PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 111kWORD 48k
15.11.2011
PE472.825v01-00
 
B7-0613/2011

depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură


referitoare la perioada de repaus biologic în cazul pescuitului de pești spadă


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la perioada de repaus biologic în cazul pescuitului de pești spadă  
B7‑0613/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere legislația în vigoare în materie de pescuit,

–   având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în Marea Adriatică repausul biologic al peștilor spadă (în octombrie și noiembrie) nu decurge normal din cauză că puietul de pești spadă rămâne prins în plasele utilizate pentru pescuitul de ton, după cum demonstrează unele înregistrări video realizate de marinarii din Monopoli;

B.  întrucât mortalitatea ridicată a puietului de pești spadă de-a lungul coastelor adriatice provoacă pagube uriașe sectorului, confruntat deja cu grave dificultăți economice;

C. întrucât Uniunea Europeană ocrotește și promovează repopularea mărilor;

1.  solicită Consiliului și Comisiei, la sugestia marinarilor din Monopoli, să mute perioada de repaus biologic al peștilor spadă între mai și iunie, în perioada de reproducere, atunci când există riscul de a pescui femele gestante;

2.  invită Consiliul și Comisia să finanțeze, în cadrul fondurilor FEP, cercetările în sectorul pescuitului în scopul creionării unui program de repopulare cu întreruperi ale perioadei de pescuit eficace și sustenabile;

Aviz juridic - Politica de confidențialitate