Propunere de rezoluţie - B7-0548/2011Propunere de rezoluţie
B7-0548/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Egipt și Siria, în special la situația comunităților creștine

24.10.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0542/2011

Procedură : 2011/2881(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0548/2011
Texte depuse :
B7-0548/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0548/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Egipt și Siria, în special la situația comunităților creștine

 

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt și Siria și Rezoluția sa din 20 ianuarie 2011 referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase,

–   având în vedere Acordul de asociere UE-Israel și în special articolul 2,

–   având în vedere declarația din 10 octombrie 2011 a Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, cu privire la violențele din Egipt,

–   având în vedere declarația Președintelui său din 10 octombrie 2011 referitoare la confruntările violente din Egipt,

–   având în vedere Decizia 2011/522/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei, Decizia Consiliului 2011/523/UE de suspendare parțială a aplicării Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Arabă Siriană și Regulamentul (UE) nr. 878/2011 al Consiliului din 2 septembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și Regulamentul (UE) nr. 1011/2011 al Consiliului din 13 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Siria din 8 și 31 iulie, din 1, 4, 18, 19, 23 și 30 august, din 2 și 23 septembrie și din 12 octombrie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie și 10 octombrie 2011 referitoare la Siria,

–   având în vedere Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant din 25 mai 2011 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”,

–   având în vedere declarația președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 3 august 2011,

–   având în vedere rezoluția UNHCR cu privire la situația drepturilor omului în Republica Arabă Siriană din 23 august 2011,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Siria este parte semnatară,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 9 octombrie 2011 manifestația pașnică a creștinilor copți inițiată în urma unui atac asupra unei biserici copte în satul Marinab din provincia Assuan, a fost brutal reprimată de armata egipteană, soldându-se cu cel puțin 25 de morți, în majoritate creștini copți, și rănirea a mai multor sute de persoane;

B.  întrucât televiziunea de stat egipteană a incitat la și mai multă violență, chemând populația „să protejeze armata”, chemare urmată de islamiștii extremiști; întrucât, în același timp, două puncte de difuzare a presei independente au fost atacate și constrânse de forțele de securitate să închidă;

C. întrucât se raportează că, pe lângă aceasta, magazine și întreprinderi copte au fost jefuite;

D. întrucât creștinii copți reprezintă aproximativ 10 % din populația Egiptului; întrucât s-au înregistrat acte repetate de violență împotriva creștinilor copți din Egipt în ultimii ani și întrucât situația în materie de securitate a copților pare să se fi deteriorat de la începutul revoluției;

E.  întrucât Constituția Egiptului garantează libertatea de credință și libertatea de a practica rituri religioase;

F.  întrucât Uniunea Europeană este unul din donatorii principali ai Egiptului, care și-a asumat importante angajamente financiare și de altă natură în vederea acordării de sprijin tranziției politice;

G. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății religioase și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume;

H. întrucât în următoarele luni, începând cu 28 noiembrie 2011, trebuie să aibă loc diferite tururi electorale;

I.   întrucât încă din luna martie au loc proteste și demonstrații în numeroase orașe din Siria;

J.   întrucât s-a estimat că, în timpul protestelor, cel puțin 3 000 de persoane au fost ucise, cifră care a crescut constant, deoarece autoritățile siriene au răspuns cu o brutalitate din ce în ce mai mare, și se presupune că un număr mult mai mare de cetățeni au fost răniți în cursul protestelor;

K. întrucât misiunea de informare a Înaltului Comisar din 19 august a găsit dovezi cu privire la sute de execuții sumare, utilizarea de muniție adevărată împotriva protestatarilor, utilizarea masivă în cursul protestelor a lunetiștilor, detenția și torturarea persoanelor de toate vârstele, blocada orașelor de către forțele de securitate și distrugerea surselor de aprovizionare cu apă;

L.  întrucât cetățenii Siriei fac obiectul unor arestări și al unor încarcerări arbitrare fără a fi judecați sau fiind judecați de un tribunal miliar și întrucât nu există o autoritate judiciară independentă care să îi apere, nu există libertate de exprimare și niciun drept de a demonstra garantat prin lege;

M. întrucât numeroase orașe din Siria se află în continuare sub asediul forțelor comandate de guvern și nu au acces la alimente, furnituri medicale sau mijloace de comunicare;

N. întrucât, în pofida numeroaselor declarații publice prin care era promisă o reformă politică, președintele Bashar al-Assad nu a luat nicio decizie vizând punerea în aplicare a unor reforme specifice de natură să protejeze libertățile publice și independența judiciară și să împiedice guvernul sirian să încalce drepturile omului;

O. întrucât guvernul sirian apelează la Curtea Supremă de Securitate de Stat (CSSS), o instanță specială din afara sistemului judiciar penal obișnuit, pentru a judeca activiștii politici și apărătorii drepturilor omului;

P.  întrucât Consiliul de Cooperare al Golfului va colabora cu autoritățile siriene pentru a demara tranziția către alegeri libere și către transferul puterii deținute de președintele al-Assad;

Q. întrucât statele membre ale UE au convenit la 2 septembrie și 13 octombrie 2011 extinderea sancțiunilor față de restricțiile aplicate deja Siriei,

1.  condamnă cu fermitate violențele din 9 octombrie 2011 împotriva copților comise de armata egipteană și extremiști, precum și orice altă formă de violență sectară, și își exprimă condoleanțele victimelor și familiilor acestora;

2.  salută angajamentele luate de Consiliul de miniștri egiptean la 10 octombrie 2011, inclusiv înființarea unei comisii de anchetă, desfășurarea unei anchete judiciare de către procurorul general și procurorul militar, prezentarea unui proiect de decret pentru legalizarea statutului locurilor de cult existente neautorizate, continuarea eforturilor în vederea adoptării unui cod comun pentru construirea locurilor de cult și introducerea unui nou articol în Codul penal egiptean privind crima de „discriminare”;

3.  salută, de asemenea, inițierea unui misiuni de anchetă de către Consiliul național pentru drepturile omului din Egipt;

4.  îndeamnă autoritățile egiptene să garanteze independența și imparțialitatea diferitelor anchete, permițând controlul corespunzător;

5.  invită autoritățile egiptene să garanteze creștinilor copți și membrilor altor comunități religioase și minorități posibilitatea de a-și exercita toate drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul de a-și alege în mod liber și de a-și schimba religia - prin lege și în practică, și să prevină orice discriminare a acestor persoane;

6.  invită autoritățile egiptene să revizuiască articolul 2 din Constituția Egiptului, la care se prevede că „principiile legii islamice sharia constituie sursa principală a legislației egiptene”, și să se asigure că toate dispozițiile constituționale sunt incluzive și nu permit discriminarea niciunui membru al societății egiptene;

7.  este îngrijorat de declarațiile făcute de general-maiorul Rouini, în prezent membru al Consiliului Suprem al Forțelor Armate, într-un interviu televizat în emisiunea Al Qahera Al Youm („Cairo astăzi”) la 10 mai 2011, potrivit cărora întreaga armată și întreaga populație a Egiptului sunt salafiste;

8.  invită Înaltul Reprezentant și Comisia să revizuiască angajamentele financiare ale UE față de Egipt și să garanteze o condiționalitate strictă, astfel încât ajutorul financiar să fie plătit doar atunci când autoritățile egiptene sunt în măsură să demonstreze că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a garanta tuturor egiptenilor drepturile fundamentale ale omului, inclusiv libertatea religiei sau libertatea de convingere;

9.  îndeamnă autoritățile egiptene să îl elibereze imediat pe Maikel Nabil Sanad, un blogger în vârstă de 26 de ani, în prezent în greva foamei, condamnat la trei ani de închisoare pentru criticile aduse militarilor egipteni pentru utilizarea forței împotriva protestatarilor din Piața Tahrir și pentru obiecțiile sale față de serviciul militar;

10. îndeamnă Consiliul Suprem al Forțelor Armate (CSFA) să își revizuiască decizia de a interzice prezența observatorilor străini la alegerile parlamentare care vor începe la 28 noiembrie 2011; solicită CSFA să primească o delegație compusă din membri ai Parlamentului European în cadrul unui misiuni de observare a alegerilor;

11. sprijină cu fermitate concluziile Consiliului din 10 octombrie în care se solicită demisia președintelui Assad pentru a permite inițierea unei tranziții democratice și își exprimă dezamăgirea cu privire la lipsa unui răspuns comun din partea Consiliului de securitate al ONU referitor la acțiunile violente ale autorităților siriene;

12. insistă asupra faptului că este necesar ca guvernul din Siria să garanteze protecția protestatarilor, să respecte dreptul acestora de a lua parte la demonstrații pașnice și să garanteze libertatea de exprimare; prin urmare, invită guvernul din Siria să înceteze imediat folosirea forței împotriva protestatarilor pașnici;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire rapoarte referitoare la confruntări violente și condamnă prezența crescută printre protestatari a unor forțe islamiste înarmate cu arme de contrabandă, care lansează îndemnuri la jihad și trag în forțele de securitate, situație care riscă să ducă la izbucnirea unui război civil interconfesional generalizat;

14. invită guvernul sirian să demareze o anchetă independentă, eficientă și transparentă cu privire la acțiunile forțelor de securitate, îndeosebi cu privire la activitățile fratelui președintelui aflat la comanda forțelor speciale, și să îi tragă la răspundere pe toți membrii forțelor de securitate care au tras sau au ordonat să se tragă cu muniție adevărată asupra protestatarilor neînarmați;

15. invită guvernul sirian să înceteze arestările și detențiile arbitrare ale activiștilor politici, apărătorilor drepturilor omului și jurnaliștilor și să elibereze toți prizonierii de conștiință; invită autoritățile din Siria să răspundă în mod public cu privire la toate persoanele ucise, rănite sau date dispărute;

16. își exprima profunda îngrijorare cu privire la faptul că actele de intimidare ale autorităților siriene s-ar putea extinde la activiștii din opoziție aflați în exil;

17. invită autoritățile siriene să pună capăt cenzurii guvernamentale exercitate asupra publicațiilor locale și străine, precum și controlului guvernamental represiv asupra ziarelor și a altor publicații, și să elimine restricțiile privind comunicațiile și internetul;

18. invită guvernul sirian să permită accesul imediat și necondiționat al organizațiilor pentru drepturile omului și al persoanelor care lucrează în domeniul umanitar;

19. salută sancțiunile impuse la 2 septembrie și 13 octombrie 2011 de către statele membre ale UE; invită UE să prezinte o poziție unică în relațiile sale cu autoritățile siriene;

20. salută rezoluția adoptată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și invită guvernul sirian să coopereze pe deplin cu Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului;

21. salută condamnarea regimului sirian de către Turcia și Arabia Saudită, precum și rolul Turciei în primirea refugiaților; regretă sprijinul acordat în continuare de Iran poziției intransigente a președintelui al-Assad și reprimării brutale a cetățenilor sirieni;

22. solicită desfășurarea unui dialog deschis și pașnic între guvernul din Siria și poporul sirian; îndeamnă cu insistență guvernul sirian să își onoreze angajamentele și să implementeze fără întârziere reforme democratice, respectând pe deplin minoritățile; adresează președintelui al-Assad îndemnul de a recunoaște respingerea regimului său de către sirieni și să renunțe la putere, în interesul Siriei și al unității poporului sirian;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliul Suprem al Forțelor Armate al Egiptului, Secretarului General al Ligii Arabe, precum și guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siria.