Διαδικασία : 2011/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0693/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0693/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0575

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 114k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.392v01-00
 
B7-0693/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2011/2948(RSP))


Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2011/2948(RSP))  
B7‑0693/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και ειδικότερα το σχετικό με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ στις 9-10 Ιουνίου 2011, το από 7 Ιουλίου 2011 σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών του Δεκεμβρίου 2011 για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας, και το από 17 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία,

–   έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας που ετέθη σε ισχύ το 1997 και παρατάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για μια νέα συμφωνία που θα προβλέπει ένα νέο συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την "Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό" που ξεκίνησε το 2010,

–   έχοντας υπόψη τις Διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ειδικά την τελευταία συνεδρίαση, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το από 29 Απριλίου 2010 ψήφισμα 1728 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, και την από 31 Μαρτίου 2010 Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

–   έχοντας υπόψη την Τελική Δήλωση και τις Συστάσεις που εκδόθηκαν για την ολοκλήρωση της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας που διεξήχθη στη Βαρσοβία στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Ρωσίας που διεξήχθη στη Βαρσοβία στις 1-2 Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Γεωργίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και αίρει το κυριότερο εμπόδιο στην εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· ότι παρά την αυξανόμενη εμπορική και οικονομική αλληλεξάρτηση, οι πολιτικές σχέσεις δεν σημειώνουν πρόοδο, λόγω των παρανοήσεων και της δυσπιστίας επί θεμελιωδών ζητημάτων που εμπόδισαν τα συμβαλλόμενα μέρη να οικοδομήσουν μια υγιή στρατηγική εταιρική σχέση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης· ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να οικοδομηθεί μόνον εάν θεμελιωθεί σε κοινές αξίες· ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενταθεί η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των δυο εταίρων σε όλους τους θεσμούς, οργανισμούς και φορείς, με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου το συνέδριο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία ενέκρινε επίσημα την υποψηφιότητα του πρώην Προέδρου κ. Πούτιν για τις προγραμματισμένες για τον Μάρτιο 2012 προεδρικές εκλογές· ότι στην ομιλία του ο κ. Πούτιν, ως σημερινός πρωθυπουργός, προειδοποίησε τις δυτικές χώρες να μην αναμειχθούν στις ρωσικές εκλογές και να σταματήσουν να δίνουν οικονομική βοήθεια σε ΜΚΟ και επικριτές του Κρεμλίνου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμεροληψία των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου αμφισβητήθηκε σοβαρά επειδή δεν τηρήθηκαν κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως ο δημόσιος διάλογος, ο ελεύθερος Τύπος και οι ισότιμες συνθήκες για όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας και, επί πλέον, καταγράφηκαν σοβαρά εμπόδια στο διορισμό αντιπροσώπων και στην εγγραφή των κομμάτων, καθώς και απουσία ίσων ευκαιριών διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Εισαγγελία Μόσχας άσκησε διοικητική δίωξη και επέβαλε πρόστιμο στην Golos, την πιο έμπειρη ρωσική οργάνωση επίβλεψης εκλογών, με την κατηγορία ότι παραβίασε τον εκλογικό νόμο δημιουργώντας ιστοσελίδα για την καταγραφή των περιπτώσεων εκλογικής απάτης και των παρατυπιών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ / ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) δήλωσε για την ημέρα των εκλογών ότι "η ποιότητα της διαδικασίας επιδεινώθηκε σημαντικά κατά την καταμέτρηση, που χαρακτηρίστηκε από συχνές παραβιάσεις της διαδικασίας και περιπτώσεις εμφανούς χειραγώγησης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σοβαρών ενδείξεων νοθείας"· ότι η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις στις 4 Δεκεμβρίου και τις επόμενες ημέρες στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθούν κατά του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου τουλάχιστον 50.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μπολότναγια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη διαδήλωση από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, για να ζητήσουν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 4ης Δεκεμβρίου, τη διενέργεια νέων εκλογών, την παραίτηση του προϊσταμένου της Εφορευτικής Επιτροπής Vladimir Churov, τη διενέργεια έρευνας για τις καταγγελλόμενες νοθείες και την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2010 η ΕΕ και η Ρωσία εξέδωσαν κοινή δήλωση για τις προτεραιότητες της νέας Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών αμφοτέρων των πλευρών· ότι, σε σχέση με αυτό, ελάχιστη ουσιαστική συνέχεια δόθηκε στα τμήματα εκείνα του σχεδίου εργασίας που περιελάμβαναν συγκεκριμένες προτάσεις και έργα για τη συνεργασία και υποστήριξη στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια είναι βασικό στοιχείο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και συνεχίζει να παίζει κεντρικό και στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· ότι η μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα υπονομεύει την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης, συνεπούς και βασισμένης σε αξίες ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη Ρωσία· ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας επί ενεργειακών θεμάτων αυξάνεται σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι ο Νότιος Καύκασος και η Κεντρική Ασία· ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλάει η ΕΕ με μια φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα στο πεδίο της ενέργειας αρκετοί τομείς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας επ΄ αμοιβαία ωφελεία είναι παραμελημένοι, π.χ. η ενεργειακή απόδοση ή η έρευνα στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι εξακολουθούν να απειλούνται και ότι οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αντιπολιτευομένων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των απλών πολιτών συχνά περιορίζονται ή παρεμποδίζονται, στον δε Βόρειο Καύκασο και σε άλλα τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελούν πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο κατά το 2009 και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα καλούσε το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή απαγόρευσης εισόδου και παγώματος των περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων αξιωματούχων που εμπλέκονται στο θάνατο του Sergey Magnitsky·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέλος του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υποχρέωση να σέβεται τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά ειδικά την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, η ειρήνη και η σταθερότητα στις χώρες κοινής γειτονίας είναι προς όφελος τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ· ότι ένας ανοικτός, ειλικρινής και γόνιμος διάλογος θα πρέπει να αναπτυχθεί σχετικά με τις κρίσεις σε αυτές τις χώρες και ειδικά σε ό,τι αφορά τις "υποσβόσκουσες" συγκρούσεις, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα, να στηριχθεί η εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών και να αναπτυχθούν κοινοί μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά λεπτό και αμφιλεγόμενο ζήτημα κι ότι η ΕΕ και η Ρωσία δεν θα πρέπει να φεισθούν προσπαθειών για την υπέρβαση των σημερινών διαφορών και διαστάσεων απόψεων και για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε αυτό το πεδίο·

1.  εκτιμά πως η Διάσκεψη Κορυφής των Βρυξελλών μπορεί να δημιουργήσει μια ευνοϊκή συγκυρία για μια ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας που θα καλύψει τις φιλοδοξίες αμφοτέρων των πλευρών μόνον εφόσον γίνουν πλήρως σεβαστά το κράτος δικαίου και οι δημοκρατικές αξίες και τεθούν στο επίκεντρο των σχέσεων· τονίζει ότι η νέα συμφωνία που είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική και να καλύπτει με συνολικό τρόπο όλες τις πτυχές των σχέσεων· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αυτής, σε ό,τι αφορά ειδικά τον καθορισμό και την ενσωμάτωση μιας αποτελεσματικής και λειτουργικής ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  καταδικάζει την αστυνομική καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων κατά των εκλογικών παρατυπιών και νοθειών που καταγράφηκαν από διεθνείς παρατηρητές και τεκμηριώθηκαν με βιντεοσκοπήσεις απλών πολιτών· καλεί τις ρωσικές αρχές να σέβονται πλήρως την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης και να διερευνήσουν εκτενώς κάθε περίπτωση εκλογικής παρανομίας, ώστε να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι και να επαναληφθεί η ψηφοφορία εκεί όπου συνέβησαν παρατυπίες· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των διαδηλωτών·

3.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Προεδρία της ΕΕ να θέσουν ξεκάθαρα το ζήτημα των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου στη Διάσκεψη Κορυφής και να ζητήσουν από τη Ρωσία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν ειδικότερα από την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· ζητεί την εκτενή αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για πραγματικά ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο 2012·

4.  επισημαίνει ότι τα κοινά προβλήματα που και η ΕΕ και η Ρωσία αντιμετωπίζουν, όπως είναι η οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση, οι αποτελεσματικοί πολυμερείς θεσμοί, η ενέργεια και τα σχετικά ζητήματα, ο εκδημοκρατισμός του αραβικού κόσμου και οι "υποβόσκουσες" συγκρούσεις στις χώρες της κοινής γειτονίας, απαιτούν περισσότερη συνεργασία και καλύτερη σύμπραξη στη διαχείριση κρίσεων· καλεί επ’ αυτού τη Ρωσία να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

5.  εκτιμά πως η Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό δεν μπορεί να περιοριστεί στην οικονομική συνεργασία και την τεχνολογική καινοτομία αλλά πρέπει να διευρυνθεί με μια φιλόδοξη διεργασία εγχώριων μεταρρυθμίσεων που να περιλαμβάνουν την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και ενός φερέγγυου νομικού συστήματος, το σεβασμό του κράτους δικαίου και την ανεμπόδιστη ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών· ζητεί επ’ αυτού από την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να προσδιορίσουν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς επίτευξη αυτών των στόχων·

6.  επισημαίνει πως το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Ρωσίας μπορεί να γίνει ένας βασικός παράγων προώθησης της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό στα πεδία των ανθρώπινων και αστικών δικαιωμάτων, του αγώνα κατά της διαφθοράς, της εγκαθίδρυσης του κράτους δικαίου, και επικροτεί επ΄αυτού το εποικοδομητικό πνεύμα και την εργώδη ατμόσφαιρα που επικράτησαν στη Διάσκεψη Κορυφής της Βαρσοβίας και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν εκεί·

7.  τονίζει ότι προς το παρόν οι σχέσεις με τη Ρωσία μπορούν απλώς να έχουν ένα ρεαλιστικό χαρακτήρα· επικροτεί τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Γεωργίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ και αναμένει ότι η μελλοντική συμμετοχή της Ρωσίας ως μέλους αυτού του οργανισμού θα επιταχύνει τις συνομιλίες για τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης·

8.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση του καταλόγου των κοινών μέτρων για σύντομα ταξίδια ρώσων και ευρωπαίων πολιτών άνευ θεώρησης διαβατηρίου και ελπίζει ότι η εφαρμογή τους θα ανοίξει το δρόμο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάργησης της θεώρησης· επισημαίνει όμως ότι η διευκόλυνση και απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ευνοήσει τους κατόχους ρωσικών διαβατηρίων που ζουν σε περιφέρειες "υποβόσκουσας" σύγκρουσης, σε βάρος των πολιτών της Μολδαβίας και της Γεωργίας·

9.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή συνεργασία και ειδικότερα ο ενεργειακός διάλογος είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα, βάσει των στόχων της· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης, της διαφάνειας και του σεβασμού της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν τη βάση αυτής της συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση στις αγορές, στις υποδομές, στις επενδύσεις και ένα φερέγγυο νομικό πλαίσιο· αναμένει τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου οδικού χάρτη, ώστε να συζητήσει το ρόλο των ρωσικών ενεργειακών πόρων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ μέχρι το έτος 2050·

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε οι βασικές αρχές της Συνθήκης Ενεργειακού Χάρτη και του προσαρτημένου σε αυτήν Μεταβατικού Πρωτοκόλλου να συμπεριληφθούν στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας·

11. τονίζει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των οδών ανεφοδιασμού είναι στρατηγικό στοιχείο της πολιτικής ασφαλούς ενεργειακού ανεφοδιασμού της ΕΕ· θεωρεί λυπηρές επ’ αυτού τις αντιρρήσεις που προβάλλει η Ρωσία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν σχετικά με την κατασκευή ενός συστήματος αγωγών μέσω της Κασπίας·

12. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει το μερίδιό της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω μειώσεων των εγχωρίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μέσω της συμμετοχής της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για ένα συνολικό πλαίσιο κλιματικής πολιτικής μετά το 2012 βάσει της Σύμβασης UNFCCC του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι, για την επίτευξη των αναγκαίων μειώσεων μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1999 για τις χώρες του Παραρτήματος Ι, θα πρέπει όλες οι βιομηχανικές χώρες να αναλάβουν την υποχρέωση να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα εκπομπών και μεγαλύτερα ποσοστά δέσμευσης άνθρακα από τα δάση·

13. τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διευρύνει την ενεργειακή συνεργασία της με τη Ρωσία και σε άλλα πεδία αμοιβαίας ωφελείας, όπως είναι π.χ. η ενεργειακή απόδοση ή η έρευνα σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες καθώς και οι εμπορικές συμφωνίες στο πεδίο της ενέργειας μεταξύ ρωσικών και ευρωπαϊκών φορέων πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους νόμους και κανονισμούς αμφοτέρων των πλευρών·

14. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στα σύνορα της ΕΕ πυρηνικοί αντιδραστήρες τύπου Τσέρνομπιλ καθώς και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες πρώτης γενεάς και καλεί τη Ρωσία να τους κλείσει αμέσως· καλεί ταυτόχρονα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απαγορεύσουν την εισαγωγή ηλεκτρισμού πυρηνικής προέλευσης που δεν τηρεί τις ύψιστες προδιαγραφές πυρηνικής ασφαλείας·

15. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα σχέδια κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Περιφέρεια (Όμπλαστ) του Καλίνινγκραντ και στο Sosnovyi Bor· καλεί επ’ αυτού τη Ρωσία να επικυρώσει τη Σύμβαση UNECE (Espoo) του ΟΗΕ και να συμμορφωθεί αμέσως προς αυτήν, υπενθυμίζει δε τη ρωσική υποχρέωση ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διασυνοριακών έργων·

16. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την περαιτέρω επιδείνωση της γενικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την απουσία οποιασδήποτε εξέλιξης ως προς τους όρους των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του για το διάλογο που έχει μετατραπεί πιο πολύ σε διαδικασία παρά σε μέσον επίτευξης μετρήσιμων και απτών αποτελεσμάτων· τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη ενσωμάτωσης δημοσίων δεικτών προόδου σε αυτές τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωσης των όρων διεξαγωγής του διαλόγου, όπως π.χ. εκ περιτροπής τόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων, επικοινωνία των ρωσικών ΜΚΟ με τις Ρωσικές Αρχές με την ευκαιρία αυτής της διαδικασίας, και σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, και έκδοσης δημοσίων αξιολογήσεων προόδου με την ευκαιρία των Διασκέψεων Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης·

17. θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη ρωσική αντίθεση στη συμμετοχή άλλων υπουργείων και οργανισμών (όπως π.χ. του Διαμεσολαβητή) πέρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων εκ περιτροπής σε Ρωσία και ΕΕ και στις συναντήσεις με ρωσικές και διεθνείς ΜΚΟ·

18. καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής να τονίσουν την ανησυχία της ΕΕ για το συνεχιζόμενο εχθρικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλίμα στη Ρωσία, λαμβανομένης ειδικά υπόψη της ανάγκης να δοθεί χώρος στην κοινωνία των πολιτών για να λειτουργήσει χωρίς περιττούς περιορισμούς, με ασφάλεια για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης επείγουσας αντιμετώπισης της υφέρπουσας ατιμωρησίας για τα συνεχιζόμενα βασανιστήρια, τις εξαφανίσεις προσώπων και άλλες σοβαρές παραβιάσεις στο Βόρειο Καύκασο· τονίζει ακόμη τη σημασία της πλήρους εφαρμογής από τη Ρωσία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μέσου για την καταπολέμηση αυτών των παραβιάσεων·

19. καταδικάζει τα πρόσφατα νομοσχέδια περί ποινικοποίησης της δημόσιας ενημέρωσης σχετικά με το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στην Αγία Πετρούπολη· εξ ίσου θεωρεί λυπηρή την ύπαρξη ανάλογων διατάξεων στις περιφέρειες Αρχαγκέλσκ και Ρυαζάν, και τις πιθανές μελλοντικές προτάσεις στη Μόσχα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο· καλεί όλες τις πολιτικές αρχές της Ρωσίας να μην επιβάλουν περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης και να σταματήσουν να συνδέουν το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου με την παιδοφιλία· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εκφράσει τη σφοδρή αντίθεση της ΕΕ σε αυτές τις προτάσεις·

20. υπενθυμίζει στη Ρωσική Ομοσπονδία τις υποχρεώσεις που έχει βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιβάλλει το σεβασμό των δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (LGBT)· καλεί τη Ρωσία να εφαρμόσει τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και για την προάσπιση του δικαιώματος των LGBT να απολαύουν της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

21. εκτιμά πως η έλλειψη ανεξαρτησίας των δικαστικών θεσμών αποτελεί τον πυρήνα του προβλήματος της ατιμωρησίας στη Ρωσία και εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές περί δικών πολιτικής σκοπιμότητας, περί άδικων διαδικασιών και περί μη διενέργειας ερευνών για σοβαρά εγκλήματα όπως δολοφονίες, παρενοχλήσεις και λοιπές βιαιοπραγίες·

22. θεωρεί λυπηρό το ότι, δυο έτη μετά το θάνατο του Sergei Magnitsky, η έρευνα που οι Ρωσικές Αρχές είχαν υποσχεθεί δεν είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του Νοεμβρίου και παρατάθηκε μέχρι το 2012· λαμβάνει γνώση της έκθεσης που εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Προέδρου κ. Μεντβέντεφ και η οποία παρείχε αποδείξεις ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky ήταν παράνομη και η κράτησή του σημαδεύτηκε από ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια με σκοπό να του αποσπασθεί ομολογία ενοχής·

23. επισημαίνει ότι το State Department των ΗΠΑ και το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν το 2011 να επιβάλουν απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου σε κάπου 60 Ρώσους αξιωματούχους που πιστεύεται ότι συνδέονται με το θάνατο του Sergei Magnitsky ως αποτέλεσμα της αδράνειας των Ρωσικών Αρχών· εν απουσία θετικών κινήσεων προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της υπόθεσης Sergei Magnitsky, καλεί για άλλη μια φορά το Συμβούλιο να επιμείνει να προσαγάγουν οι Ρωσικές Αρχές στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους και καλεί ταυτόχρονα το Συμβούλιο να επιβάλει αμέσως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για όλους τους Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους που είχαν εμπλακεί στη φοροαπάτη και σε όσους έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ψευδή σύλληψη του Magnitsky, στα βασανιστήρια που του έγιναν, στην απαγόρευση ιατρικής περίθαλψής του και στη δολοφονία του ενώ ήταν κρατούμενος, καθώς και στη συγκάλυψη του εγκλήματος·

24. θεωρεί λυπηρή την άρνηση της Ρωσίας να στηρίξει μια απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταδίκη της υπό εξέλιξη βίαιης καταστολής στη Συρία, άρνηση που εμποδίζει επομένως τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει την αναγκαία πολιτική και οικονομική πίεση στο καθεστώς Άσσαντ και να αποτρέψει την περαιτέρω βία και στρατιωτική κλιμάκωση·

25. επικροτεί τη διάθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σύντομα σε μια συμφωνία-πλαίσιο στο πεδίο των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων· καλεί επ΄αυτού τις Ρωσικές Αρχές να φανούν συνεπείς και να επιτρέψουν επομένως στην Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ στη Γεωργία να εισέλθει στα αποσχιστικά εδάφη της Αμπχαζίας και της Νοτίου Οσετίας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας του 2008·

26. καλεί τις Ρωσικές Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη χειροπιαστής προόδου ως προς τη διευθέτηση της σύγκρουσης της Υπερδνειστερίας και επικροτεί επ΄ αυτού την απόφαση επανάληψης των επίσημων διαπραγματεύσεων "5+2" με σκοπό την επίτευξη συνολικής λύσης στο άμεσο μέλλον·

27. θεωρεί λυπηρή την απουσία προόδου για την επίλυση της σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και καλεί τη Ρωσική Κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις παραδόσεις όπλων στις αντιμαχόμενες παρατάξεις, ώστε να μειωθεί η ένταση και να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη και συνολική λύση·

28. θεωρεί λυπηρή την πρόσφατη ανάπτυξη ενός ραντάρ έγκαιρου εντοπισμού πυρηνικών βλημάτων στο Καλίνινγκραντ και την πρόσφατη δήλωση της ρωσικής ηγεσίας περί πιθανής αποχώρησης της Ρωσίας από τη Συνθήκη Περιορισμού Στρατηγικών Όπλων (START) σε απάντηση στο σχέδιο των ΗΠΑ για μια πυρηνική ασπίδα· ζητεί μια εποικοδομητική δέσμευση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας επί των ζητημάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών·

29. υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο του ΟΑΣΕ στην προαγωγή της ασφάλειας στην Ευρώπη· ζητεί την αναζωογόνηση της διεργασίας περιορισμού των συμβατικών όπλων και αφοπλισμού στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· τάσσεται υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων για τα περαιτέρω μέτρα μείωσης των συμβατικών ενόπλων δυνάμεων και εξοπλισμών (CFE II)· καλεί την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ακυρώσει την αναστολή εφαρμογής των βάσει της αρχικής Συνθήκης Μείωσης των Συμβατικών Εξοπλισμών (CFE) υποχρεώσεών της και επίσης να τηρήσει τις "δεσμεύσεις της Κωνσταντινούπολης" του 1999· καλεί τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να επικυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή την αναθεωρημένη Συνθήκη CFE χωρίς άλλη καθυστέρηση·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου