Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0620/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0620/2011

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (2011/2839(RSO))

7.12.2011

az eljárási szabályzat 198. cikke alapján
Elnökök Értekezlete

Eljárás : 2011/2839(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0620/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0620/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0620/2011

Az Európai Parlament határozata a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (2011/2839(RSO))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 198. cikkére,

–   tekintettel a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek számáról szóló, 2009. szeptember 14-i határozatára,

A. mivel biztosítani kell munkájának folytonosságát,

B.  mivel a Lisszaboni Szerződés 36. jegyzőkönyvének hatálybalépését követően a képviselők jogosultak az Európai Parlament és szervei ülésein való teljes jogú részvételre,

 

1.  úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a parlamentközi küldöttségek létszámát:

 

D13 - Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: (18 képviselő)

 

D23 - Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:                 (28 képviselő)

 

D27 - A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:(17 képviselő)

 

D29 - A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:           (17 képviselő)

 

2.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa e határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.