Предложение за резолюция - B7-0548/2011Предложение за резолюция
B7-0548/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет и Сирия, в частност на християнските общности

24.10.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0542/2011

Процедура : 2011/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0548/2011
Внесени текстове :
B7-0548/2011
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0548/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет и Сирия, в частност на християнските общности

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Египет и Сирия, както и резолюцията си от 20 януари относно положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание,

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, и по-специално член 2 от него,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Катрин Аштън, от 10 октомври 2011 г. относно насилието в Египет,

–   като взе предвид изявлението на своя председател от 10 октомври 2011 г. относно ожесточените сблъсъци в Египет,

–   като взе предвид Решение 2011/522/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, Решение 2011/523ЕС на Съвета за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република, Регламент (ЕО) № 878/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и Регламент (ЕО) № 1011/2011 на Съвета от 13 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Сирия от 8 и 31 юли, 1, 4, 18, 19, 23 и 30 август, 2 и 23 септември, както и това от 12 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 18 юли и 10 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид съвместното съобщение относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ на Европейската комисия и върховния представител до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 3 август 2011 г.,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Сирийската арабска република от 23 август 2011 г.,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г., по който Сирия е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 9 октомври 2011 г. това, което започна като мирна демонстрация на коптски християни след нападението над коптска църква в село Marinab, провинция Асуан, беше брутално разпръснато от египетската армия, в резултат на което загинаха над 25 души, в голямата си част коптски християни, а няколко стотин бяха ранени;

Б.  като има предвид, че египетската държавна телевизия подстрека към още повече насилие с призива си към населението да „защити армията“, на който откликнаха ислямски екстремисти; като има предвид, че в същото време две независими средства за масова информация бяха нападнати и насилствено затворени от силите за сигурност;

В.  като има предвид сведения, че освен това християнски магазини и предприятия са били плячкосани в Кайро;

Г.  като има предвид, че коптските християни представляват около 10% от населението на Египет; като има предвид повтарящите се прояви на насилие, насочени срещу коптските християни в Египет, през последните години и като има предвид, че положението със сигурността на коптите очевидно се е влошило от началото на революцията;

Д. като има предвид, че Конституцията на Египет гарантира свободата на убежденията и свободата на практикуване на религиозни обреди;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз е един от главните международни донори на Египет и е поел значителни финансови и други ангажименти в подкрепа на политическия преход;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си в полза на свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религията и е подчертавал, че правителствата са задължени да гарантират тези свободи по целия свят;

З.  като има предвид, че различни етапи на парламентарните избори предстои да се проведат през идните месеци, започвайки на 28 ноември 2011 г.;

И. като има предвид, че от месец март насам в редица градове в Сирия се провеждат протести и демонстрации;

Й. като има предвид, че по оценки по време на протестите са били убити най-малко 3 000 души - брой, който непрекъснато се повишава, тъй като отговорът на сирийските органи е все по-брутален - а за много други граждани се счита, че са били ранени по време на протестите;

K. като има предвид, че при проучвателната мисия на върховния комисар от 19 август бяха открити доказателства за стотици екзекуции по бързата процедура, използване на бойни боеприпаси срещу демонстранти, мащабно развръщане на снайперисти по време на протестите, задържане и изтезания на хора от всички възрасти, блокади на малки и големи населени места от силите за сигурност и прекъсване на водоснабдяването;

Л. като има предвид, че гражданите на Сирия са подложени на произволни арести и лишаване от свобода без съдебен процес или чрез съдебен процес пред военен съд, че те не разполагат с независима съдебна система, която да ги защитава, че липсват свобода на словото и право на протест, гарантирани от закона;

M. като има предвид, че се съобщава, че градове в Сирия продължават да бъдат под обсада на сили, ръководени от правителството, и че са лишени от достъп до вода, медицински материали и средства за комуникация;

Н. като има предвид, че въпреки многото публични изявления, изразяващи ангажимент за политически реформи, президентът Башар ал Асад не предприе стъпки за прилагането на конкретна програма, която да защитава обществените свободи и независимостта на съдебната система и да забранява на сирийското правителство да потъпква правата на човека;

O. като има предвид, че сирийското правителство използва Върховния съд за държавна сигурност (ВСДС), специализиран съд, оставащ извън обикновената съдебно-наказателна система, за преследване на политически активисти и защитници на правата на човека;

П. като има предвид, че Съветът за сътрудничество на страните от Персийския залив ще работи с органите в Сирия за започване на прехода към свободни избори и предаване на властта от президента Асад;

Р.  като има предвид, че на 2 септември и 13 октомври държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие за разширяване на санкциите, в допълнение към вече съществуващите ограничения, наложени на Сирия;

1.  строго осъжда извършеното срещу коптите насилие на 9 октомври от страна на египетската армия и екстремисти, както и всяко друго сектантско насилие, и изразява своите съболезнования на жертвите и техните близки;

2.  приветства обещанията, направени от египетския кабинет на 10 октомври 2011 г, в това число създаването на комисия за установяване на фактите, съдебно разследване от страна на гражданската и военната прокуратура, внасянето на проект за декрет, който би узаконил статута на съществуващите без разрешително религиозни обекти, продължаване на усилията за приемане на Общ кодекс за изграждането на религиозни обекти, както и добавянето на нов член към египетския наказателен кодекс за престъплението „дискриминация“;

3.  приветства освен това започването на мисия за установяване на фактите от страна на Националния съвет за правата на човека в Египет;

4.  настоятелно призовава египетските органи да гарантират независимостта и безпристрастността на различните разследвания като позволят подходящ надзор;

5.  призовава египетските органи да гарантират, че коптските християни, както и членовете на други религиозни общности и малцинства, се ползват от всички права на човека и основни свободи - включително правото свободно да изберат или сменят своята религия - според закона и на практика, както и да предотврати всяка проява на дискриминация срещу тях;

6.  следователно призовава египетските органи да преразгледат член 2 от Конституцията на Египет, в който се заявява, че „принципите на ислямския шариат са основният източник на египетското законодателство“, и да гарантират, че конституционните норми включват всички лица и не предоставят възможност за дискриминация по отношение на когото и да било в египетското общество;

7.  изразява загриженост относно изявленията, направени от генерал-майор Rouini, действащ член на Върховния съвет на въоръжените сили, който заяви в телевизионно интервю в програмата „Кайро днес“ (Al Qahera Al Youm) на 10 май 2011 г., че цялата армия и население на Египет са салафити;

8.  призовава върховния представител/заместник председател и Комисията да преразгледат финансовите ангажименти на ЕС към Египет и да гарантират тяхната строга обвързаност с условия, така че финансова помощ да се отпуска само, когато египетските органи могат да докажат, че са направили всичко, което е по силите им, за да гарантират основните права на човека, включително свобода на религията или убежденията, на всички египтяни;

9.  настоятелно призовава египетските органи да освободят незабавно Maikel Nabil Sanad, 26-ен блогър, който провежда понастоящем гладна стачка и е осъден на три години затвор заради критиките му по повод на използването на сила от египетската армия срещу участниците в протестите на площад „Тахрир“ и възраженията му срещу военната служба;

10. настоятелно призовава Върховния съвет на въоръжените сили (ВСВС) да преразгледа решението си да не позволи на чуждестранни наблюдатели да присъстват на парламентарните избори, които предстои да започнат на 28 ноември 2011 г.; отправя искане до ВСВС да приеме делегация на членове на Европейския парламент в рамките на мисия за наблюдение на изборите;

11. категорично подкрепя заключенията на Съвета от 10 октомври, в които се призовава президента Асад да се оттегли, за да позволи осъществяването на демократичния преход, и изразява разочарование по повод липсата на съвместен отговор от страна на Съвета за сигурност на ООН относно бруталните действия на сирийските органи;

12. настоява правителството на Сирия да гарантира закрила на участниците в протестите от нападения и да защитава правото им да участват в мирни демонстрации, за гарантиране на свободата на изразяване; призовава сирийското правителство да прекрати незабавно използването на сила срещу мирни демонстранти;

13. изразява безпокойство относно сведенията за ожесточени сблъсъци и осъжда увеличаващото се присъствие сред участниците в протестите на въоръжени ислямистки сили с контрабандно оръжие, които подбуждат към джихад и стрелят срещу силите за сигурност, което заплашва да доведе до открита гражданска война въз основа на религиозен признак;

14. призовава сирийското правителство да създаде независимо, ефективно и прозрачно разследване на действията на силите за сигурност и по-специално на действията на брата на президента, който е главнокомандващ на специалните сили, както и да потърси отговорност на всеки член на службите за сигурност, който е стрелял или е издал заповед да се стреля по невъоръжени демонстранти с бойни боеприпаси;

15. призовава сирийското правителство да се въздържа от произволни арести и задържане на политически активисти, защитници на правата на човека и журналисти, и да освободи всички лишени от свобода заради техните убеждения; призовава органите на Сирия да поеме публична отговорност за всеки убит или ранен, както и за лицата, които продължават да се водят безследно изчезнали;

16. изразява сериозно безпокойство, че опитите за сплашване, практикувани от сирийските органи, може би се простират и до опозиционните активисти в изгнание;

17. призовава сирийските органи да преустановят правителствената цензура на местни и чуждестранни издания, да прекратят репресивния правителствен контрол над вестниците и другите издания, както и да отменят ограниченията по отношение на комуникациите и интернет;

18. призовава правителството на Сирия да позволи незабавен и безусловен достъп на агенциите по правата на човека и хуманитарните работници;

19. приветства санкциите, наложени от държавите-членки на ЕС на 2 септември и 13 октомври; призовава ЕС да демонстрира единен фронт в действията си спрямо сирийските органи;

20. приветства резолюцията, приета от Съвета на ООН по правата на човека и призовава правителството на Сирия да оказват пълно съдействие на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

21. приветства осъждането на сирийския режим от страна на Турция и Саудитска Арабия, както и ролята на Турция в приемането на бежанци; изразява съжаление по повод на продължаващата подкрепа на Иран за безкомпромисната позиция на президента ал Асад и за бруталното репресиране на неговия народ;

22. призовава за отворен и мирен диалог между сирийското правителство и народа на Сирия; настоятелно призовава правителството на Сирия да последва публичните си ангажименти с дела и да извърши без забавяне демократични реформи, при пълно зачитане на правата на всички малцинствени групи; настоятелно призовава президента Асад да признае, че сирийският народ отхвърля неговия режим, и да се отдръпне в интерес на Сирия и единството на сирийския народ;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Върховния съвет на въоръжените сили на Египет, на генералния-секретар на Арабската лига и на правителството и парламента на Сирийската арабска република.