създаването на Европейския съюз;

Сирия

4.  изразява своята солидарност и твърда подкрепа към борбата на сирийския народ за свобода, демократични промени и прекратяване на авторитарния режим;

5.  решително осъжда ескалиращата употреба на насилствени репресии срещу мирно протестиращи и журналисти, като се има предвид обсадата, наложена на градове като Дараа и Джиср ал Шугур, включително масовите арести и извънсъдебните убийства, случаите на произволно задържане и изтезанията; приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, с която той решава да изпрати проучвателна мисия в Сирия с цел разследване на нарушенията на правата на човека, извършени от сирийските сили за сигурност;

6.  настоятелно призовава сирийските органи и президента Башар ал Асад да прекратят убийствата на невинни хора и да се ангажират в непосредствен и истински политически процес, за да допринесат за извършването на демократичен преход в Сирия, основан на конкретна програма за фундаментални реформи и на спазването на правата на човека и принципите на правовата държава;

7.  призовава за стриктното прилагане на санкциите, които международната общност и Европейският съюз вече са наложили срещу Сирия и нейните основни органи; призовава Съвета и Комисията да имат готовност да определят нови целеви санкции и да се придържат към решението за суспендиране на всички преговори по Споразумението за асоцииране между ЕС и Сирия;

8.  приветства политиката на Турция да отвори границите за сирийските бежанци, както и бързото организиране и мобилизация на ресурсите на Червения полумесец;

9.  призовава Съвета и Комисията незабавно да предоставят помощ и всички необходими средства за подкрепа на турските и ливанските органи в усилията им за управление на хуманитарната криза по техните граници със Сирия, включително чрез създаването на хуманитарен коридор на равнище ООН; призовава за солидарност по отношение на финансовите и други средства за управление на хуманитарните усилия на Турция;

10. призовава държавите-членки на ЕС и върховния представител/заместник-председател на Комисията да продължат да работят с международните си партньори за ангажирането на Съвета за сигурност на ООН във връзка с положението в Сирия и за поемането от страна на сирийските органи на тяхната отговорност за защита на сирийското население;

11. призовава в това отношение върховния представител/заместник-председател на Комисията, Съвета и Комисията да насърчават нововъзникващия процес на опозиция вътре и извън страната в подкрепа на сирийската революция; в това отношение призовава за спешно започване на истински политически диалог, водещ до задълбочаване на демократичния процес в Сирия;

Йемен

12. изразява своята подкрепа за ангажимента на вицепрезидента Абд Рабу Мансур Хади да съблюдава споразумението за прекратяване на огъня, да демилитаризира йеменските градове и да осигури адекватна защита за евентуалните по-нататъшни мирни протести и демонстрации;

13. осъжда репресиите и настоятелно призовава йеменските лидери да пристъпят незабавно към мирен политически преход в страната, в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив, да откликнат на законните желания на народа и да организират свободни и честни избори;

14. призовава всички политически сили да изпълнят своите ангажименти, като се включат в открит и конструктивен политически диалог, в който да участват всички демократични политически партии и движения, както и гражданското общество;

15. изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна ситуация в Йемен, включително вътрешното разселване на хиляди хора;

16. настоява за прилагането на действителни, амбициозни и значими политически, икономически и социални реформи, които са от съществено значение за дългосрочната стабилност и развитие в страната;

Бахрейн

17. призовава бахрейнските органи да заменят смъртните присъди на Али Абдула Хасан ал Санкис и Абдулазиз Абдулрида Ибрахим Хюсеин; призовава бахрейнските органи да възстановят фактическия мораториум върху смъртното наказание;

18. осъжда репресиите и настоятелно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички мирни демонстранти, включително политически активисти, журналисти и защитници на правата на човека, както и на 47 бахрейнски лекари и медицински сестри, които са изпълнявали своя професионален дълг; изразява дълбока загриженост във връзка с присъдите на 8 активисти от опозицията, осъдени на доживотен затвор, и на други 13 активисти, осъдени на лишаване от свобода за срок до 15 години;

19. настоятелно призовава бахрейнските органи да действат стриктно в съответствие с международните задължения на Бахрейн в областта на правата на човека, по-специално що се отнася до правото на справедлив съдебен процес; призовава за незабавно прекратяване на съдебните процеси срещу цивилни лица в Съда за национална сигурност;

20. отбелязва решението на крал Хамад за създаване на независима комисия, която да разследва нарушения на правата на човека, извършени при последните ограничителни мерки от страна на правителството срещу протестиращи поддръжници на реформите; настоятелно призовава за пълната безпристрастност и прозрачност на тази комисия и призовава правителството на Бахрейн да не се намесва в нейната работа;

21. приветства създаването на Министерство на правата на човека и социалното развитие в Бахрейн и призовава министерството да действа в съответствие с международните стандарти и задължения в областта на правата на човека;

22. решително подкрепя решението на крал Хамад да отмени извънредното положение в страната на 1 юни и призовава за пълното му спазване, за въздържане от употребата на насилие срещу демонстранти, за спазване на тяхната свобода на събиране и изразяване на мнение, както и за гарантиране на тяхната сигурност;

23. счита, че националният диалог, започнат от крал Хамад, би бил възможен само с участието на всички политически сили, включително опозицията и гражданското общество, като има за цел да проправи път за истинска демокрация и политически реформи в страната;

24. изразява неодобрение относно разполагането на войски на ССЗ в Бахрейн и отново отправя своя призив за незабавното им изтегляне;

25. настоятелно призовава правителството на Бахрейн да гарантира пълно зачитане за свободата на вероизповедание в страната;

Арабския свят

26. приветства текущия процес на демократичен преход в Египет и Тунис, като първите примери на настоящия процес на демократизация и на новата вълна на участието на гражданите и особено младите хора в арабския свят; решително подкрепя стремежите на хората за свобода, права на човека и демокрация; призовава за прозрачни, справедливи и свободни избори и в двете страни; призовава международната общност да положи допълнителни усилия за поддържане и насърчаване на процеса на политически реформи в страните от Северна Африка и Близкия изток;

27. приветства референдума за нова Конституция в Мароко, който беше значителна стъпка и обозначи ясен ангажимент към демокрацията и спазването на правата на човека, и на който гражданите дадоха законно своя глас; подчертава, че гражданите и организациите на гражданското общество следва да останат в центъра на продължаващия процес на изпълнение на реформите;

28. отбелязва изявлението на президента на Алжир относно започването на процес на демократизация и осигуряването на по-добро управление на страната, включително отмяната на извънредното положение и планираните конституционни реформи; подчертава необходимостта от ускоряване на тази инициатива и призовава за твърд ангажимент от страна на алжирските органи към този процес на реформи, който следва да бъде приобщаващ и отворен за гражданското общество;

29. приветства ангажимента на органите към политически реформи в Йордания, и по-специално обявяването на преразглеждането на Конституцията и работата на Националния комитет за диалог; приветства усилията, положени от йорданските органи, и подчертава необходимостта от конкретно изпълнение на реформите;

30. изразява загриженост във връзка с трудностите, пред които е изправено населението на Либия, които се дължат на недостиг на храна, липса на достъп до медицинска помощ и липса на парични потоци за изплащане на заплати и за удовлетворяване на различни административни нужди; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията и държавите-членки на ЕС да предприемат спешни действия с цел на Преходния национален съвет да се предоставят, с разрешението и под надзора на Комитета по санкциите към Съвета за сигурност на ООН, част от замразените либийски активи, така че се посрещнат спешните нужди;

31. призовава Съвета и върховния представител/заместник-председател на Комисията да предприемат по-нататъшни инициативи за постигане на решение на конфликта, като вземат предвид неотдавнашната заповед на Международния наказателен съд (МНС) за задържане на полковник Кадафи, сина му Сейф ал Ислям и Абдулах ал Сануси;

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, държавите, членуващи в делегациите за връзки с държавите от Магреб и Машрек и в Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив, както и на Съвета на ООН по правата на човека.