Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0691/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0691/2011

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (2011/2949 (RSP))

  12.12.2011

  a B7‑0671/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
  az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

  Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0691/2011

  Eljárás : 2011/2949(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0691/2011
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0691/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0691/2011

  az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (2011/2949 (RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásra (2006. május 22-i 764/2006/EK tanácsi rendelet[1]),

  –   tekintettel az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jelenlegi jegyzőkönyvre (0000/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban folytatott jóváhagyási eljárásra (C7-0000/2011),

  –   tekintettel a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2011 és A7-0000/2011),

  –   tekintettel a 2007–2011-es időszakban hatályban lévő megállapodáshoz csatolt korábbi jegyzőkönyv utólagos külső értékelésére,

  –   tekintettel az Európai Parlament Jogi Szolgálatának az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodásról szóló, 2009. július 14-i jogi véleményére (SJ-0269/09, D (2009) 37828),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel az Európai Bizottság megbízásából végzett utólagos külső értékelés szerint az előző jegyzőkönyv egyértelműen nem volt kielégítő; mivel valamennyi uniós kétoldalú megállapodás közül e jegyzőkönyvnek volt a legalacsonyabb költség-haszon aránya, elősegítette számos kimerített állomány halászatát és nem járult hozzá a halászati ágazat fejlesztéséhez Marokkóban;

  B.  mivel továbbá mind az előző, mind a jelenlegi jegyzőkönyv halászati lehetőséget biztosít uniós hajók számára a megszállt nyugat-szaharai terület partjainál, és ezt számos vezető jogi szakértő, valamint az Európai Parlament Jogi Szolgálata is nemzetközi jogba ütköző helyzetnek minősíti, hiszen egyetlen ország sem ismeri el Marokkó e területre vonatkozó követelését, és nincsen rá bizonyíték, hogy a halászati megállapodás megfelelne a nyugat-szaharai lakosság kívánalmainak vagy előnyükre válna;

  C. mivel az Európai Parlament Jogi Szolgálatának jogi véleménye szerint, amennyiben nem tartják tiszteletben „a szaharavi népet a nemzetközi jog szerint megillető jogokat”, „a Közösségnek tervbe kell vennie a megállapodásnak a jegyzőkönyv 15. és 9. cikkével összhangban való felfüggesztését, vagy a megállapodást oly módon kell alkalmaznia, hogy az uniós lobogó alatti hajók ne vehessenek részt a nyugat-szaharai vizek kiaknázásában”;

  D. mivel a Közösség nem hozhatja szándékosan olyan helyzetbe magát, amelyben a nemzetközi jog megsértése miatt beidézheti a Nemzetközi Bíróság;

  E.  mivel a Bizottság által megtárgyalandó, jövőbeli jegyzőkönyvnek ki kell küszöbölnie a korábbi jegyzőkönyvek és a jelenlegi jegyzőkönyv esetében feltárt súlyos problémákat;

  1.  ragaszkodik ahhoz, hogy bármely jövőbeli jegyzőkönyv kifejezetten zárja ki a megszállt nyugat-szaharai területet, illetve korlátozódjon az északi szélesség 27 fok 40 percétől északra fekvő vizekre;

  2.  ragaszkodik ahhoz, hogy bármely jövőbeli jegyzőkönyvet kizárólag azokra a halállományokra vagy egyéb tengeri fajokra kell korlátozni, amelyek esetében tudományosan bizonyított, hogy a marokkói flotta fogási képességét meghaladó többlettel rendelkeznek az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint;

  3.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy bármely jövőbeli jegyzőkönyv hozzájáruljon a marokkói halászati gazdálkodási rendszer – többek között az ellenőrzés és megfigyelés, a tudományos kutatás, a helyi flották fejlesztése, a képzés stb. – fejlesztéséhez;

  4.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az utólagos értékelésben foglaltak szerint a marokkói vizek jelenlegi halállománya és egyéb tengeri erőforrásai olyan csekélyek, hogy a kiaknázás többletállományokra való korlátozására vonatkozó feltétel betartása mellett nincsen lehetőség jegyzőkönyvet készíteni a 2012. február 28-tól kezdődő időszakra;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a tagállamoknak, Marokkó kormányának, valamint az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottságnak.