Predlog resolucije - B7-0530/2011Predlog resolucije
B7-0530/2011

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Palestini

  27. 9. 2011

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) poslovnika

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan v imenu skupine ECR

  Postopek : 2011/2828(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0530/2011
  Predložena besedila :
  B7-0530/2011
  Sprejeta besedila :

  B7‑0530/2011

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Palestini

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

  –   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah,

  –   ob upoštevanju obiska visoke predstavnice/podpredsednice v Izraelu in na palestinskih ozemljih od 27. do 29. avgusta 2011,

  –   ob upoštevanju sklepov Sveta o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, sprejetih 18. julija 2011,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A. ker so neposredna pogajanja med Izraelom in Palestino septembra 2010 propadla in doslej še niso bila obnovljena kljub številnim predlogom četverice in Izraela;

  B.  ker je Mahmud Abas, predsednik palestinskih oblasti, pri varnostnem svetu Združenih narodov vložil prošnjo za članstvo Palestine v tej organizaciji;

  C. ker je zaradi te odločitve predsednika Abasa prišlo do nesporazuma s Hamasom, ki o tej potezi ni mogel izraziti svojega mnenja in je prepovedal javne demonstracije v Gazi v njeno podporo;

  D. ker ima Palestinska osvobodilna organizacija že od leta 1974 status opazovalke v Združenih narodih;

  E.  ker mednarodno sprejeti okviri za mir na Bližnjem vzhodu, kot so resolucije varnostnega sveta ZN št. 242, 338 in 1850 ter časovni načrt, zahtevajo sporazumno rešitev konflikta s pogajanji in zavračajo vsakršno enostransko ukrepanje;

  F.  ker Izrael še vedno gradi naselja na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu;

  G. ker je zaradi arabske pomladi in sprememb, ki jih je prinesla v soseščino Izraela, rešitev za izraelsko-palestinski konflikt še toliko bolj nujna; ker je egiptovski premier izjavil, da mirovna pogodba njegove države z Izraelom ni „sveta“ in da je vedno mogoče razpravljati o njej ali jo spremeniti;

  H. ker sta Fatah in Hamas, nasprotujoči si palestinski frakciji, podpisala sporazum o spravi, ki predvideva ustanovitev skupne začasne palestinske vlade pred nacionalnimi volitvami leta 2012;

  I.   ker je Hamas na seznamu terorističnih organizacij EU, saj vztrajno zavrača tri načela četverice: priznanje pravice Izraela do obstoja, sprejetje obstoječih mednarodnih obveznosti palestinskih oblasti in odpoved nasilju;

  J.   ker je izraelski premier Benjamin Netanjahu pozval k ponovnemu začetku neposrednih pogajanj brez vsakršnih pogojev;

  K. ker je Palestina v veliki meri odvisna od mednarodne finančne pomoči, predvsem pomoči EU in ZDA, pa tudi Izraela, ki zagotavlja vodo, elektriko in pomoč pri pobiranju davkov;

  L.  ker je Evropska unija največja donatorka finančne pomoči Palestincem, vključno s palestinskimi begunci;

  M. ker se je 27 držav Evropske unije vzdržalo stališča glede resolucije, ki bo morda predložena generalni skupščini, da bi čim bolj pritisnile na obe strani, naj se vrneta za pogajalsko mizo;

  1.  znova izraža podporo sporazumni rešitvi z dvema državama, ki jo bodo Izraelci in Palestinci spoštovali in bo temeljila na mejah iz leta 1967 ter dogovoru o zamenjavi zemlje za mir, doseženem z neposrednimi pogajanji, ne z enostranskimi koraki;

  2.  poziva obe strani, naj obnovita neposredna pogajanja brez vsakršnih pogojev, da bo mogoče poiskati trajno rešitev; je trdno prepričan, da bo mogoče resničen in trajen mir doseči samo s pogajanji;

  3.  poudarja, da morebitna resolucija Združenih narodov ne bo spremenila razmer na terenu in da bo treba številna sporna vprašanja, kot so meje, begunci, status Jeruzalema in voda, kljub temu rešiti na neposrednih pogajanjih med Palestino in Izraelom;

  4.  poziva četverico, naj učinkovito izkoristi čas med vložitvijo palestinske prošnje za članstvo in dejanskim glasovanjem v varnostnem svetu, da bi obe strani prepričala k obnovitvi neposrednih pogajanj; v zvezi s tem opozarja na osrednjo vlogo četverice pri zagotavljanju verodostojnih možnosti za ponovni zagon mirovnega procesa;

  5.  je seznanjen s pogovori in sodelovanjem Fataha in Hamasa in upa, da bosta ti palestinski frakciji dosegli napredek na demokratičen, miroljuben in nenasilen način, ki lahko privede do miroljubnega izida na obeh straneh; v zvezi s tem poziva skupno začasno palestinsko vlado, naj takoj, ko bo vzpostavljena, sprejme načela četverice in deluje v skladu z njimi;

  6.  ugotavlja, da bo Hamas, če se ne bo odrekel nasilju in sprejel načel četverice, ostal na seznamu prepovedanih terorističnih organizacij EU, zaradi česar bo sodelovanje EU z novo palestinsko vlado oteženo;

  7.  ugotavlja, da bodo generacije mladih Palestincev in Izraelcev, dokler se bodo nasilje, konflikti, nepripravljenost za sodelovanje in slabe gospodarske razmere nadaljevali, odraščale v regiji, ki ni nikoli živela v miru, kar bo imelo hude posledice za Izrael in Palestino, Bližnji vzhod in Evropo;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, četverici, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, evro-sredozemski parlamentarni skupščini, izraelski vladi in parlamentu, predsedniku palestinskih oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.