Πρόταση ψηφίσματος - B7-0518/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0518/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

12.9.2011

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0513/2011

Διαδικασία : 2011/2811(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0518/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0518/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0518/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λιβύη, και ειδικότερα εκείνο της 10ης Μαρτίου 2011, καθώς και τις από 20 Ιανουαρίου 2011 συστάσεις του για τις αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πλαισιώσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία-Πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (2010/2268/ΙΝΙ)·

-    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του πρόσφατου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τη Λιβύη και τη Βόρειο Αφρική·

-    έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη των Παρισίων που διεξήχθη την 1η Σεπτεμβρίου 2011·

-    έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1970/2011 της 26ης Φεβρουαρίου 2011 και 1973/2011 της 17ης Μαρτίου 2011, που επιτρέπουν "κάθε αναγκαίο μέτρο" για την προστασία των αμάχων·

-    έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις που απεύθυνε ο Αραβικός Σύνδεσμος υπέρ μιας επέμβασης για την προστασία των Λιβύων αμάχων και την απάντηση που έδωσε το ΝΑΤΟ, μαζί με κάποιες αραβικές χώρες όπως το Κατάρ, μέσω της αεροπορικής επιχείρησης Odyssey Dawn, που ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2011 και συνεχίζεται·

-    έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 1ης Μαρτίου 2011 που ομόφωνα αποφάσισε την αναστολή τη συμμετοχή της Λιβύης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)·

-    έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 25 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση S-15/2 του UNHRC·

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από έξη μήνες μαχών, που εκτιμάται ότι προκάλεσαν 50.000 θύματα και έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες και δεινά, το καθεστώς Καντάφι τελείωσε και η προσωρινή κυβέρνηση της οποίας ηγείται το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) άρχισε την οικοδόμηση μιας νέας Λιβύης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μιας Διάσκεψη Κορυφής των "Φίλων της Λιβύης", με παρουσία 60 περίπου κρατών και διεθνών οργανισμών, με σκοπό το συντονισμό της διεθνούς προσπάθειας στήριξης της ανοικοδόμησης της Λιβύης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) θα έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις πιεστικότερες ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού της χώρας, να θέσει τέλος στη βία και να επιβάλει το κράτος δικαίου καθώς επίσης και να προωθήσει το δύσκολο έργο της οικοδόμησης ενός έθνους και ενός λειτουργικού, δημοκρατικού κράτους·

Δ.  εκτιμώντας ότι η αεροπορική επιχείρηση του ΝΑΤΟ Odyssey Dawn θα συνεχιστεί όσο διάστημα απαιτείται για την προστασία του άμαχου Λιβυκού πληθυσμού, βάσει των Αποφάσεων (1970 και 1973) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2011 εντολή σύλληψης του Καντάφι και δυο εκ των μελών της οικογενείας του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που καταγγέλλεται ότι διαπράχθηκαν μετά την έναρξη της λαϊκής εξέγερσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2011 ήρθη από την ΕΕ το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 28 λιβυκών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εταιριών, ώστε να αποκτήσουν πόρους η προσωρινή κυβέρνηση και ο Λιβυκός λαός και να μπορέσει η οικονομία να ξαναλειτουργήσει,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χορήγησε πάνω από 152 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια κι ότι η Αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος άνοιξε ένα γραφείο της ΕΕ στη Βεγγάζη στις 22 Μαΐου 2011, με σκοπό την έναρξη επαφών με το Εθνικό Λιβυκό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) και την υποστήριξη της Λιβύης προκειμένου αυτή να ετοιμαστεί για την επόμενη φάση εκδημοκρατισμού,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή του στην επανάσταση του Λιβυκού λαού· στηρίζει θερμά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) για την οικοδόμηση μιας Λιβύης θεμελιωμένης στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

2.  καλεί την ΕΕ να αυξήσει κι άλλο την ανθρωπιστική βοήθειά της για να καλύψει τις νέες ανάγκες του Λιβυκού πληθυσμού, ιδίως στην Τρίπολη και στις άλλες σοβαρότερα πληγείσες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού υλικού·

3.  καλεί την Αντιπρόεδρο και Ύπατη Εκπρόσωπο να ανοίξει το ταχύτερο μια πλήρη Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Λιβυκή πρωτεύουσα και να στηριχθεί στο σημαντικό έργο που επιτέλεσε το γραφείο της ΕΕ στη Βεγγάζη, για να προαγάγει περαιτέρω τις σχέσεις με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) και να βοηθήσει τις νέες Λιβυκές αρχές να καλύψουν τις πιεστικότερες ανάγκες του Λιβυκού λαού· καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, και ιδίως να βοηθήσει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο να ετοιμάσει τις εκλογικές και συνταγματικές διαδικασίες·

4.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν τη διαδικασία έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC) για το ξεπάγωμα των λιβυκών περιουσιακών στοιχείων, ως βοήθεια προς το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC)· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν ειδικότερα τις υποσχέσεις που έδωσαν στη Διάσκεψη των Παρισίων την 1η Σεπτεμβρίου 2011, κατά την οποία 60 κράτη υποσχέθηκαν να αποδεσμεύσουν 15 δις δολάρια·

5.  δηλώνει ότι προσδοκά πως το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) θα εκπληρώσει τις ευθύνες του και θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για την οικοδόμηση ενός ανεκτικού, ενωμένου και δημοκρατικού κράτους στη Λιβύη, που θα προστατεύει τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Λιβύων πολιτών καθώς και των μεταναστών και των αλλοδαπών· η ΕΕ προσδοκά ότι το Σύνταγμα του νέου Λιβυκού κράτους θα σέβεται πλήρως τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

6.  χαιρετίζει τα δηλώσεις του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου (NTC) περί της σπουδαιότητας της εθνικής συμφιλίωσης· εκτιμά επ΄αυτού ότι είναι σημαντικό να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά του Λιβυκού λαού, και ειδικά ο Καντάφι και η οικογένειά του·

7.  προσδοκά ότι τα λιβυκά δικαστήρια και οι ποινικές διώξεις θα τηρήσουν πλήρως τις διεθνείς προδιαγραφές περί δίκαιης δίκης, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας απέναντι σε διεθνείς παρατηρητές και αποκλειομένης της θανατικής ποινής·

8.  καλεί όλες τις χώρες, και ειδικά τους γείτονες της Λιβύης, να συνεργαστούν με τις νέες Λιβυκές αρχές και με τη διεθνή δικαιοσύνη, και ιδίως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), ώστε να εξασφαλιστεί η προσαγωγή του Καντάφι και των στενότερων συμμάχων του ενώπιον της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει για παράδειγμα ότι ο Νίγηρ και το Μπουρκίνα Φάσο είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και, συνεπώς, έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν με αυτό και να του παραδώσουν τον Καντάφι και τους κατηγορούμενους συγγενείς του, εάν εισέλθουν στην επικράτειά τους·

9.  καλεί όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου (NTC) να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απέναντι στους αιχμαλώτους πολέμου, και ιδίως απέναντι στις εναπομένουσες φιλοκανταφικές δυνάμεις και τους μισθοφόρους· καλεί το Μεταβατικό Συμβούλιο να απελευθερώσει αμέσως τους αφρικανούς μετανάστες και τους μαύρους Λίβυους που κρατούνται αυθαίρετα με την υποψία ότι ήταν φιλοκανταφικοί μισθοφόροι και να προσαγάγει σε ανεξάρτητη δίκη όσους διέπραξαν εγκλήματα· καλεί το Μεταβατικό Συμβούλιο να προστατεύσει τα δικαιώματα χιλιάδων Υποσαχάρειων Αφρικανών μεταναστών που αντιμετωπίζουν οχλήσεις απλώς λόγω του χρώματος του δέρματός τους και να διασφαλίσει την προστασία και αποχώρηση όσων μεταναστών ακόμη βρίσκονται στα κέντρα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ), όπως στη Sebha ή οποιοδήποτε αυτοσχέδιο στρατόπεδο·

10. τονίζει ότι ο Λιβυκός λαός έκανε την επανάσταση και άνοιξε το δρόμο· συνεπώς, η ΕΕ όσο και οι άλλοι περιφερειακοί φορείς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Αφρικανική Ένωση, οφείλουν να κάνουν ό.τι μπορούν για να βοηθήσουν τη Λιβύη να οικοδομήσει δημοκρατικούς θεσμούς, να προχωρήσει σε αφοπλισμό, αποστράτευση, αποκατάσταση και μεταρρύθμιση του τομέα της ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών δυνάμεων της αστυνομίας, να ετοιμάσει ελεύθερες και τίμιες εκλογές, να οικοδομήσει το σύστημα της δικαιοσύνης και να επιτύχει ένα κράτος δικαίου και μια εξουσία που θα λογοδοτεί· τονίζει ότι επειδή ο ρόλος του ΟΗΕ στην όλη διεργασία είναι αναντικατάστατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσδοκά από όλους τους διεθνείς παράγοντες ότι θα στηρίξουν τον ΟΗΕ σε αυτό το έργο·

11. θεωρεί πολύ λυπηρό το ότι η ΕΕ έδειξε ανήμπορη να ανταποκριθεί με ενεργό και έγκαιρο τρόπο στην εξελισσόμενη λιβυκή κρίση, ιδίως σε ό,τι αφορά την επικείμενη καταστροφή και τη διάπραξη σε μεγάλη κλίμακα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Βεγγάζη· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωση για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας να φροντίσει ώστε στο μέλλον η ΕΕ να είναι ικανή να αναλαμβάνει τις διεθνείς ευθύνες της και να μπορεί να αντιδρά απέναντι σε τόσο έντονες απειλές·

12. καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσουν το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) στις προσπάθειές του για την οικονομική ανάκαμψη, να το βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει την οικονομική υποδομή της χώρας και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις· τονίζει ότι όσο πιο γρήγορα ανακάμψει η Λιβυκή οικονομία, ιδίως χάρη στην επανέναρξη της παραγωγής πετρελαίου, τόσο γρηγορότερα θα μπορέσει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο να ενισχύσει το βαθμό νομιμότητάς του και να καλύψει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να φροντίσουν ώστε το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο να εισπράττει πλήρη κέρδη από τα πετρελαϊκά έσοδα· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να φροντίσουν ώστε να τα εθνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να μην έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της ΕΕ έναντι της Λιβύης·

13. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της Λιβύης και των άλλων χωρών της Μεσογείου πρέπει να είναι θεμελιωμένη στις ελεύθερες συναλλαγές και στις επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει επειγόντως τη Λιβύη για τη μελλοντική ένταξή της στον ΠΟΕ και να της παράσχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη·

14. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας ότι θα βοηθήσει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) και ακολούθως τους εκλεγμένους διαδόχους του, μόλις το ζητήσουν, στις προσπάθειες ανασυγκρότησης, κι ότι θα το πράξει με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο υπό την καθοδήγηση του ΟΗΕ και της Ομάδας Επαφής· τονίζει το ρόλο που μπορούν να παίξουν η ΕΤΕπ και το ΕΤΠΑ κάνοντας επενδύσεις σε εμπορικά και οικονομικά σχέδια, με σκοπό ειδικότερα την τόνωση της μεγέθυνσης των λιβυκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

15. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να βοηθήσουν στην επανεγκατάσταση των προσφύγων που προέρχονται από πληγείσες περιοχές και που βρίσκονται σε στρατόπεδα στα σύνορα Τυνησίας-Λιβύης και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους·

16. χαιρετίζει την έρευνα που ξεκίνησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταγγελλόμενη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και του καθεστώτος Καντάφι· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να διατάξουν ανεξάρτητες έρευνες για τις καταγγελίες περί συνενοχής ορισμένων ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών σε βασανιστήρια, σε συνεργασία με το καθεστώς Καντάφι, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος της CIA για τις παραδόσεις υπόπτων· καλεί την ΕΕ να ερευνήσει την πιθανή συνενοχή ευρωπαϊκών εταιριών στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της παροχής τεχνολογιών επιτήρησης, της ανάπτυξης και διαχείρισης κέντρων επιτήρησης και της εκπαίδευσης πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Εθνικό Λιβυκό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC), στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.