Propunere de rezoluţie - B7-0525/2011Propunere de rezoluţie
B7-0525/2011

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia din Palestina

  27.9.2011

  depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Catherine Grèze în numele Grupului Verts/ALE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0525/2011

  Procedură : 2011/2828(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0525/2011

  B7‑0525/2011

  Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Palestina

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

  –   având în vedere Declaraţia Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 12 martie 2010,

  –   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009 şi 13 decembrie 2010,

  –   având în vedere declaraţia Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 23 septembrie 2011 în urma prezentării de către preşedintele Mahmud Abbas a cererii Palestinei de a deveni stat membru al Naţiunilor Unite;

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât UE a confirmat în mod repetat sprijinul său pentru o soluţie implicând existenţa a două state, Statul Israel şi un Stat Palestina independent, democratic, contiguu şi viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în pace şi securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între Israel şi palestinieni şi a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce priveşte Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părţi;

  B.  întrucât Autoritatea Naţională Palestiniană a implementat cu succes planul de construcţie a statului „Palestina: Sfârşitul ocupaţiei. Construirea statului”; întrucât reuniunea Comitetului ad hoc de legătură (CAHL) care a avut loc la Bruxelles pe 13 aprilie 2011 a salutat evaluarea făcută de Banca Mondială, FMI şi ONU potrivit căreia Autoritatea Palestiniană a depăşit pragul unui stat funcţional în sectoarele cheie pe care le-au studiat şi că instituţiile palestiniene se pot compara cu cele din statele consacrate;

  C. întrucât procesul continuu de ocupare şi colonizare din Cisiordania pune în pericol perspectiva unei soluţii cu două state şi a dus la suspendarea negocierilor de pace;

  D. întrucât septembrie 2011 a fost indicat ca termen pentru încheierea unui acord-cadru de către Cvartet;

  E.  întrucât Consiliul a afirmat în 1999 în Declaraţia sa de la Berlin că va recunoaşte ulterior Statul Palestina; întrucât acesta şi-a reiterat, în Concluziile Consiliului din 13 decembrie 2010, disponibilitatea de a recunoaşte, la timpul cuvenit, un stat palestinian;

  F.  întrucât la 23 septembrie 2011 preşedintele Abbas a prezentat în cadrul Adunării Generale a ONU cererea Palestinei de a deveni membru cu drepturi depline al Naţiunilor Unite; întrucât Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, a cărui aprobare este necesară pentru aderarea la ONU şi recunoaşterea deplină a statalităţii, ar trebui să îşi înceapă discuţiile la 26 septembrie pentru adoptarea cererii;

   

  G. întrucât Primăvara arabă care s-a răspândit în Israel amplifică urgenţa realizării unei păci multilaterale în Orientul Mijlociu, care este în interesul fundamental al părţilor, al popoarelor din regiune şi al comunităţii internaţionale;

  H. întrucât sprijinul pentru libertate, demnitate, responsabilitate şi dreptate în regiune ar trebui să includă sprijinul pentru aspiraţiile legitime ale poporului palestinian;

  I.   întrucât înfiinţarea statului palestinian este în folosul păcii şi securităţii internaţionale şi permite menţinerea soluţiei cu două state, deschizând drumul către reluarea negocierilor pentru pace, în conformitate cu concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009 şi 13 decembrie 2010;

  1.  îşi reafirmă sprijinul ferm pentru o soluţie implicând existenţa a două state, bazată pe frontierele din 1967 şi cu Ierusalim servind de capitală pentru ambele state, respectiv Statul Israel şi un Stat Palestina independent, democratic, contiguu şi viabil, care să trăiască alături în pace şi securitate; de aceea, susţine cererea prezentată de preşedintele Mahmud Abbas Secretarului General al ONU Ban Ki-moon la 23 septembrie 2011;

  2.  invită UE şi statele sale membre să întreprindă toate eforturile necesare pentru a ajunge la o poziţie comună, în concordanţă cu declaraţiile anterioare de susţinere a recunoaşterii statului Palestina pe baza frontierelor din 1967, inclusiv în ceea ce priveşte Ierusalimul, precum şi aderarea sa ca membru cu drepturi depline la ONU;

  3.  recunoaşte şi salută succesul eforturilor pe calea construirii statului depuse de preşedintele palestinian Mahmud Abbas şi de primul ministru Salam Fayyad care au fost puternic încurajaţi şi sprijiniţi de UE şi susţinuţi de diferiţi actori internaţionali şi consideră că acestea constituie o bază solidă şi temeinică a capacităţii Palestinei de a-şi asume statutul de stat suveran;

  4.  solicită reluarea imediată a unor negocieri de pace directe şi serioase, bazate pe parametrii recunoscuţi la nivel internaţional, inclusiv frontierele de la 1967, şi un calendar acceptat de ambele părţi, întrucât numai un acord negociat între cele două părţi poate aduce pace şi securitate durabile pentru israelieni şi palestinieni; reaminteşte faptul că, în conformitate cu dreptul internaţional, coloniile sunt ilegale, fiind un obstacol în calea păcii şi de aceea solicită încetarea completă a activităţilor de colonizare; subliniază încă o dată că nu ar trebui acceptată nicio modificare adusă frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privinţa Ierusalimului, în afara celor acceptate de părţi;

  5.  subliniază faptul că aşa cum Israelul trebuie să recunoască un stat palestinian bazat pe frontierele de la 1967, noul stat ar trebui să adopte recunoaşterea de către OLP a statului Israel pe baza frontierelor de la 1967 şi să răspundă preocupărilor legitime ale acestuia în privinţa securităţii;

  6.  ia act de declaraţia din 23 septembrie 2011 a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu care reiterează apelul urgent către părţi în sensul depăşirii obstacolelor actuale şi reluării negocierilor bilaterale directe israeliano-palestiniene cu obiectivul de a ajunge la un acord într-un orizont de timp care să nu depăşească sfârşitul anului 2012; în acest context, consideră că respectarea de către toate părţile a obligaţiilor ce le revin în temeiul Foii de parcurs şi, mai ales, încetarea completă a activităţilor de colonizare de către Israel este o etapă indispensabilă în direcţia reluării unor negocieri de pace credibile şi reuşite;

  7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, parlamentelor şi guvernelor statelor membre, Preşedintelui Adunării Generale a ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului şi guvernului israelian, Preşedintelui Autorităţii Palestiniene şi Consiliului Legislativ Palestinian.