Predlog resolucije - B7-0613/2011Predlog resolucije
B7-0613/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o spremembi obdobja biološke obnovitve za ribolov na mečarice

15.11.2011

v skladu s členom 120 poslovnika

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0613/2011

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spremembi obdobja biološke obnovitve za ribolov na mečarice

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja ribištva,

–   ob upoštevanju člena 120 svojega poslovnika,

A. ker obdobje biološke obnovitve za mečarice (oktober in november) v Jadranskem morju ne daje želenih rezultatov, saj se mladice mečarice ujamejo v mreže za ribolov tunov, kar dokazujejo tudi videoposnetki ribiške flote iz Monopolija;

B.  ker visoka smrtnost mladic mečarice ob jadranskih obalah povzroča veliko škodo sektorju, ki je že tako v velikih gospodarskih težavah;

C. ker Evropska unija ščiti in spodbuja obnovo morskih staležev rib;

1.  zahteva, naj Svet in Komisija na predlog ribiške flote iz Monopolija prestavita obdobje biološke obnovitve za mečarice na maj in junij, ko se te razmnožujejo in obstaja nevarnost, da se ulovijo drsteče samice;

2.  poziva Svet in Komisijo, naj se s sredstvi iz Sklada za ribištvo financirajo raziskave v ribiškem sektorju, s katerimi bo mogoče vzpostaviti program obnove staleža z učinkovitimi in trajnostnimi prekinitvami ribolova.