Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0530/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0530/2011

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a palesztin helyzetről

  27.9.2011

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2011/2828(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0530/2011
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0530/2011
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0530/2011

  az Európai Parlament állásfoglalása a palesztin helyzetről

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

  –   tekintettel a főképviselő/alelnök Izraelben és a palesztin területeken tett 2011. augusztus 27–29-i látogatására

  –   tekintettel az Európai Tanács 2011. július 18-án, a közel-keleti békefolyamatról elfogadott következtetéseire,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel az Izrael és Palesztina közötti közvetlen tárgyalások 2010 szeptemberében megszakadtak, s a kvartett és Izrael számos javaslata ellenére a mai napig nem folytatódtak;

  B.  mivel a Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbasz az ENSZ Biztonsági Tanácsához benyújtotta a Palesztin Állam ENSZ-tagsági kérelmét;

  C. mivel Mahmúd Abbasz döntése szakadást eredményezett a Hamásszal, amellyel nem konzultáltak e lépést megelőzően, és a Hamász megtiltotta Gázában az e lépést támogató nyilvános demonstrációkat;

  D. mivel a Palesztin Felszabadítási Szervezet 1974 óta megfigyelői státusszal rendelkezik az ENSZ-ben;

  E.  mivel a közel-keleti béke nemzetközileg elismert keretei – például az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242., 338. és 1850. határozatai és az Útiterv (Roadmap) – kölcsönös egyeztetést követő konfliktusrendezésre és az egyoldalú fellépés elutasítására szólítanak fel;

  F.  mivel Izrael folytatja a telepek építését Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben;

  G. mivel az „arab tavasz” és az Izraellel szomszédos országokban emiatt bekövetkező változások még sürgetőbbé teszik az izraeli-palesztin konfliktus megoldását; mivel az egyiptomi miniszterelnök kijelentette, hogy az Izraellel között békeszerződés „nem szent” és mindig is nyitva állt a megvitatás vagy módosítás előtt;

  H. mivel a két rivális palesztin csoport, a Fatah és a Hamász megbékélési egyezményt írt alá, amely a 2012-es országos választásokig egy átmeneti palesztin egységkormány létrehozásáról rendelkezik;

  I.   mivel az EU terrorista szervezeteket tartalmazó listáján szereplő Hamász folyamatosan elutasítja a kvartett három következő alapelvét: Izrael létjogosultságának elismerése, a Palesztin Hatóság fennálló nemzetközi kötelezettségeinek elfogadása és az erőszak elítélése;

  J.   mivel az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu felszólított a közvetlen párbeszéd feltételek nélküli újrakezdésére;

  K. mivel Palesztina jelentős mértékben függ a nemzetközi pénzügyi segítségtől, elsősorban az EU és az Egyesült Államok, de Izrael részéről is, amely vízzel, villamos árammal és az adóbehajtásban nyújtott segítséggel látja el Palesztinát;

  L.  mivel az Európai Unió a palesztinok – köztük a palesztin menekültek – legnagyobb pénzügyi támogatója;

  M. mivel az Európai Unió 27 tagállama fenntartotta álláspontját, hogy az ENSZ-közgyűlésre egy olyan állásfoglalást nyújtsanak be, amelynek célja, hogy a tárgyalások újrakezdése érdekében a két félre a lehető legnagyobb nyomást gyakorolják;

  1.  ismételten megerősíti, hogy egy olyan kétállami megoldást támogat, amelyet az izraeliek és a palesztinok egyaránt elfogadnak és tiszteletben tartanak, amely az 1967-es országhatárokon, illetve a „területet a békéért” elven alapul, és amelyet közvetlen tárgyalásokkal és nem egyoldalú fellépéssel kell elérni;

  2.  mindkét felet felszólítja arra, hogy egy tartós megoldás elérése érdekében bármiféle előfeltétel nélkül folytassák a közvetlen párbeszédet; szilárd meggyőződése, hogy a valódi és fenntartható békét kizárólag tárgyalásokon keresztül lehet megvalósítani;

  3.  hangsúlyozza, hogy egy esetleges ENSZ-határozat nem fogja megváltoztatni a helyzetet a helyszínen, és számos jelentős kérdést – például a határokkal, a menekültekkel, Jeruzsálem jogállásával és az ivóvízzel kapcsolatban – továbbra is a Palesztina és Izrael közötti közvetlen párbeszéddel lehet csak megoldani;

  4.  felszólítja a kvartettet, hogy a palesztin ENSZ-tagságra irányuló igény benyújtása és a Biztonsági Tanácsban lezajló szavazás közötti időt arra használja fel, hogy sikeresen meggyőzze a két felet a közvetlen tárgyalások folytatásáról; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a kvartett központi szerepe abban rejlik, hogy hiteles perspektívát nyújtson a békefolyamat újrakezdéséhez;

  5.  tudomásul veszi a Fatah és a Hamász közötti párbeszédet és együttműködést, és reméli, hogy a két palesztin csoport demokratikus, békés és erőszakmentes irányába halad, amely mindkét oldalon békés eredményre vezet; e tekintetben felszólítja az ideiglenes palesztin egységkormányt, hogy megalakulása után közvetlenül fogadja el a kvartett elveit és ezek szerint járjon el;

  6.  megjegyzi, hogy amíg a Hamász nem mond le az erőszak alkalmazásáról és nem fogadja el a kvartett alapelveit, addig szerepelni fog az EU terrorista szervezeteket tartalmzó listáján, ami megnehezítené az új palesztin kormány és az EU közötti együttműködést;

  7.  megállapítja, hogy ameddig az erőszak, a konfliktusok, az együttműködés hiánya és a rossz gazdasági körülmények fennállnak, a palesztin és izraeli fiatalok generációja úgy fog felnőni a régióban, hogy sohasem éltek békeidőszakban, amely káros hatással lesz Izraelre, Palesztinára, a Közel-Keletre és Európára;

  8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamoknak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a kvartettnek, a kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésnek, az izraeli kormánynak és a Knesszetnek, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.