Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0620/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0620/2011

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose bei daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2011/2839(RSO))

7.12.2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį
Pirmininkų sueiga

Procedūra : 2011/2839(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0620/2011
Pateikti tekstai :
B7-0620/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0620/2011

Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose bei daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2011/2839(RSO))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimą dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir dėl daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičiaus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį,

A. kadangi reikia užtikrinti jo veiklos tęstinumą,

B.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarties Protokolui Nr. 36 nauji nariai turi teisę dalyvauti Parlamento ir jo organų posėdžiuose bei visapusiškai naudotis savo teisėmis,

1.  nusprendžia taip pakeisti šių tarpparlamentinių delegacijų narių skaičių:

D13 - Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu                (18 narių)

 

D23 - Delegacija ryšiams su Indija                                  (28 nariai)

 

D27 - Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu                            (17 narių)

 

D29 - Delegacija ryšiams su Pietų Afrika                                     (17 narių)

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.