Postup : 2011/2838(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0619/2011

Predkladané texty :

B7-0619/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0570

NÁVRH ROZHODNUTIA
PDF 121kWORD 51k
7.12.2011
PE472.842v01-00
 
B7-0619/2011

predložený v súlade s článkom 183 rokovacieho poriadku


o počte členov stálych výborov (2011/2838(RSO))


Konferencia predsedov

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o počte členov stálych výborov (2011/2838(RSO))  
B7‑0619/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 15. júla 2009 o počte členov parlamentných výborov,

–   so zreteľom na článok 183 rokovacieho poriadku,

A. keďže existuje potreba kontinuity činnosti,

B.  keďže vstupom protokolu č. 36 Lisabonskej zmluvy do platnosti sú noví poslanci oprávnení zasadať v Európskom parlamente a jeho orgánoch plne využívajúc svoje práva,

1.  rozhodol zmeniť a doplniť počet členov parlamentných výborov takto:

     C01.    Výbor pre zahraničné veci: 76 členov

     C02.     Výbor pre rozvoj: 30 členov

     C03.     Výbor pre medzinárodný obchod: 29 členov

     C04.     Výbor pre rozpočet: 44 členov

     C05.     Výboru pre kontrolu rozpočtu: 30 členov

     C06.     Výbor pre hospodárske a menové veci: 48 členov

     C07.     Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: 51 členov

     C08.     Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: 68 členov

     C09.     Výbor pre priemysel, výskum a energetiku: 60 členov

     C10.     Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: 41 členov

     C11.     Výbor pre dopravu a cestovný ruch: 46 členov

     C12.     Výbor pre regionálny rozvoj: 50 členov

     C13.     Výbor pre poľnohospodárstvo: 44 členov

     C14.     Výbor pre rybné hospodárstvo: 24 členov

     C15.     Výbor pre kultúru a vzdelávanie: 32 členov

     C16.     Výbor pre právne veci: 25 členov

     C17.     Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: 60 členov

     C18.     Výbor pre ústavné veci: 25 členov

     C19.     Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: 35 členov

     C20.     Výbor pre petície: 35 členov

     a zmeniť a doplniť počet poslancov parlamentných podvýborov takto:

     SC01A.               Podvýbor pre ľudské práva: 31 členov

     SC01B.     Podvýbor pre bezpečnosť a obranu: 31 členov

2.  rozhodol, so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 9. júla 2009 o zložení predsedníctiev výborov, že predsedníctva výborov môžu mať až štyroch podpredsedov;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia