Predlog resolucije - B7-0611/2011Predlog resolucije
B7-0611/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga

15.11.2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0648/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2011/2898(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0611/2011
Predložena besedila :
B7-0611/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0611/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so kulturne dobrine v vseh oblikah javne dobrine z močnimi zunanjimi učinki, tako ekonomskimi kot družbenimi, in bi zato morale biti dostopne vsem osebam, ki živijo v Evropski uniji;

B.  ker veljavno besedilo Priloge 3 k Direktivi 2006/112/ES predstavlja oviro za dostop vseh oseb, ki živijo v EU, do kulturnih dobrin;

C. ker po sedanji zakonodaji lahko države članice uporabljajo znižane davčne stopnje recimo za dobavo knjig v vseh fizičnih oblikah, za e-knjige pa velja standardna stopnja DDV, ki znaša najmanj 15 odstotkov;

D. ker neodvisna študija, ki jo je naročil GD TAXUD, to zamisel podpira, saj izkazuje pomen razširitve uporabe zmanjšanih stopenj DDV na kulturne dobrine in sektorje, v katerih je potrošnja manjša;

1.  poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo dosledno in prijazno politiko davka na dodano vrednost za kulturne dobrine, ne glede na to, če so v fizični ali digitalni obliki; poudarja, da vsebina knjig v kakršni koli obliki potrošnikom zagotavlja enake kulturne in izobraževalne koristi;

2.  poudarja, da je treba državam članicam dovoliti, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za vse kulturne dobrine in storitve, ne glede na sredstvo širitve, in zlasti na tiste v spletnem okolju;

3.  poziva Komisijo, naj nemudoma vzpostavi ukrepe za posodobitev davčne politike EU, da bi bila primerna za digitalno okolje;

4.  meni, da je nesprejemljivo, da za isto glasbeno stvaritev, film ali drugo varovano delo veljata drugačni stopnji DDV, glede na to, ali se prodajajo na spletnem ali na tradicionalnem, nespletnem trgu;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.