Propunere de rezoluţie - B7-0526/2011Propunere de rezoluţie
B7-0526/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Palestina

27.9.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0525/2011

Procedură : 2011/2828(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0526/2011
Texte depuse :
B7-0526/2011
Texte adoptate :

B7‑0526/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Palestina

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe din 18 iulie 2011,

–   - având în vedere Declarația Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 23 septembrie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în cadrul celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a solicitat recunoașterea statului palestinian și aderarea sa la ONU;

B.  întrucât, la reuniunea neoficială din 2 și 3 septembrie 2011, miniștrii afacerilor externe din statele membre ale UE au exprimat poziții diferite cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu și la inițiativele diplomatice relevante avute în vedere pentru sesiunea din septembrie a Adunării Generale a ONU,

1.  solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei și guvernelor statelor membre ale UE să își depună toate eforturile necesare pentru a ajunge la o poziție comună a UE cu privire la cererea Autorității Palestiniene de a deveni stat membru al ONU și să evite diferențele de vederi dintre statele membre;

2.  subliniază că negocierile directe dintre israelieni și palestinieni în vederea găsirii unei soluții implicând existența a două state ar trebui reluate imediat și desfășurate cu respectarea acordului prealabil privind termenele, pentru a depăși situația actuală inacceptabilă;

3.  insistă asupra faptului că nicio soluție nu ar trebui să aducă atingere demnității niciuneia dintre părți;

4.  subliniază importanța instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, în special între israelieni și palestinieni; solicită ambelor părți să reia negocierile directe neîntârziat, în cadrul foilor de parcurs pentru pace convenite, să ajungă la un acord cuprinzător bazat pe existența a două state democratice, suverane și viabile ale căror popoare să trăiască în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute pe plan internațional, în conformitate cu rezoluțiile pe această temă ale Consiliului de Securitate al ONU; solicită ambelor părți să nu vină cu alte obstacole sau pretexte față de cealaltă parte pentru a nu reîncepe negocierile; solicită ambelor părți să evite orice măsură care poate submina perspectiva unei soluții cu două state; solicită atât Autorității Palestiniene, cât și liderilor palestinieni să depună toate eforturile posibile pentru a pune capăt atacurilor repetate cu rachete Qassam lansate la întâmplare din Fâșia Gaza pe teritoriile israeliene; solicită Guvernului israelian să înceteze extinderea coloniilor din Cisiordania și Ierusalimul de Est;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Knesset-ului și guvernului israelian, președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.