Propunere de rezoluţie - B7-0528/2011Propunere de rezoluţie
B7-0528/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Palestina

27.9.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0525/2011

Procedură : 2011/2828(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0528/2011
Texte depuse :
B7-0528/2011
Texte adoptate :

B7‑0528/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Palestina

Parlamentul European,

–   având în vedere toate rezoluțiile anterioare ale ONU cu privire la situația din Orientul Mijlociu,

–   având în vedere la concluziile Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles din 8 decembrie 2009,

–   având în vedere Declarația Cvartetului privind Orientul Mijlociu din 23 septembrie 2011,

–   având în vedere raportul de evaluare al FMI pregătit pentru reuniunea Comitetului ad hoc de legătură referitor la Situația recentă și perspectivele economiei Cisiordaniei și Fâșiei Gaza din 18 septembrie 2011,

–   având în vedere Raportul de monitorizare economică al Băncii Mondiale către Comitetul ad hoc de legătură referitor la „Construirea statului palestinian: sprijinirea creșterii, instituțiilor și a furnizării de servicii din 13 aprilie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în rezoluția sa 181 din 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a decis să creeze două state pe teritoriul fostului Mandat pentru Palestina;

B.  întrucât, la 23 septembrie 2011, președintele Mahmud Abbas a prezentat Secretarului General al ONU Ban Ki-moon cererea Palestinei de a deveni membru al Națiunilor Unite;

C. întrucât situația Ierusalimului este una dintre cele mai sensibile și mai complexe din conflictul israelo-palestinian;

D. întrucât dreptul inalienabil al palestinienilor la autodeterminare și dreptul de a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca și dreptul Israelului de a exista în granițe sigure,

1.  îndeamnă UE și statele sale membre să adopte o poziție unită și să-și asume un rol mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni;

2.  subliniază rolul central al Cvartetului și își exprimă susținerea deplină pentru Înaltul Reprezentant în eforturile sale continue în vederea creării de către Cvartet a unei perspective credibile pentru relansarea procesului de pace;

3.  solicită încetarea conflictului pe baza unei soluții care să implice existența a două state, garantând frontiere sigure pentru Israel, soluție ce ar trebui negociată în mod direct;

4.  susține statele membre și le solicită acestora să fie unite în sprijinirea aspirației poporului palestinian de a fi reprezentat ca stat în cadrul Națiunilor Unite, ca rezultat al negocierilor ce urmează a fi încheiate în timpul celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale;

5.  solicită ca Ierusalimul să fie deopotrivă capitala statului Israel și a viitorului stat palestinian, ca prevedere a acordurilor de pace;

6.  insistă asupra caracterului ilegal, din punct de vedere al dreptului internațional, al continuării construcțiilor și a extinderii coloniilor, al barierelor de separație construite pe teritoriu de ocupație, precum și al demolării de locuințe și asupra faptului că acestea constituie un obstacol în calea păcii și o amenințare serioasă la soluția vizând existența a două state;

7.  solicită încetarea atacurilor cu rachete lansare din Fâșia Gaza împotriva Israelului și insistă asupra necesității unui armistițiu durabil;

8.  invită autoritățile palestiniene să recunoască pe deplin statul Israel;

9.  solicită reluarea imediată a tratativelor de pace directe și serioase, pe baza unor parametrii recunoscuți la nivel internațional, întrucât numai un acord negociat între cele două părți poate aduce o pace și o securitate durabile atât israelienilor, cât și palestinienilor; subliniază din nou că nu ar trebui acceptată nicio modificare adusă frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privința Ierusalimului, decât cea acceptată de părți;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, autorităților palestiniene și guvernului și parlamentului israelian și membrilor Cvartetului.