Πρόταση ψηφίσματος - B7-0528/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0528/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη

27.9.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0525/2011

Διαδικασία : 2011/2828(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0528/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0528/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0528/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του ΟΗΕ που αφορούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις 8 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή της 23ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης του ΔΝΤ που καταρτίσθηκε για τη συνεδρίαση της ad hoc επιτροπής συνδέσμου σχετικά με την πρόσφατη εμπειρία και τις προοπτικές της οικονομίας της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την οικονομική εποπτεία προς την ad hoc επιτροπής συνδέσμου με θέμα την οικοδόμηση του παλαιστινιακού κράτους: διατήρηση της ανάπτυξης, των θεσμών και της παροχής υπηρεσιών, της 13ης Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά της 181 της 29ης Νοεμβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να δημιουργήσει δύο κράτη στο έδαφος της εντολής για την Παλαιστίνη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, ο Πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς υπέβαλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την αίτηση της Παλαιστίνης για ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πλέον λεπτά και σύνθετα θέματα στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, όπως και το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει εντός ασφαλών συνόρων·

1.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να έχουν κοινή θέση και να διαδραματίσουν περισσότερο ενεργό ρόλο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Κουαρτέτου, στις προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη δίκαιης και μόνιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

2.  τονίζει το βασικό ρόλο του Κουαρτέτου και στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου προκειμένου να δημιουργήσει το Κουαρτέτο μια αξιόπιστη προοπτική για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

3.  ζητεί μια λύση στη διένεξη που θα βασίζεται στο σχήμα των δύο κρατών και θα εγγυάται ασφαλή σύνορα για το κράτος του Ισραήλ, η οποία θα πρέπει να προκύψει μέσα από διαπραγματεύσεις·

4.  υποστηρίζει, και ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν όλα μαζί, την προσδοκία του παλαιστινιακού λαού να εκπροσωπείται ως κράτος στα Ηνωμένα Έθνη, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της 66ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

5.  ζητεί η Ιερουσαλήμ να χρησιμεύσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, ως στοιχείο των ειρηνευτικών συμφωνιών·

6.  εμμένει στην άποψη ότι η συνεχής οικοδόμηση και επέκταση οικισμών, διαχωριστικών τειχών που κατασκευάζονται σε κατεχόμενη γη και οι κατεδαφίσεις κατοικιών είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αποτελούν εμπόδιο στην ειρήνη και σοβαρή απειλή που υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών·

7.  ζητεί να παύσουν οι επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και επιμένει ότι απαιτείται διαρκής εκεχειρία·

8.  καλεί τις παλαιστινιακές αρχές να αναγνωρίσουν πλήρως το κράτος του Ισραήλ·

9.  ζητεί την άμεση επανάληψη απευθείας και σοβαρών ειρηνευτικών συνομιλιών, με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες παραμέτρους, δεδομένου ότι μόνο μια συμφωνία που θα είναι καρπός διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και ασφάλεια σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους· τονίζει και πάλι ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή καμία αλλαγή των προ του 1967 συνόρων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την Ιερουσαλήμ, εκτός αυτών που αποφασίστηκαν από τα μέρη·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τις παλαιστινιακές αρχές και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ισραήλ, καθώς και στα μέλη του Κουαρτέτου.