Propunere de rezoluţie - B7-0529/2011Propunere de rezoluţie
B7-0529/2011

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Palestina

  27.9.2011

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira în numele Grupului GUE/NGL

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0525/2011

  Procedură : 2011/2828(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0529/2011
  Texte depuse :
  B7-0529/2011
  Texte adoptate :

  B7‑0529/2011

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Palestina

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

  –   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

  –   - având în vedere rezoluțiile relevante ale ONU, în special Rezoluția Adunării Generale a ONU 181 (1947), 194 (1948) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 338 (1973),

  –   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009,

  –   având în vedere rezumatul președinției cu ocazia reuniunii de la Bruxelles a Comitetului ad hoc de legătură, din 13 aprilie 2011,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât, în rezoluția sa 181 din 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a decis să creeze două state pe teritoriul fostului Mandat pentru Palestina;

  B.  întrucât statul Israel a fost ulterior recunoscut prin intermediul rezoluției 181 și a devenit membru al ONU la 1 mai 1949, în timp ce Statul Palestina nu a fost încă recunoscut, urmând ca abia ulterior să devină membru al ONU;

  C. întrucât Palestina este o entitate cu statut de observator permanent pe lângă Adunarea Generală a ONU;

  D. întrucât, la 23 septembrie 2011, președintele palestinian Mahmud Abbas a depus în mod formal pe lângă Secretarul General al ONU o cerere pentru statutul de membru al ONU pentru Palestina;

  E.  întrucât dreptul inalienabil al palestinienilor la autodeterminare și dreptul de a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca și dreptul Israelului de a exista;

  F.  întrucât înființarea statului palestinian este în folosul păcii și securității internaționale și permite menținerea soluției cu două state, deschizând drumul către reluarea negocierilor pentru pace, în conformitate cu concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009;

  G. întrucât progresele înregistrate de președintele palestinian Mahmud Abbas și primul ministru Salam Fayyad pe calea construirii statului au fost sprijinite de diferiți actori internaționali, printre care Comitetul ad hoc de legătură, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială;

  H. întrucât, în concluziile Consiliului, UE a confirmat în mod repetat sprijinul său pentru o soluție implicând existența a două state, Statul Israel și un Stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască alături în pace și securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între Israel și palestinieni și a declarat că nu ar trebui recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți,

  1.  solicită recunoașterea imediată a statului palestinian și acceptarea cererii acestuia de a deveni membru al ONU;

  2.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967 și cu Ierusalim servind de capitală pentru ambele state, respectiv Statul Israel și un Stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască alături în pace și securitate;

  3.  recunoaște și salută succesul eforturilor pe calea construirii statului depuse de președintele palestinian Mahmud Abbas și primul ministru Salam Fayyad care au dovedit că Palestina este pregătită pentru statutul de stat suveran;

  4.  invită UE și statele sale membre să întreprindă toate eforturile necesare pentru a susține, în spiritul declarațiilor prealabile, recunoașterea statului Palestina pe baza frontierelor din 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, precum și primirea sa ca membru cu drepturi depline al ONU;

  5.  solicită încetarea imediată a oricăror activități de colonizare;

  6.  solicită comunității internaționale, inclusiv UE și statelor membre ale acesteia, să își reconfirme angajamentul ferm pentru securitatea atât a Statului Israel, cât și a teritoriului palestinian;

  7.  își reafirmă sprijinul față de dreptul refugiaților palestinieni de a se întoarce conform cu rezoluția 194 (1948) a Adunării Generale a ONU;

  8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Adunării Generale a ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Prim-ministrului statului Israel și Knesset-ului.