Päätöslauselmaesitys - B7-0613/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0613/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS miekkakalan biologisen kalastuskieltoajan muuttamisesta

15.11.2011

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0613/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys miekkakalan biologisen kalastuskieltoajan muuttamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon voimassa olevan kalastusalan lainsäädännön,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. toteaa, että Adrianmerellä miekkakalan biologinen kalastuskieltoaika (loka- ja marraskuu) ei täytä tehtäväänsä, sillä pienet miekkakalat jäävät kiinni tonnikalan pyynnissä käytettäviin verkkoihin, kuten todistavat Monopolin kalastuslaivaston jäsenten ottamat videot;

B.  toteaa, että pienten miekkakalojen kuolemat Adrianmeren rannikoilla aiheuttavat suunnatonta vahinkoa alalle, joka on jo nyt vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unioni suojelee kalakantojen elvyttämistä ja edistää sitä;

1.  pyytää neuvostolta ja komissiolta Monopolin kalastuslaivaston ehdotuksesta, että miekkakalan biologinen kalastuskieltoaika siirretään touko–kesäkuuhun eli lisääntymisajanjaksolle, jolloin tiineenä olevat naaraat ovat vaarassa joutua verkkoihin;

2.  kehottaa neuvostoa ja komissiota rahoittamaan Euroopan kalatalousrahaston varoista kalatalousalan tutkimusta sellaisen ohjelman suunnittelemiseksi, jonka avulla kalakantoja voidaan elvyttää ja kalastus keskeyttää siten, että se tuottaa tulosta ja on kestävän kehityksen mukaista.