Процедура : 2011/2839(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0620/2011

Внесени текстове :

B7-0620/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0571

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 121kWORD 49k
7.12.2011
PE472.843v01-00
 
B7-0620/2011

съгласно член 198 от Правилника за дейността


относно числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (2011/2839(RSO))


Председателски съвет

Решение на Европейския парламент относно числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (2011/2839(RSO))   
B7‑0620/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–   като взе предвид своето решение от 14 септември 2009 г. относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи,

 

–   като взе предвид член 198 от своя правилник,

 

А. като има предвид необходимостта да се гарантира приемственост в неговата работа,

Б.  като има предвид, че след влизането в сила на протокол № 36 към Договора от Лисабон новите членове на ЕП стават пълноправни участници в заседанията на Европейския парламент и неговите органи,

 

1.  Решава да измени броя на членовете в междупарламентарните делегации, както следва:

 

D13- Делегация за връзки с Арабския полуостров                (18 членове)

 

D23 - Делегация за връзки с Индия                                       (28 членове)

 

D27 - Делегация за връзки с Корейския полуостров             (17 членове)

 

D29 - Делегация за връзки с Южна Африка                          (17 членове)

 

2.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност