Forslag til beslutning - B7-0613/2011Forslag til beslutning
B7-0613/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om ændring af den biologiske hvileperiode for fiskeri efter sværdfisk

15.11.2011

jf. forretningsordenens artikel 120

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0613/2011

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ændring af den biologiske hvileperiode for fiskeri efter sværdfisk

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til gældende fiskerilovgivning,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A. der henviser til, at den biologiske hvileperiode for fiskeri efter sværdfisk (oktober og november) ikke har den ønskede virkning i Adriaterhavet, eftersom små sværdfisk bliver fanget i de net, der anvendes til tunfiskeri, hvilket kan ses på videooptagelser foretaget af havnemyndighederne i Monopoli;

B.  der henviser til, at den store dødelighed blandt små sværdfisk i Adriaterhavet er til stor skade for sektoren, som allerede har alvorlige økonomiske vanskeligheder;

C. der henviser til, at Den Europæiske Union beskytter og fremmer genopretningen af fiskebestande;

1.  anmoder efter forslag fra havnemyndighederne i Monopoli Rådet og Kommissionen om, at den biologiske hvileperiode for sværdfisk flyttes til mellem maj og juni, som er disse fisks yngleperiode, hvor der er risiko for at fange hunner med rogn;

2.  opfordrer Rådet og Kommissionen til under Den Europæiske Fiskerifond at finansiere forskning inden for fiskeriet for at udarbejde et genopretningsprogram, som indeholder effektive og bæredygtige fiskeristop.