Förslag till resolution - B7-0613/2011Förslag till resolution
B7-0613/2011

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ändring av den biologiska återhämtningsperioden för svärdfiskfiske

  15.11.2011

  i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0613/2011

  Förslag till Europaparlamentets resolution om ändring av den biologiska återhämtningsperioden för svärdfiskfiske

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av gällande fiskelagstiftning,

  –   med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Den biologiska återhämtningsperioden för svärdfisk (oktober och november) fungerar inte i Adriatiska havet, eftersom svärdfisken fastnar i de nät som används vid tonfiskfisket, något som marinen i Monopoli vid flera tillfällen har dokumenterat med hjälp av videoupptagningar.

  B.  Svärdfiskdödligheten längs den adriatiska kusten skadar allvarligt sektorn som redan befinner sig i en svår ekonomisk situation.

  C. Europeiska unionen skyddar och främjar återhämtningen av havens fiskbestånd.

  1.  På förslag av marinen i Monopoli uppmanar Europaparlamentet rådet och kommissionen att se till att den biologiska återhämtningsperioden för svärdfisk flyttas till maj och juni, den period då svärdfisken leker och det finns en risk för att befruktade honfiskar fångas.

  2.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att via Europeiska fiskerifonden finansiera forskning om fiskerifrågor i syfte att ta fram ett program för återhämtning av bestånden på grundval av effektiva och hållbara förbudsperioder.