Πρόταση ψηφίσματος - B7-0454/2011/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B7-0454/2011/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική

4.7.2011

για την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0389/2011

Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0454/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0454/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0454/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν,

-    έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με την Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη,

-    έχοντας υπόψη την από 24 Μαρτίου 2011 έκθεσή του για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου,

-    έχοντας υπόψη τα από 20 Ιουνίου 2011 συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία και την Υεμένη,

-    έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής της 18ης, 22ας, 24ης και 26ης Μαρτίου 2011σχετικά με τη Συρία, της 10ης, 12ης και 18ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την Υεμένη, και της 10ης, 15ης και 17ης Μαρτίου και της 3ης Μαΐου 2011 σχετικά με το Μπαχρέιν,

-    έχοντας υπόψη την Δήλωση του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon, σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις της 23ης Ιουνίου 2011 σε βάρος 21 Μπαχρεϊνών πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών της αντιπολίτευσης,

-    έχοντας υπόψη το από 16 Δεκεμβρίου 2010 ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό,

-    έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

-    έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο συμβαλλόμενα μέρη είναι και η Συρία, η Υεμένη και το Μπαχρέιν,

-    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 για το Νομικό Καθεστώς του Πρόσφυγα,

-    έχοντας υπόψη την από 25 Μαΐου 2011 Κοινή Ανακοίνωση της Υπάτης Εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με "Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη Γειτνίαση", που συμπληρώνει την από 8 Μαρτίου 2011 Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την "Εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι άνεμοι αλλαγής εξακολουθούν να πνέουν στον Αραβικό Κόσμο, ότι οι διαδηλωτές σε Συρία, Υεμένη και Μπαχρέιν συνεχίζουν να απαιτούν πλήρη δημοκρατία και πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανεπιφύλακτα καταδικάζει την τυραννία και την καταπίεση, οπουδήποτε κι αν εμφανίζονται, ότι τα καθεστώτα που χρησιμοποιούν βία κατά των ιδίων των πληθυσμών τους χάνουν τη νομιμότητά τους και οφείλουν να εισακούσουν τις εκκλήσεις για αλλαγή, να ανταποκριθούν με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ή να εγκαταλείψουν την εξουσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση απηχεί μια νέα τάση αναπροσαρμογής των απόψεων ως προς την εφαρμογή των βασικών αρχών της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον πυρήνα της πολιτικής καλής γειτονίας, ενώ αντανακλά την ανάγκη του να στηρίξει η ΕΕ τη δημοκρατική αλλαγή στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή,

Συρία

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της καταστολής στη Συρία, τον Μάρτιο 2011, η βία κλιμακώνεται και επί πλέον οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν στις συνεχείς διαμαρτυρίες με μαζικές συλλήψεις και αυξανόμενη βιαιότητα, σκοτώνοντας πάνω από 400 πολίτες στο Νομό της Daraa και πάνω από 850 πολίτες συνολικά σε όλη τη Συρία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση και εκστρατεία στη Daraa και τις γειτονικές πόλεις, και ιδίως στην Jisr al-Shugour, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις 15.000 Σύροι αναγκάστηκαν να περάσουν τη συριακή μεθόριο φοβούμενοι τα αντίποινα των δυνάμεων ασφαλείας, ότι η Τουρκία εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την ανάπτυξη συριακών στρατευμάτων και θωρακισμένων κοντά στα σύνορα, ότι μεγάλος αριθμός Σύρων προσφύγων καθημερινά περνούν τα σύνορα με την Τουρκία κι ότι η Τουρκία προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των προσφύγων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου το Συμβούλιο ενέκρινε μια απόφαση και έναν κανονισμό που επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα σε επτά επί πλέον πρόσωπα που προστέθηκαν στον εκδοθέντα στις 9 Μαΐου κατάλογο ειδικών μέτρων, όπως απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου και "πάγωμα" περιουσιακών στοιχείων, ενώ επίσης, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη χώρα, επέβαλε σε βάρος τεσσάρων οντοτήτων συνδεομένων με το Συριακό καθεστώς εμπάργκο όπλων και εξοπλισμών δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εσωτερικής καταστολής,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Bashar al-Assad δήλωσε στην τρίτη ομιλία του στις 20 Ιουνίου 2011 ότι ένας εθνικός διάλογος θα διαμορφώσει το μέλλον της Συρίας, κι ότι παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις υπέρ πολιτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στη Συρία, οι αρχές δεν έλαβαν κανένα μέτρο για τις εκπληρώσουν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αύξησης των βίαιων επιθέσεων από εξτρεμιστικές ομάδες, κι ότι επιβάλλεται να διασφαλιστεί η προστασία των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων της Συρίας,

Υεμένη

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητική μετά από μήνες βίας και αναταραχών που προκάλεσαν μεγάλα δεινά στον λαό της Υεμένης, πολλούς νεκρούς και τραυματίες, φυλακίσεις διαδηλωτών και βαθειά οικονομική και πολιτική κρίση στη χώρα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) κατήρτισε ένα σχέδιο ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας που ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή από καμία πλευρά, ούτε από τον Πρόεδρο Saleh ούτε από την αντιπολίτευση,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Προεδρικής Κατοικίας, ο Πρόεδρος της Υεμένης Ali Abdullah Saleh τραυματίσθηκε σοβαρά και η εξουσία μεταβιβάσθηκε προσωρινά στον Αντιπρόεδρο της χώρας Abd Rabbuh Mansur Hadi,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα της Μέσης Ανατολής, με μειούμενα πετρελαϊκά αποθέματα, αυξανόμενο πληθυσμό, ασθενή κεντρική κυβέρνηση, επιδεινούμενη έλλειψη νερού και λίγες επενδύσεις στην οικονομία της χώρας, ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για χωρισμό των κρατών που συνθέτουν την Υεμένη, με μια εύθραυστη εκεχειρία με τους Σιΐτες αντάρτες στο Βορρά από τον Φεβρουάριο, με ένα αποσχιστικό κίνημα στο Νότο και με πολλούς μαχητές της Αλ Κάιντα,

Μπαχρέιν

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Μαΐου δυο άνδρες, ο Ali Abdullah Hassan al-Sankis και ο Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain, καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή σκότωσαν δυο αστυνομικούς στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν, κι ότι η απόφαση εκτέλεσης της ποινής αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στρατιωτικό δικαστήριο στο Μπαχρέιν καταδίκασε 8 αντιπολιτευόμενους ακτιβιστές σε ισόβια κάθειρξη ενώ άλλοι 13 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μέχρι και 15 ετών για "συνομωσία για την ανατροπή της κυβέρνησης", ότι πολλοί άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων υπέρ των μεταρρυθμίσεων, και ότι σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέστησαν βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παρενοχλήσεις,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 47 Μπαχρεϊνοί ιατροί και νοσοκόμες κατηγορήθηκαν για "υποκίνηση σε βίαιη ανατροπή του καθεστώτος" και δικάστηκαν από στρατοδικείο του Μπαχρέιν, κι ότι οι επαγγελματίες αυτοί του ιατρικού κλάδου ενήργησαν βάσει του επαγγελματικού τους καθήκοντος και περιποιήθηκαν τραυματισμένους ανθρώπους,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου ο Βασιλεύς Hamad συγκρότησε μια ανεξάρτητη επιτροπή για να ερευνήσει για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια των πρόσφατων κυβερνητικών επιχειρήσεων καταστολής των διαδηλωτών που ζητούσαν μεταρρυθμίσεις,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με πρωτοβουλία του Βασιλέως Hamad Bin Eisa Al Khalifa εγκαινιάσθηκε μια διαβούλευση για τον εθνικό διάλογο,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από αίτηση της Κυβέρνησης του Μπαχρέιν αναπτύχθηκαν στο Μπαχρέιν ξένες δυνάμεις υπό τη σημαία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου,

Αραβικός Κόσμος

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικείμενες δημοκρατικές εκλογές στην Τυνησία και στην Αίγυπτο αντιπροσωπεύουν το πρώτο σημαντικό βήμα στην υπό εξέλιξη διεργασία εκδημοκρατισμού,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μαρόκο ο Βασιλεύς ανακοίνωσε, μετά από μια ανοικτή ειρηνική διεργασία, τα βασικά στοιχεία του νέου Συντάγματος που τέθηκε σε δημοψήφισμα την 1η Ιουλίου 2011,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αλγερία οι Αρχές οφείλουν να λάβουν μέτρα για έναν γνήσιο πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να εκκινήσει μια σοβαρή διεργασία δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιορδανία οι Αρχές, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών σε έναν πανεθνικό διάλογο, εγκαινίασαν μια διεργασία αναθεώρησης του Συντάγματος και πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1970 και του 1973, το καθεστώς Καντάφι συνεχίζει να παραβιάζει την υποχρέωσή του να προστατεύει του Λίβυους πολίτες, ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων κρατών μελών της ΕΕ, έχουν αναλάβει στρατιωτική δράση στη Λιβύη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ότι η ΕΕ εγκατέστησε την αντιπροσωπεία της στη Βεγγάζη και προώθησε επαφές με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο,

1.  καλεί τις πολιτικές ηγεσίες των Αραβικών χωρών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ξεκινώντας έναν ανοικτό και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων και κινημάτων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς καθυστερήσεις ή προϋποθέσεις, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια δημοκρατία, και να τεθούν σε εφαρμογή πραγματικές, φιλόδοξες και ουσιαστικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες και σε ολόκληρη την περιοχή·

2.  χαιρετίζει τον λαό για το θάρρος που επιδεικνύει στον αγώνα του για τη δημοκρατική αλλαγή, και ιδιαίτερα τις γυναίκες, που υπήρξαν και συχνά παραμένουν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων·

3.  τονίζει την ανάγκη να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ μια ενιαία στάση στους διεθνείς οργανισμούς, και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να υπερασπισθούν τις βασικές αρχές που ενέπνευσαν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Συρία

4.  εκφράζει την αλληλεγγύη του και τη σταθερή υποστήριξή του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, δημοκρατικές αλλαγές και τερματισμό του αυταρχικού καθεστώτος·

5.  καταδικάζει έντονα την κλιμακούμενη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων όπως στην περίπτωση της πολιορκίας πόλεων σαν την Daraa και τη Jish al Shoughour, με μαζικές συλλήψεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες φυλακίσεις και βασανιστήρια· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να στείλει εξεταστική αποστολή στη Συρία για να διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας·

6.  καλεί τις Συριακές Αρχές και τον Πρόεδρο Bashar al Assad να θέσουν τέλος στις δολοφονίες αθώων ανθρώπων και να ξεκινήσουν αμέσως μια γνήσια πολιτική διεργασία που θα συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της Συρίας βάσει μιας συγκεκριμένης "ατζέντας" θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

7.  ζητεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν ήδη αποφασισθεί από τη διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Συρίας και των κυριότερων αρχών της χώρας· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ετοιμαστούν να σχεδιάσουν νέες στοχοθετημένες κυρώσεις και να εφαρμόσουν την απόφαση περί αναστολής των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Συρίας·

8.  χαιρετίζει την πολιτική της Τουρκίας να κρατάει ανοικτά τα σύνορα για τους Σύρους πρόσφυγες και την ταχεία οργάνωση και κινητοποίηση των πόρων της Ερυθράς Ημισελήνου·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν άμεση βοήθεια και κάθε αναγκαίο μέσον για να στηρίξουν τις προσπάθειες των τουρκικών και λιβανικών αρχών να διαχειριστούν την ανθρωπιστική κρίση στα σύνορά τους με τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου σε επίπεδο ΟΗΕ, και ζητεί αλληλεγγύη σε πιστώσεις και μέσα για τη διαχείριση των ανθρωπιστικών προσπαθειών της Τουρκίας·

10. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα ΚΕΠΠΑ να συνεχίσουν τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους τους με σκοπό τη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην κατάσταση στη Συρία και την εκπλήρωση εκ μέρους των Συριακών Αρχών της ευθύνης τους να προστατεύουν τον Συριακό πληθυσμό·

11. καλεί επ΄αυτού την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να ενθαρρύνουν τη διεργασία της ανάδυσης μιας αντιπολίτευσης εντός και εκτός της χώρας προκειμένου να υποστηρίξει τη Συριακή επανάσταση· ζητεί σχετικά με αυτό την επείγουσα έναρξη ενός γνήσιου πολιτικού διαλόγου που θα οδηγήσει στην εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού στη Συρία·

Υεμένη

12. εκφράζει την υποστήριξή του στον Αντιπρόεδρο Abd Rabbuh Mansur Hadi για τη δέσμευσή του να σεβασθεί την εκεχειρία, να αποστρατιωτικοποιήσει τις πόλεις της Υεμένης και να διασφαλίσει τη δέουσα προστασία κάθε περαιτέρω ειρηνικών διαμαρτυριών και διαδηλώσεων·

13. καταδικάζει την καταστολή και καλεί την ηγεσία της Υεμένης να προχωρήσει σε άμεση ειρηνική πολιτική μετάβαση στη χώρα, σε συμφωνία με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, και να ανταποκριθεί στα νόμιμα συμφέροντα του λαού καθώς και να οργανώσει ελεύθερες και τίμιες εκλογές·

14. καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους και να ξεκινήσουν έναν ανοικτό και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων και κινημάτων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών·

15. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής μετατόπισης πολλών χιλιάδων ατόμων·

16. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής πραγματικών, φιλόδοξων και ουσιαστικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, απαραίτητων για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας·

Μπαχρέιν

17. καλεί τις Αρχές του Μπαχρέιν να μετατρέψουν τις θανατικές ποινές του Ali Abdullah Hassan al-Sankis και του Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain· καλεί τις Αρχές του Μπαχρέιν να επαναφέρουν το de facto μορατόριο των θανατικών ποινών·

18. καταδικάζει την καταστολή και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των 47 Μπαχρεϊνών ιατρών και νοσοκόμων που επιτέλεσαν το επαγγελματικό τους καθήκον· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη θανατική καταδίκη 8 αντιπολιτευόμενων ακτιβιστών και για την καταδίκη άλλων 13 ατόμων σε ποινές κάθειρξης μέχρι και 15 ετών·

19. καλεί τις Αρχές του Μπαχρέιν να ενεργήσουν σε αυστηρή συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις που το Μπαχρέιν έχει αναλάβει με την υπογραφή του, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά το δικαίωμα δίκαιης δίκης· ζητεί την άμεση διακοπή των δικών πολιτών ενώπιον του Δικαστηρίου Εθνικής Ασφαλείας·

20. λαμβάνει γνώση της απόφασης του Βασιλέως Hamad να συγκροτήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις πρόσφατες κυβερνητικές επιχειρήσεις καταστολής διαδηλωτών που ήταν υπέρ των μεταρρυθμίσεων· ζητεί πλήρη αμεροληψία και διαφάνεια της επιτροπής και καλεί την Κυβέρνηση του Μπαχρέιν να μην αναμιχθεί στο έργο της·

21. επικροτεί την ίδρυση ενός Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Μπαχρέιν και καλεί το εν λόγω Υπουργείο να ενεργεί σε συμφωνία με τις διεθνείς προδιαγραφές και υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22. στηρίζει θερμά την απόφαση του Βασιλέως Hamad να άρει την κατάσταση ανάγκης στη χώρα την 1η Ιουνίου και ζητεί τον πλήρη σεβασμό της απόφασης, την αποφυγή κάθε χρήσης βίας κατά διαδηλωτών, το σεβασμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του εκφράζεσθαι, και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους·

23. εκτιμά πως ο εθνικός διάλογος τον οποίο εγκαινίασε ο Βασιλεύς Hamad μπορεί να γίνει μόνο με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια δημοκρατία και για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα·

24. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ανάπτυξη δυνάμεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κόλπου (GCC) στο Μπαχρέιν και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απόσυρσή τους·

25. καλεί την Κυβέρνηση του Μπαχρέιν να διασφαλίσει μέσα στη χώρα τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας·

Αραβικός Κόσμος

26. επικροτεί την υπό εξέλιξη διεργασία εκδημοκρατισμού στην Αίγυπτο και την Τυνησία ως τα πρώτα παραδείγματα της τρέχουσας διεργασίας εκδημοκρατισμού και του νέου κύματος συμμετοχής των πολιτών και ιδίως των νέων στον Αραβικό Κόσμο· στηρίζει θερμά τις προσδοκίες των ανθρώπων για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία· ζητεί διαφανείς, τίμιες και ελεύθερες εκλογές και στις δυο χώρες· καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να στηρίξει και να ενθαρρύνει τη διεργασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·

27. χαιρετίζει το δημοψήφισμα για ένα νέο Σύνταγμα στο Μαρόκο, που ήταν ένα σημαντικό βήμα και σηματοδότησε μια σαφή δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήταν μια νόμιμη ψήφος εκ μέρους των πολιτών· τονίζει ότι οι πολίτες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης διεργασίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων·

28. λαμβάνει γνώση της εξαγγελίας του Προέδρου της Αλγερίας ότι θα ξεκινήσει μια διεργασία εκδημοκρατισμού και καλύτερης διακυβέρνησης της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κατάστασης ανάγκης και μιας σχεδιαζόμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης αυτής της πρωτοβουλίας και ζητεί μια ισχυρή δέσμευση των Αλγερινών Αρχών υπέρ της μεταρρυθμιστικής διεργασίας, που πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, και ανοικτή στην κοινωνία των πολιτών·

29. χαιρετίζει τη δέσμευση των Αρχών υπέρ των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Ιορδανία, και ειδικότερα την εξαγγελία της αναθεώρησης του Συντάγματος και το έργο της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου· επικροτεί τις προσπάθειες των Ιορδανικών Αρχών και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής χειροπιαστών μεταρρυθμίσεων·

30. ανησυχεί για τις στερήσεις που δοκιμάζει ο Λιβυκός πληθυσμός λόγω της έλλειψης τροφίμων, της μη πρόσβασης σε ιατρική βοήθεια και της έλλειψης ρευστών για την πληρωμή των μισθών και την κάλυψη των διαφόρων διοικητικών αναγκών· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενεργήσουν επειγόντως ώστε να διαθέσουν στο Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (TNC), με την έγκριση και εποπτεία της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενός μέρους των παγωμένων λιβυκών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες·

31. καλεί το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες για την εξεύρεση μιας λύσης στη σύγκρουση, που θα λαμβάνει υπόψη και την πρόσφατη εντολή σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Συνταγματάρχη Καντάφι, του υιού του Saif al-Islam και του Abdullah al-Sanussi·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης σε Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα κράτη μέλη των αντιπροσωπειών του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.