Eljárás : 2011/2898(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0609/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0609/2011

Viták :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Szavazatok :

PV 17/11/2011 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0513

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 122kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0608/2011
14.11.2011
PE472.821v01-00
 
B7-0609/2011

a B7‑0648/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről


Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről   
B7‑0609/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EUMSZ 113. és 167. cikkére,

–   tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvre,

–   tekintettel a 2006/112/EGK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló 2008/8/EK irányelvre,

–   tekintettel az Európai Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményére,

–   tekintettel az Európai Bizottság új digitális menetrendről szóló közleményére,

–   tekintettel a héa jövőjéről szóló európai bizottsági zöld könyvre,

–   tekintettel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló 2011. május 12-i európai parlamenti állásfoglalásra,

–   tekintettel a héa jövőjéről szóló 2011. október 13-i európai parlamenti állásfoglalásra,

–   tekintettel a héa semlegességéről szóló OECD-iránymutatásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európa 2020 stratégiában kiemelt kezdeményezésként szerepel az egységes digitális piac megteremtése;

B.  mivel az egységes uniós digitális piac – részben az árukra és szolgáltatásokra alkalmazandó fogyasztási adók miatt – továbbra is széttöredezett;

C.  mivel a gazdasági válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés lehetőségeit tekintve, és a digitális gazdaság az elkövetkező években jelentős mértékben hozzá tudna járulni Európa jólétéhez;

D.  mivel az Európai Uniónak a tagállamok közötti online és határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése révén érvényre kell juttatnia az egységes piacban rejlő lehetőségeket;

E.  mivel az Európai Bizottságban jelenleg zajlik a héa jövőjének áttekintése, aminek során figyelembe kell venni az Európa 2020 stratégiát;

1.  rámutat, hogy a jelenlegi jogi keret és különösen a 2006/112/EK irányelv 3. melléklete akadályozza az új digitális szolgáltatások fejlődését, és következésképpen nem áll összhangban a digitális menetrendben kitűzött célokkal;

2.  úgy véli, hogy a könyvekre alkalmazandó héakulcsok jól mutatják a jelenlegi jogi szabályozás hiányosságait; miközben a tagállamok a könyvek bármiféle fizikai eszközön történő forgalmazására csökkentett kulcsokat alkalmazhatnak, az e-könyvek 15%-os normál adókulcs alá esnek; ez a megkülönböztetés tarthatatlan, tekintettel az e piaci szegmensben rejlő növekedési lehetőségekre;

3.  hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak ambiciózusan túl kell mennie a jelenlegi jogi keret következetlenségeinek orvoslásán; a héaszabályok felülvizsgálatakor prioritásként kell kezelni a vállalatok arra való ösztönzését, hogy új páneurópai online szolgáltatásokat fejlesszenek ki és biztosítsanak;

4.  rámutat ugyanakkor arra, hogy az Európai Uniónak saját szükségleteinek megfelelő, testreszabott megoldásokat kell kidolgoznia; a valóban egységes piac kialakítása érdekében az uniós jogi szabályozás lehetővé tehetné a tagállamok számára, hogy átmeneti jelleggel csökkentett héakulcsot alkalmazzanak az elektronikus úton forgalmazott kulturális tartalmakra;

5.  ez az új kategória – amely bekerülne a 2006/112/EK irányelv jelenlegi 3. mellékletébe – magában foglalhatná az EU-ban székhellyel rendelkező szolgáltató által a szintén az Unió területén letelepedett fogyasztók számára nyújtott olyan online szolgáltatásokat, mint a televízió, a zene, a könyv vagy a napilapok és magazinok;

6.  úgy véli, hogy a kulturális, média- és kreatív tartalmak digitális terjesztése lehetővé teszi, hogy a szerzők és a tartalomszolgáltatók új, szélesebb közönséget érjenek el; úgy véli, hogy Európának elő kell mozdítani a digitális tartalmak (minden platformon történő) létrehozását, előállítását és terjesztését, valamint hogy amennyiben az online kulturális tartalmakra csökkentett héakulcsot alkalmaznak, az minden bizonnyal fellendíti a növekedést;

7.  emlékeztet az OECD által az e-kereskedelem adóztatására vonatkozóan az 1998. évi ottawai konferencián megállapított alapelvekre; ezen alapelvek értelmében a fogyasztási adókra – köztük a héára – vonatkozó szabályok értelmében a fogyasztás helye szerinti joghatóság területén való adózást kell bevezetni; a 2008/8/EK irányelv szerint az OECD alapelveit 2015. január 1-jétől alkalmazzák az Európai Unióra;

8.  úgy véli, hogy a héajogszabályok felülvizsgálatának – amely nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a csökkentett héakulcsok tekintetében – együtt kell járnia a 2008/8/EK irányelvben rögzített elvek alkalmazásával; ugyanakkor rámutat arra, hogy ahhoz, hogy az összes tagállam egyenlően élvezhesse az egységes digitális piac előnyeit, a lehető leghamarabb alkalmazni kell a fogyasztás helyszínéül szolgáló tagállam szerinti adóztatás elvét;

9.  ezért felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a 2008/8/EK irányelv felülvizsgálatának lehetőségét annak biztosítása érdekében, hogy a héa már 2015. január 1-je előtt a fogyasztás helyszínéül szolgáló tagállamban kerüljön megfizetésre;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat