Predlog resolucije - B7-0528/2011Predlog resolucije
B7-0528/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Palestini

27. 9. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Annemie Neyts-Uyttebroeck in Alexandra Thein v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0525/2011

Postopek : 2011/2828(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0528/2011
Predložena besedila :
B7-0528/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0528/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Palestini

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju vseh prejšnjih resolucij Združenih narodov, ki zadevajo razmere na Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju sklepov, ki jih je sprejel Svet EU za zunanje zadeve na seji dne 8. decembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave bližnjevzhodne četverice z dne 23. septembra 2011,

–   ob upoštevanju poročila služb Mednarodnega denarnega sklada, pripravljenega za zasedanje ad hoc povezovalnega odbora o nedavnih izkušnjah in možnostih za gospodarstvo Zahodnega brega in Gaze z dne 18. septembra 2011,

–   ob upoštevanju poročila o spremljanju gospodarstva z dne 13. aprila 2011, ki ga je o izgradnji palestinske države: vzdrževanje rasti, institucij in opravljanja storitev pripravila Svetovna banka za ad hoc povezovalni odbor,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je generalna skupščina Združenih narodov v svoji resoluciji 181 z 29. novembra 1947 sklenila, da bo na ozemlju, ki ga je pokrival nekdanji britanski mandat za nadzor nad Palestino, ustanovila dve državi,

B.  ker je 23. septembra 2011 predsednik Mahmud Abas generalnemu sekretarju ZN Ban Kimunu predložil prošnjo za sprejetje Palestine med članice Združenih narodov,

C. ker je vprašanje Jeruzalema eno od najobčutljivejših in najbolj kompleksnih vprašanj izraelsko-palestinskega konflikta,

D. ker neodtujljiva pravica Palestincev do samoodločbe in do lastne države ni sporna, prav tako pa ni sporna pravica Izraela do obstoja v okviru varnih meja,

1.  poziva EU in njene države članice, naj imajo enotno stališče in dejavnejšo vlogo, tudi v okviru četverice, pri prizadevanjih, da se doseže pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci;

2.  opozarja na osrednjo vlogo četverice in v celoti podpira prizadevanja visoke predstavnice, da bi četverica poskrbela za verodostojne možnosti za nadaljevanje mirovnega procesa;

3.  poziva k rešitvi konflikta na podlagi rešitve z dvema državama, ki bi zagotovila varne meje za državo Izrael in bi jo dosegli z neposrednimi pogajanji;

4.  podpira države članice in jih poziva, naj bodo enotne pri podpori prizadevanj palestinskega ljudstva, da dobi njihova država predstavništvo pri Združenih narodih po pogajanjih, ki bi morala biti sklenjena na tem, 66. zasedanju generalne skupščine ZN;

5.  poziva, naj postane v okviru mirovnih sporazumov Jeruzalem glavno mesto tako Izraela kot prihodnje palestinske države;

6.  vztraja, da so stalna gradnja in povečevanje naselij, ločevalne ograje na zasedenem ozemlju in rušenje stanovanj po mednarodnem pravu nezakoniti, ovirajo mir ter resno ogrožajo rešitev z dvema državama;

7.  poziva k prenehanju raketnih napadov na Izrael iz Gaze in vztraja, da je treba doseči trajno premirje;

8.  poziva palestinske oblasti, naj v celoti priznajo državo Izrael;

9.  poziva k takojšnji obnovitvi neposrednih in resnih mirovnih pogajanj, ki bodo temeljila na mednarodno priznanih merilih, saj lahko le sporazum, ki bo dosežen s pogajanji med obema stranema, prinese trajen mir in varnost Izraelcem in Palestincem; ponovno poudarja, da se ne bi smelo priznati nobenih sprememb meja, ki so bile določene pred letom 1967, tudi glede Jeruzalema, razen tistih, o katerih se bosta strani dogovorili;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, palestinskim oblastem, vladi in parlamentu Izraela ter članom četverice.