Postup : 2011/2838(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0619/2011

Předložené texty :

B7-0619/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2011 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0570

NÁVRH ROZHODNUTÍ
PDF 120kWORD 51k
7. 12. 2011
PE472.842v01-00
 
B7-0619/2011

předložený v souladu s článkem 183 jednacího řádu


o početním složení stálých výborů (2011/2838(RSO))


Konference předsedů

Rozhodnutí Evropského parlamentu o početním složení stálých výborů (2011/2838(RSO))  
B7‑0619/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Konference předsedů,

–   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 15. července 2009 o početním složení parlamentních výborů,

–   s ohledem na článek 183 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit kontinuitu práce Evropského parlamentu;

B.  vzhledem ke skutečnosti, že od vstupu protokolu č. 36 Lisabonské smlouvy v platnost jsou noví poslanci oprávněni působit v Evropském parlamentu a jeho orgánech při plném požívání svých práv;

1.  rozhodl pozměnit počet členů parlamentních výborů následovně:

     C01.    Výbor pro zahraniční věci: 76 členů

     C02.     Výbor pro rozvoj: 30 členů

     C03.     Výbor pro mezinárodní obchod: 29 členů

     C04.     Rozpočtový výbor: 44 členů

     C05.     Výbor pro rozpočtovou kontrolu: 30 členů

     C06.     Hospodářský a měnový výbor: 48 členů

     C07.     Výbor pro zaměstnanost a sociální věci: 51 členů

     C08.     Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: 68 členů

     C09.     Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku: 60 členů

     C10.     Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: 41 členů

     C11.     Výbor pro dopravu a cestovní ruch: 46 členů

     C12.     Výbor pro regionální rozvoj: 50 členů

     C13.     Výbor pro zemědělství: 44 členů

     C14.     Výbor pro rybolov: 24 členů

     C15.     Výbor pro kulturu a vzdělávání: 32 členů

     C16.     Výbor pro právní záležitosti: 25 členů

     C17.     Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 60 členů

     C18.     Výbor pro ústavní záležitosti: 25 členů

     C19.     Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví: 35 členů

     C20.     Petiční výbor: 35 členů

     a pozměnit počet členů parlamentních podvýborů takto:

     SC01A.               podvýbor pro lidská práva: 31 členů

     SC01B.     podvýbor pro bezpečnost a obranu: 31 členů

2.  rozhodl, že s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. července 2009 týkající se složení předsednictev výborů se předsednictva výborů mohou skládat maximálně ze čtyř místopředsedů;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí