REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 126kWORD 47k
15.11.2011
PE472.825v01-00
 
B7-0613/2011

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu


par saudzēšanas laika mainīšanu zobenzivju zvejā


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par saudzēšanas laika mainīšanu zobenzivju zvejā  
B7‑0613/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus zvejas jomā,

–   ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā Adrijas jūrā zobenzivju saudzēšanas laiks (oktobrī un novembrī) netiek ievērots, jo — kā tas redzams vairākos Monopoli zvejas flotes uzņemtajos videomateriālos — zobenzivju mazuļi joprojām tiek noķerti tīklos, ko izmanto tunzivju zvejai;

B.  tā kā zobenzivju mazuļu bojāeja Adrijas piekrastē rada ļoti lielus zaudējumus nozarei, kurā jau tā ir ievērojamas ekonomiskās grūtības;

C. tā kā Eiropas Savienība aizsargā jūras resursus un veicina to atjaunošanu,

1.  prasa Padomei un Komisijai — kā to ierosinājuši Monopoli zvejas flotes pārstāvji — zobenzivju saudzēšanas laiku pārcelt uz maiju un jūniju, kad šīs zivis nārsto un pastāv risks nozvejot nārstojošas sieviešu kārtas zivis;

2.  aicina Padomi un Komisiju, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fondu, finansēt pētījumus zivsaimniecības nozarē, lai sagatavotu atjaunošanas programmu, kurā būtu lietderīgi un ilgtspējību veicinoši zvejas pārtraukumi.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika