Predlog resolucije - B7-0548/2011Predlog resolucije
B7-0548/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih

24. 10. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0542/2011

Postopek : 2011/2881(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0548/2011
Predložena besedila :
B7-0548/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0548/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Egiptu in Siriji in svoje resolucije z dne 20. januarja 2011 o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi,

–   ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom in zlasti člena 2 Sporazuma,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 10. oktobra 2011 o nasilju v Egiptu,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Parlamenta z dne 10. oktobra 2011 o nasilnih spopadih v Egiptu,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/522/SZVP o spremembi Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji, Sklepa Sveta 2011/523/EU o delni prekinitvi izvajanja Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirsko arabsko republiko ter Uredbe Sveta št. 878/2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 442/2011 z dne 2. septembra 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in Uredbe Sveta (EU) št. 1011/2011 z dne 13. oktobra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Siriji z dne 8. in 31. julija, 1., 4., 18., 19., 23. in 30. avgusta, 2. in 23. septembra ter 12. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Siriji z dne 18. julija in 10. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju skupnega poročila o novem odzivu na spremembe v sosedstvu z dne 25. maja 2011, ki sta ga Evropska komisija in visoka predstavnica Unije naslovili na Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij,

–   ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta Združenih narodov z dne 3. avgusta 2011,

–   ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic v Sirski arabski republiki z dne 23. avgusta 2011,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisala tudi Sirija,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je egiptovska vojska 9. oktobra 2011 surovo zadušila proteste koptskih kristjanov po napadu na koptsko cerkev v vasi Marinab v provinci Asuan, ki so se začeli mirno, kar je imelo za posledico smrt 25 ljudi, pretežno koptskih kristjanov, in več sto ranjenih;

B.  ker je egiptovska državna televizija hujskala k zaostritvi nasilja, ko je ljudi pozivala, naj „zavarujejo vojsko“, na kar so se odzvali islamski skrajneži; ker so varnostne sile istočasno zavzele in prisilno zaprle dve neodvisni medijski hiši;

C. ker poročila govorijo tudi o tem, da so bile izropane trgovine in podjetja kristjanov v Kairu;

D. ker predstavljajo koptski kristjani približno 10 odstotkov egiptovskega prebivalstva; ker je prišlo v zadnjih letih večkrat do nasilnih dejanj proti koptskim kristjanom v Egiptu in ker se zdi, da so se razmere v zvezi z varnostjo Koptov od začetka revolucije poslabšale;

E.  ker egiptovska ustava zagotavlja svobodo prepričanja in svobodo opravljanja verskih obredov;

F.  ker je Evropska unija eden od glavnih mednarodnih donatorjev Egiptu ter se je zavezala precejšnji finančni in drugi podpori političnemu prehodu;

G. ker je Evropska unija večkrat izrazila svojo zavezanost pravici do svobode misli, vesti in veroizpovedi ter poudarila, da so vlade povsod po svetu dolžne zagotavljati te svoboščine;

H. ker naj bi v prihodnjih mesecih, začenši z 28. novembrom 2011, potekalo več krogov parlamentarnih volitev;

I.   ker v Siriji v mnogih krajih in mestih od marca potekajo protesti in demonstracije;

J.   ker je bilo po ocenah med protesti ubitih najmanj 3000 ljudi, ta številka pa se je postopoma povečevala, ko so se sirske oblasti odzivale vedno bolj nasilno, verjetno pa je, da je bilo med protesti ranjenih še mnogo več državljanov;

K. ker je misija za ugotavljanje dejstev visoke komisarke za človekove pravice 19. avgusta 2011 odkrila dokaze o stotinah usmrtitev po skrajšanem postopku, uporabi pravega streliva proti protestnikom, razširjeni uporabi ostrostrelcev med protesti, pridržanju in mučenju ljudi vseh starosti, blokadah mest s strani varnostnih sil in uničevanju vodnih virov;

L.  ker državljanom Sirije grozijo samovoljne aretacije in zaporne kazni brez sojenja oziroma jim sodijo na vojaškem sodišču ter nimajo zagotovljenega neodvisnega sodstva za svojo obrambo, svobode govora in tudi ne zakonsko zagotovljene pravice do demonstracij;

M. ker vladne sile po nekaterih poročilih po vsej Siriji oblegajo mesta in kraje, ki nimajo dostopa do hrane, medicinske opreme in komunikacijskih sredstev;

N. ker predsednik Bašar Al Asad kljub mnogim javnim izjavam o zavezi političnim reformam ni pripravil posebnega načrta, ki bi zavaroval javne svoboščine in neodvisnost sodstva ter sirski vladi prepovedal kratenje človekovih pravic;

O. ker sirska vlada političnim aktivistom in zagovornikom človekovih pravic sodi prek Vrhovnega sodišča za državno varnost, posebnega sodišča, ki ni del rednega kazenskopravnega sistema;

P.  ker bo Svet za sodelovanje v Zalivu sodeloval z oblastmi v Siriji, da bi začele prehod na svobodne volitve in predajo oblasti predsednika Asada;

Q. ker so 2. septembra in 13. oktobra države članice EU sprejele dogovor o razširitvi sankcij poleg že obstoječih omejitev za Sirijo;

1.  močno obsoja nasilje, ki so ga nad Kopti 9. oktobra 2011 zagrešili egiptovska vojska in skrajneži, ter vse drugo sektaško nasilje in izraža sožalje žrtvam in njihovim sorodnikom;

2.  pozdravlja zaobljube, ki jih je sprejel egiptovski ministrski svet 10. oktobra 2011, tudi o uvedbi odbora za ugotavljanje dejstev, sodni preiskavi javnega tožilstva in vojaškega tožilstva, vložitvi predloga odredbe, s katero bi uzakonili status sedanjih nedovoljenih krajev bogočastja, stalnih prizadevanjih za sprejetje skupnega kodeksa za gradnjo verskih objektov in dodatku novega člena v egiptovski kazenski zakonik v zvezi s kaznivim dejanjem diskriminacije;

3.  poleg tega pozdravlja začetek misije za ugotavljanje dejstev narodnega sveta za človekove pravice v Egiptu;

4.  poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in nepristranskost različnih preiskav, tako da omogočijo ustrezen nadzor;

5.  poziva egiptovske oblasti, naj koptskim kristjanom ter članom drugih verskih skupnosti in manjšin zagotovi uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tudi pravice, da svobodno izberejo in spremenijo veroizpoved, ter naj z zakonom in v praksi preprečijo njihovo diskriminacijo;

6.  zato poziva egiptovske oblasti, naj pregledajo drugi člen egiptovske ustave, po katerem so načela islamskega prava (šarije) glavni vir egiptovske zakonodaje, in zagotovijo, da so vse ustavne določbe vključujoče ter ne dopuščajo možnosti za nikakršno diskriminacijo v egiptovski družbi;

7.  je zaskrbljen zaradi izjav sedanjega člana Vrhovnega sveta oboroženih sil generalmajorja Rouinija, ki je v televizijskem intervjuju na El Kahira el jeum (Kairo danes) 10. maja 2011 trdil, da so celotna vojska in vse prebivalstvo Egipta salafisti;

8.  poziva visoko predstavnico in Komisijo, naj pregledata finančne obveznosti do Egipta in zagotovita strogo pogojevanje, tako da se finančna pomoč izplača šele, ko egiptovske oblasti lahko dokažejo, da so naredile vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi vsem Egipčanom zagotovile temeljne človekove pravice, tudi pravico do veroizpovedi ali verovanja,

9.  poziva egiptovske oblasti, naj nemudoma izpustijo 26-letnega pisca spletnega dnevnika Majkla Nabila Sanada, ki trenutno gladovno stavka in je bil obsojen na tri leta zapora, ker je kritiziral uporabo sile s strani egiptovske vojske proti demonstrantom na trgu Tahrir in nasprotoval služenju vojaškega roka;

10. poziva Vrhovni svet oboroženih sil, naj premisli o svoji odločitvi, da ne bo dovolil prisotnosti tujih opazovalcev na parlamentarnih volitvah, ki se bodo začele 28. novembra 2011; poziva Vrhovni svet oboroženih sil, naj sprejme delegacijo poslancev Evropskega parlamenta na misiji spremljanja volitev;

11. močno podpira sklepe Sveta z dne 10. oktobra, v katerih je ta pozval predsednika Asada, naj se umakne in omogoči prehod v demokracijo, ter izraža razočaranje, ker ni bilo skupnega odziva varnostnega sveta Združenih narodov na okrutna dejanja sirskih oblasti;

12. vztraja, da mora sirska vlada protestnikom zagotoviti zaščito pred napadi in se zavzemati za njihovo pravico do udeležbe na miroljubnih demonstracijah ter jim zagotoviti svobodo izražanja; zato poziva sirsko vlado, naj nemudoma preneha z uporabo sile proti miroljubnim protestnikom;

13. je zaskrbljen zaradi poročil o nasilnih spopadih ter obsoja dejstvo, da je med protestniki prisotnih vse več oboroženih islamskih skupin, opremljenih s pretihotapljenim orožjem, ki pozivajo k sveti vojni in streljajo na varnostne sile, zaradi česar obstaja nevarnost splošne državljanske vojne zaradi sektaštva;

14. poziva sirsko vlado, naj začne neodvisno, učinkovito in pregledno preiskavo dejanj varnostnih sil, zlasti dejavnosti predsednikovega brata, ki poveljuje posebnim enotam, in naj poskrbi, da bodo vsi člani varnostnih sil, ki so streljali ali dali povelje za streljanje s pravim strelivom na neoborožene protestnike, odgovarjali za svoja dejanja;

15. poziva sirsko vlado, naj ne izvaja samovoljnih aretacij in pridržanj političnih aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev ter naj izpusti vse zapornike zaradi ugovora vesti; poziva oblasti v Siriji, naj javno navedejo vse ubite, ranjene ali pogrešane;

16. je močno zaskrbljen, ker bi sirske oblasti utegnile razširiti ustrahovanje na izgnane opozicijske aktiviste;

17. poziva sirske oblasti, naj ustavijo vladno cenzuro lokalnih in tujih tiskanih medijev in naj preprečijo vladni nadzor nad časopisi in drugimi tiskanimi mediji ter odpravijo omejitve pri komunikacijah in na spletu;

18. poziva sirsko vlado, naj agencijam za človekove pravice in humanitarnim delavcem nemudoma omogoči brezpogojni dostop;

19. pozdravlja sankcije, ki so jih 2. septembra in 13. oktobra uvedle države članice EU; poziva EU, naj pri odnosih s sirskimi oblastmi nastopa enotno;

20. pozdravlja resolucijo Sveta Združenih narodov za človekove pravice in poziva sirsko vlado, naj v celoti sodeluje s komisarjem Združenih narodov za človekove pravice;

21. pozdravlja dejstvo, da sta Turčija in Savdska Arabija obsodili sirski režim in da bo Turčija sprejela begunce; obžaluje, da Iran še naprej podpira nespravljivo politiko predsednika Asada in njegovo kruto zatiranje Sircev;

22. poziva k odprtemu in mirnemu dialogu med sirsko vlado in prebivalci Sirije; odločno poziva sirsko vlado, naj uresniči svoje javne zaveze in naj brez odlašanja izvede demokratične reforme ob popolnem upoštevanju manjšinskih skupin; poziva predsednika Asada, naj prizna, da sirsko prebivalstvo zavrača njegov režim, ter naj v najboljšem interesu Sirije in enotnosti njenega prebivalstva odstopi;

23. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, Vrhovnemu svetu oboroženih sil Egipta, generalnemu sekretarju Arabske lige ter vladi in parlamentu Sirske arabske republike.