Postopek : 2011/2828(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0525/2011

Predložena besedila :

B7-0525/2011

Razprave :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Glasovanja :

PV 29/09/2011 - 10.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0429

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0525/2011
27. 9. 2011
PE472.708v01-00
 
B7-0525/2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah v Palestini


Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Mihalis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Palestini  
B7‑0525/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju izjave bližnjevzhodne četverice z dne 12. marca 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 8. decembra 2009 in 13. decembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave bližnjevzhodne četverice z dne 23. septembra 2011, potem ko je predsednik Abas podal prošnjo za sprejetje Palestine med države članice Združenih narodov;

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je EU že večkrat potrdila, da podpira rešitev z dvema državama, po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna in demokratična Palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti; ker je EU večkrat pozvala k obnovitvi neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelom in Palestinci ter izjavila, da ne bodo priznane nobene spremembe meja, ki so bile v veljavi do leta 1967, vključno z vprašanjem Jeruzalema, razen sprememb, o katerih se bosta strani dogovorili;

B.  ker so palestinske nacionalne oblasti uspešno izvedle načrt izgradnje države, imenovan „Palestina: Konec okupacije, ustanovitev države”; ker je ad hoc povezovalni odbor na srečanju, ki je potekalo 13. aprila 2011 v Bruslju, pozdravil oceno Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada in Organizacije združenih narodov, da je palestinska država dosegla prag delujoče države v ključnih sektorjih, ki so bili ocenjeni, in da se palestinske ustanove uspešno primerjajo s tistimi v drugih državah;

C. ker nadaljnja okupacija in kolonizacija Zahodnega brega ogroža rešitev, ki temelji na obstoju dveh držav, in je privedla do prekinitve mirovnih pogajanj;

D. ker je bil kot rok za sklenitev okvirnega sporazuma četverice določen september 2011;

E.  ker je Svet v berlinski deklaraciji leta 1999 dejal, da bo Palestinsko državo v določenem času priznal; ker je v svojih sklepih z dne 13. decembra 2010 ponovno izrazil pripravljenost, da v ustreznem trenutku palestinsko državo prizna;

F.  ker je predsednik Abas 23. septembra 2011 pri generalni skupščini ZN vložil palestinsko prošnjo za polnopravno članstvo v organizaciji; ker bi moral 15 – članski varnostni svet ZN, katerega privolitev je nujna za članstvo v organizaciji in polno priznanje državnosti, 26. septembra začeti razpravo o prošnji;

 

G. ker je zaradi arabske pomladi, ki je segla tudi v Izrael, še bolj nujno potrebno doseči vsesplošni mir na Bližnjem vzhodu, kar je v največjo korist vseh strani in narodov v regiji ter mednarodne skupnosti;

H. ker bi morala podpora svobodi, dostojanstvu, odgovornosti in pravičnosti v regiji zajemati tudi podporo zakonitim željam palestinskega naroda;

I.   ker ustanovitev palestinske države služi mednarodnemu miru in varnosti in ohranja rešitev z dvema državama ter omogoča obnovitev mirovnih pogajanj v skladu s sklepi Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 8. decembra 2009 in 13. decembra 2010;

1.  ponovno poudarja, da podpira rešitev z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967, Jeruzalem pa bi bil glavno mesto obeh držav, in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična Palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti; zato podpira prošnjo, ki jo predsednik Abas 23. septembra 2011 predložil generalnemu sekretarju ZN Banu Ki Munu;

2.  poziva EU in njene države članice, naj vložijo vse napore v dosego enotnega stališča, v skladu z dosedanjimi izjavami v podporo priznanju Palestinske države v mejah iz leta 1967, tudi pri vprašanju Jeruzalema, in njenemu priznanju kot polnopravne članice ZN;

3.  priznava in pozdravlja uspeh državotvornih prizadevanj palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in predsednika vlade Salama Fajada, ki so jih zelo spodbujali in podprli EU in številni mednarodni akterji, ter meni, da so to trdni in zanesljivi temelji pripravljenosti Palestincev za suvereno državo;

4.  poziva k takojšnji obnovitvi neposrednih in resnih mirovnih pogajanj, ki bodo temeljila na mednarodno priznanih merilih, med njimi mejami iz leta 1967, in na časovnem razporedu, o katerem se bosta dogovorili obe strani, saj lahko le sporazum, ki bo dosežen z dvostranskimi pogajanji, prinese trajni mir in varnost Izraelcem in Palestincem; opozarja, da so naselja po mednarodnem pravu nezakonita in so ovira na poti k miru, zato poziva k popolnem prenehanju vseh dejavnosti v zvezi z njimi; poudarja, da se ne bi smelo priznati nobenih sprememb meja, ki so bile določene pred letom 1967, tudi glede Jeruzalema, razen tistih, o katerih se bosta strani dogovorili;

5.  poudarja, da bi moral Izrael palestinsko državo priznati na osnovi meja iz leta 1967, nova država pa bi morala potrditi priznanje, ki ga je državi Izrael leta 1993 izrekla Palestinska osvobodila organizacija na podlagi meja iz leta 1967, in jamčiti za upravičene izraelske zahteve v zvezi z varnostjo;

6.  je seznanjen z izjavo bližnjevzhodne četverice z dne 23. septembra 2011 in njenim nujnim pozivom, naj izraelska in palestinska stran premagata sedanje ovire in obnovita neposredna pogajanja za dosego sporazuma v določenem času, vendar pred koncem leta 2012; v zvezi s tem meni, da je kot nujen korak na poti k obnovitvi uspešnih in verodostojnih mirovnih pogajanj potrebno, da vse strani potrdijo svoje obveznosti iz časovnega načrta in zlasti da Izrael popolnoma ustavi dejavnosti, povezane z naselji;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, predsedniku generalne skupščine ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov