Propunere de rezoluţie - B7-0527/2011Propunere de rezoluţie
B7-0527/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Palestina

26.9.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Raimon Obiols în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0525/2011

Procedură : 2011/2828(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0527/2011
Texte depuse :
B7-0527/2011
Texte adoptate :

B7‑0527/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Palestina

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009,

–   având în vedere rezoluțiile pertinente ale ONU, în special Rezoluția Adunării Generale a ONU 181 (1947) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), și 1850 (2008),

–   având în vedere Declarația Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 23 septembrie 2011,

–   având în vedere raportul de evaluare al FMI pregătit pentru reuniunea Comitetului ad hoc de legătură referitor la Situația recentă și perspectivele economiei Cisiordaniei și Fășiei Gaza din 18 septembrie 2011,

–   având în vedere Raportul de monitorizare economică al Băncii Mondiale către Comitetul ad hoc de legătură referitor la „Construirea statului palestinian: sprijinirea creșterii, instituțiilor și a furnizării de servicii” din 13 aprilie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în rezoluția sa 181 din 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a decis să creeze două state pe teritoriul fostului Mandat pentru Palestina,

B.  întrucât UE a confirmat în mod repetat sprijinul său pentru o soluție implicând existența a două state, Statul Israel și un Stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în pace și securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între Israel și palestinieni și a declarat că nu ar trebui recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți;

C. întrucât progresele înregistrate de președintele palestinian Mahmud Abbas și primul ministru Salam Fayyad pe calea construirii statului au fost sprijinite de diferiți actori internaționali, printre care Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, Comitetul ad hoc de legătură, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială;

D. întrucât la 23 septembrie 2011 președintele Mahmud Abbas a prezentat Secretarului General al ONU Ban Ki-moon cererea Palestinei de a deveni membru al Națiunilor Unite;

E. întrucât dreptul inalienabil al palestinienilor la autodeterminare și dreptul de a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca și dreptul Israelului de a exista;

1. își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție cu două state, bazată pe frontierele din 1967 și Ierusalim capitală pentru ambele state, implicând Statul Israel și un Stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în pace și securitate;

2. recunoaște și salută succesul eforturilor pe calea construirii statului depuse de președintele palestinian Mahmud Abbas și primul ministru Salam Fayyad care au fost încurajați și sprijiniți de UE și susținuți de diferiți actori internaționali și consideră, pe această bază, că Palestina este pregătită pentru statutul de stat suveran;

3. susține statele membre și le solicită acestora să fie unite în sprijinirea aspirației poporului palestinian de a fi reprezentat ca stat în cadrul Națiunilor Unite; își exprimă, în acest context, sprijinul pentru cererea trimisă de președintele Mahmud Abbas Secretarului General al ONU Ban Ki-moon la 23 septembrie 2011;

4. solicită, în același timp, comunității internaționale, inclusiv UE și statelor membre ale acesteia, să își reconfirme angajamentul ferm pentru securitatea Statului Israel;

5. subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o rezolvare pașnică a conflictului israeliano-palestinian; avertizează împotriva oricăror măsuri punitive împotriva palestinienilor, cum ar fi reducerea ajutoarelor sau a distribuirii de venituri fiscale, care pot fi impuse ca reacție la cererea de aderare la ONU;

6.  solicită reluarea imediată a unor negocieri de pace directe și serioase, bazate pe parametrii recunoscuți la nivel internațional și un calendar acceptat de ambele părți, întrucât numai un acord negociat între cele două părți poate aduce pace și securitate durabile pentru israelieni și palestinieni; subliniază încă o dată faptul că toate acțiunile care pot submina perspectivele unui acord negociat, îndeosebi construirea de colonii în Cisiordania și în Ierusalimul de Est, ar trebui evitate și că nu ar trebui acceptată nicio modificare adusă frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privința Ierusalimului, în afara celor convenite de părți; consideră, în acest context, că noua inițiativă lansată de Cvartetul pentru Orientul Mijlociu la 23 septembrie 2011 reprezintă o contribuție încurajatoare la eforturile de pace;

7. îndeamnă UE și statele sale membre să adopte o poziție unită și să joace un rol mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Adunării Generale a ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.