Procedure : 2011/2838(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0619/2011

Indgivne tekster :

B7-0619/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0570

FORSLAG TIL AFGØRELSE
PDF 114kWORD 47k
7.12.2011
PE472.842v01-00
 
B7-0619/2011

jf. forretningsordenens artikel 183


om de stående udvalgs medlemstal (2011/2838(RSO))


Formandskonferencen

Europa-Parlamentets afgørelse om de stående udvalgs medlemstal (2011/2838(RSO))  
B7‑0619/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Formandskonferencens forslag,

–   der henviser til sin afgørelse af 15. juli 2009 om udvalgenes medlemstal,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 183,

A. der henviser til, at det er nødvendigt at sikre kontinuiteten i Parlamentets arbejde;

B.  der henviser til, at de nye medlemmer, efter at protokol nr. 36 til Lissabontraktaten er trådt i kraft, har ret til at deltage i møderne i Parlamentet og dets organer med fulde rettigheder;

1.  vedtager at ændre antallet af medlemmer i udvalgene som følger:

     C01.    Udenrigsudvalget: 76 medlemmer

     C02.     Udviklingsudvalget: 30 medlemmer

     C03.     Udvalget om International Handel: 29 medlemmer

     C04.     Budgetudvalget: 44 medlemmer

     C05.     Budgetkontroludvalget: 30 medlemmer

     C06.     Økonomi- og Valutaudvalget: 48 medlemmer

     C07.     Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender: 51 medlemmer

     C08.     Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: 68 medlemmer

     C09.     Udvalget om Industri, Forskning og Energi: 60 medlemmer

     C10.     Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse: 41 medlemmer

     C11.     Transport- og Turismeudvalget: 46 medlemmer

     C12.     Regionaludviklingsudvalget: 50 medlemmer

     C13.     Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: 44 medlemmer

     C14.     Fiskeriudvalget: 24 medlemmer

     C15.     Kultur- og Uddannelsesudvalget: 32 medlemmer

     C16.     Retsudvalget: 25 medlemmer

     C17.     Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: 60 medlemmer

     C18.     Udvalget om Konstitutionelle Anliggender: 25 medlemmer

     C19.     Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: 35 medlemmer

     C20.     Udvalget for Andragender: 35 medlemmer

     og at ændre antallet af medlemmer i underudvalgene som følger:

     SC01A.               Underudvalget om Menneskerettigheder: 31 medlemmer

     SC01B.     Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: 31 medlemmer;

2.  vedtager under henvisning til Formandskonferencens afgørelse af 9. juli 2009 om udvalgsformandskabernes sammensætning, at disse kan udgøres af op til fire næstformænd;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik