Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0577/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0577/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2011. november 28-án rendezendő, közelgő EU–USA csúcstalálkozóról

9.11.2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0577/2011

Eljárás : 2011/2870(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0577/2011

B7‑0577/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2011. november 28-án rendezendő közelgő EU–USA csúcstalálkozóról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU–USA csúcstalálkozókról és a transzatlanti kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a korábbi Transzatlanti Gazdasági Tanácsokon (TGT), köztük a 2010. december 17-i TGT-n elfogadott közös nyilatkozatokra és jelentésekre,

–   tekintettel a polgári repüléssel kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, az EU és az USA közötti együttműködési szándéknyilatkozatra,

   tekintettel a 2011 márciusában az EU és az USA között aláírt légiközlekedési megállapodásra,

   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti gazdasági integráció előrehaladását célzó cselekvési keretre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU és az USA közötti együttműködés az EU külpolitikájának sarokköve,

B.  mivel az EU és az USA stratégiai szerepet tölt be a globális gazdasági kihívások kezelése tekintetében, hiszen bruttó hazai termékük (GDP) a világ GDP-jének több mint felét teszi ki, és a világgazdasági növekedés, a kereskedelem és a jólét kulcsfontosságú motorjának számítanak, továbbá a világon a legintegráltabb és legnagyobb múltra visszatekintő gazdasági partnerséget testesítik meg,

C. mivel az EU USA-ba irányuló áru- és szolgáltatásexportja 2010-ben 411,6 milliárd eurót, az USA-ból származó import pedig 300,5 milliárd eurót tett ki,

D. mivel az EU és az USA politikai érdekei is közösek, továbbá osztoznak a béke előmozdítása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a stabilitás, valamint a különféle globális veszélyek és kihívások kezelése – például a nukleáris fegyverek terjedése, a terrorizmus, az éghajlatváltozás, az energiabiztonság, valamint a szegénység felszámolása – terén viselt felelősségben a világpolitikai porondon,

E.  mivel a jelenlegi gazdasági válság és az euróövezethez tartozó néhány ország költségvetési problémái – amennyiben nem kezelik azokat megfelelően – súlyos kihatással lesznek az EU és az USA gazdaságára,

F.  mivel négy uniós tagállammal szemben az USA továbbra is vízumkorlátozásokat alkalmaz,

G. mivel a Transzatlanti Gazdasági Tanács (TGT) fontos szerepet játszik az EU és az USA közötti kétoldalú kapcsolatok felügyeletében és fokozásában, a kölcsönös gazdasági integráció előmozdításának céljával; mivel a TGT jelenlegi szerepét meg kell erősíteni, különösen a műszaki szabványok konvergenciájának előmozdítása tekintetében,

1.  megerősíti, hogy az EU és az USA közötti kapcsolat az Európai Unió számára a legfontosabb stratégiai partnerséget jelenti, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a globális kihívások és a regionális konfliktusok kezelésekor fokozni kell a stratégiai párbeszédet, az együttműködést és a koordinációt;

2.  hangsúlyozza a NATO mint a transzatlanti biztonság sarokkövének fontosságát; további stratégiai együttműködésre hív fel az USA és az EU tagországai között a globális biztonsági kérdések rendezése érdekében; üdvözli a NATO-erők szerepét, amelyet a líbiai demokratikus változások előidézésében játszott;

3.  ismételten felszólítja mindkét felet, hogy politikájuk egyik fő elemeként világszerte mozdítsák elő a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását;

4.  kéri az EU-t és az USA-t, hogy erősítsék meg a közös globális kihívások kezelésére irányuló partnerséget, különösen ami a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását és leszerelését, az emberi jogok tiszteletben tartását, a terrorizmus elleni fellépést és az energiabiztonságot illeti;

5.  üdvözli az USA álláspontját Palesztina ENSZ-tagsági kérelemére vonatkozóan; felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy továbbra is teljes mértékben vegyenek részt a közel-keleti Kvartett munkájában annak érdekében, hogy a palesztinok és az izraeliek visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz, hiszen csak a kétoldalú tárgyalások hozhatnak kézzelfogható eredményeket és békét a régióban, amelynek egy független és életképes palesztin állam létrehozásával járó kétállami megoldás a célja;

6.  ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a bizalom és az átláthatóság szellemében mindkét partner törekedjen összehangolt politikák kialakítására Iránnal, Irakkal, Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatban;

7.  felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy az észak-afrikai változások kapcsán dolgozzanak ki közös megközelítést és hangolják össze a demokratikus erőknek abból a célból nyújtott támogatásaikat például Tunéziában, Líbiában és Egyiptomban, hogy valódi és erős demokráciák épüljenek ki ezekben az országokban; ezzel kapcsolatban felszólítja mindkét partnert, hogy szorosan működjenek együtt és gyakoroljanak nyomást a szíriai és bahreini hatóságokra az állampolgáraikkal szembeni zaklatás és brutális fellépés, leállítására, valamint valósítsák meg a szólás- és gyülekezési szabadság és a polgárok alapvető jogainak védelme biztosításához szükséges demokratikus reformokat;

8.  sürgeti az USA-t, hogy törölje el a vízumkötelezettséget a többi tagállam esetében is, és hogy a teljes viszonosság alapján valamennyi uniós polgár részesüljön egyenlő bánásmódban;

9.  felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy folytassák a Cannes-i G20 csúcstalálkozón az arról megkezdett őszinte párbeszédet, hogy miként lehet kilábalni az euróövezet világgazdaságot is fenyegető adósságválságából;

10. üdvözli a GALILEO és a GPS műholdas navigációs rendszer előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodást, amelyhez az Európai Parlament a közelmúltban jóváhagyását adta;

11. üdvözli az EU és az USA közötti – ez utóbbi jogszabályainak változtatására ösztönző számos kezdeményezést tartalmazó – második fordulós légiközlekedési megállapodással kapcsolatos tárgyalások lezárását, amelynek végrehajtása lehetővé fogja tenni mindkét fél számára, hogy nyitott légteret hozzon létre;

12. üdvözi a kiberbiztonsági eseményekre, köztük számítógépes támadásokra való válaszadás első sikeres teszteléseit, amelyre 2011. november 4-én Brüsszelben került sor;

13. elismeri a TGT pozitív szerepét, amely mostanáig öt alkalommal ülésezett; meggyőződése, hogy a TGT fontos szerepet játszhat a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatokban az EU és az Egyesült Államok által egyaránt képviselt közös szemléletmód előmozdításában;

14. tudomásul veszi a 2010-es TGT csúcstalálkozón vállalt kötelezettségeket olyan kérdésekben, mint az engedéllyel rendelkező kereskedők, nyersanyagok és az IKT (informatikai és kommunikációs technológiai) szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó alapelvek, ugyanakkor úgy véli, hogy alapos elemzést kell végezni az elért haladás felméréséhez; hangsúlyozza, hogy egyes területeken – például a szabályozói párbeszéd, a vámok eltörlése, az indokolatlan nem vámjellegű akadályok felszámolása és a technikai akadályokat megszüntető egységes szabványok kialakítása terén, a nyitott és tisztességes kereskedelem érdekében – fel kell gyorsítani a közös munkát;

15. méltatja az EU és az USA tagságát a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásban (ACTA) sok más iparosodott, felemelkedett és fejlődő ország mellett, amelyek nemzetközi szinten egyesítették erőiket a hamisítás és kalózkodás ellen;

16. emlékeztet a transzatlanti növekedési és foglalkoztatási kezdeményezésre, és úgy véli, hogy az elkövetkező hónapokra szóló iránymutatás kidolgozása céljából a csúcstalálkozón e javaslatot felül kellene vizsgálni;

17. emlékeztet a transzatlanti kapcsolatokon belül a közvetlen külföldi beruházások fontosságára, illetve arra, hogy a beruházók számára stabil és vonzó környezetet kell kialakítani, amely az Atlanti-óceán mindkét oldalán hozzájárul a beruházói bizalomhoz, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez;

18. meggyőződése, hogy az EU és az USA közötti kereskedelem jelentős potenciállal rendelkezik a további gazdasági növekedés szempontjából; ezért sürgeti mindkét felet, hogy kezdjenek párbeszédet az indokolatlan nem vámjellegű akadályok csökkentése érdekében; emlékeztet arra, hogy a meglévő indokolatlan nem vámjellegű akadályok és szabályozási eltérések felszámolása 2018-ig a GDP 163 milliárd eurós növekedését eredményezné az Atlanti-óceán mindkét oldalán;

19. felhívja a Bizottságot és az USA kormányát, hogy mind kétoldalú, mind többoldalú fórumokon kötelezzék el magukat amellett, hogy fellépnek a protekcionizmus irányába mutató globális tendenciák ellen; kéri az EU-t és az Egyesült Államokat, hogy léptessenek életbe egy korai előrejelző mechanizmust a kétoldalú kapcsolatokban megjelenő protekcionizmus feltárására és megakadályozására;

20. üdvözli a régóta elhúzódó WTO-viták lezárását (pl. a kiváló minőségű marhahúsról szóló egyetértési nyilatkozat), de eltökélt, hogy továbbra is felszólítsa az USA-t a rendkívüli WTO-bizottsági jelentések és határozatok végrehajtására, illetve a kereskedelem előtti akadályok megszüntetésére; sürgeti az USA-t különösen arra, hogy vizsgálja újra a konténerek 100%-ának kötelező átvilágítását, tegyen eleget a WTO fellebbviteli testülete által a dömpingellenes intézkedések elfogadása során alkalmazott nullázás gyakorlatáról hozott határozatnak, jelentős mértékben javítsa a földrajzi jelzések jelenleg nem megfelelő oltalmát, hajtsa végre az OIE (Állat-egészségügyi Világszervezet) által a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával (BSE) kapcsolatosan megfogalmazott ajánlásokat, valamint tegye lehetővé az EU-ból származó valamennyi szarvasmarha-termék importját;

21. hangsúlyozza, hogy a dohai fejlesztési fordulót a közeljövőben le kell zárni; úgy véli ugyanakkor, hogy a dohai fejlesztési menetrend eredeti felépítését és céljait érintő állandósult patthelyzetre tekintettel a lehető leghamarabb folytatni kell a WTO megerősítéséről, illetve a jövőbeli kihívásokra való felkészítéséről folyó vitát;

22. felszólítja a TGT mindkét felét, hogy ösztönözzék a kétoldalú kutatási együttműködéseket a kibővített EU–USA tudományos és technológiai megállapodásban rejlő lehetőségek jobb kiaknázása, valamint az energiaellátás diverzifikálására és az ökológiai szempontból hatékony gazdaság előmozdítására irányuló együttműködés kiépítése érdekében;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának, a Transzatlanti Jogalkotók Párbeszéde társelnökeinek, a Transzatlanti Gazdasági Tanács társelnökeinek és titkárságának.