Postopek : 2011/2948(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0695/2011

Predložena besedila :

B7-0695/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2011 - 7.10

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0575

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 86k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0693/2011
12. 12. 2011
PE479.394v01-00
 
B7-0695/2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o vrhu EU-Rusija (2011/2948(RSP))


Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhu EU-Rusija (2011/2948(RSP))  
B7‑0695/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008, pa tudi partnerstva za modernizacijo, ki se je začelo leta 2010,

–   ob upoštevanju prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji in o odnosih med EU in Rusijo, predvsem resolucije o pripravah na državne volitve v rusko dumo, sprejete 5. julija 2011,

–   ob upoštevanju razgovorov o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Rusijo na zadnjem srečanju na to temo 29. novembra 2011,

–   ob upoštevanju odločitve ruskega pravosodnega ministra z dne 22. junija 2011, da zavrne prošnjo za uradno registracijo Svobodne ljudske stranke Parnas, zaradi česar stranka ni mogla predlagati liste kandidatov in sodelovati na decembrskih volitvah v dumo, najverjetneje pa ne bo mogla sodelovati niti na ruskih predsedniških volitvah marca 2012,

–   ob upoštevanju dejstva, da je Rusija kot članica Sveta Evrope in podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah dolžna spoštovati demokratična načela,

–   ob upoštevanju pisma o strateških odnosih med EU in Rusijo, ki sta ga 8. novembra 2011 visoki predstavnici poslala zunanja ministra Radoslaw Sikorski in Guido Westerwelle,

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 6. in 7. decembra 2011,

–   ob upoštevanju predhodnih ugotovitev urada OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice (OVSE/ODIHR), parlamentarne skupščine OVSE (OVSE PA) in parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PACE) po mednarodni misiji za opazovanje volitev v rusko dumo 4. decembra 2011,

–   ob upoštevanju naslednjega vrha EU–Rusija, ki bo 15. decembra 2011 v Bruslju,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker si Evropska unija še vedno prizadeva za nadaljnjo poglobitev in razvoj odnosov med EU in Rusijo, kar je razvidno iz zavezanosti Unije resnemu sodelovanju v pogajanjih o novem okvirnem sporazumu za nadaljnji razvoj odnosov med EU in Rusijo, in ker sta Evropska unija in Rusija vzpostavili poglobljene in obsežne odnose, predvsem na področju energetike, gospodarstva in poslovanja, in ker sta postali v svetovnem gospodarstvu prepleteni in vzajemno odvisni;

B.  ker morajo Evropska unija in njene države članice ostati pozorne pri varovanju demokratičnih načel in pravne države v svetu, zlasti v pomembni sosednji državi, kot je Rusija, ki se je s svojim članstvom v Svetu Evrope zavezala, da bo sprejela in ščitila demokratična načela, pravno državo in spoštovanje temeljnih vrednot;

C. ker podobne zaveze in obveznosti izvirajo tudi iz članstva Rusije v OVSE in ker pristop Rusije k STO temelji na predpostavki, da bo država spoštovala načela pravne države;

D. ker je Evropsko sodišče za človekove pravice Rusko federacijo v mnogih primerih in sodbah obsodilo zaradi resnih kršitev človekovih pravic, sodbe pa še vedno niso ustrezno uveljavljene;

E.  ker so Evropski parlament in druge institucije EU ter visoki uradniki večkrat kritizirali Rusijo zaradi resne kršitve demokratičnih standardov in človekovih pravic ter nezmožnosti ohranjanja pravne države,

F.  ker sta legitimnost volitev v rusko dumo že od vsega začetka spodkopala zavrnitev registracije in sodelovanja vseh opozicijskih strank ter splošen sum med ruskimi državljani, da je kampanjo zrežiral Kremelj;

G. ker predhodne ugotovitve OVSE/ODIHR, OVSE PA in misije za opazovanje volitev PACE potrjujejo ta sum in podajajo zadostne dokaze o pomanjkljivostih v volilnem postopku;

H. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o človekovih pravicah po svetu v letu 2009 in politiki EU na tem področju pozval Svet EU, naj preuči uvedbo prepovedi in zamrznitve sredstev tistih ruskih uradnikov, ki so bili vpleteni v smrt Sergeja Magnickega;

1.  poudarja, da bo prihodnji razvoj odnosov med EU in Rusijo odvisen od prizadevanj za okrepitev demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic v Rusiji; poudarja, da sta srednje- in dolgoročna politična in gospodarska stabilnost ter razvoj v Rusiji odvisna od pojava dejanske demokratične izbire;

2.  pričakuje, da se bo prihodnji vrh EU–Rusija 15. decembra 2011 osredotočil predvsem na vprašanja v zvezi z demokracijo in pravno državo v Rusiji ter na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Rusije na tem področju;

3.  je zaskrbljen nad poročili o tem, da je na volitvah v dumo 4. decembra 2011 prišlo do polnjenja volilnih skrinjic s prevelikim številom glasovnic, poneverjanja glasovnic in pomanjkanja pluralistične izbire; poziva ruske oblasti, naj temeljito raziščejo vsa verodostojna poročila o volilni prevari; ugotavlja, da so ruski volivci celo v navedenih okoliščinah poslali jasno sporočilo o nezadovoljstvu nad vladajočo stranko, ki je doživela precejšen padec podpore;

4.  poudarja, da bi morale oblasti natančno preučiti nedavne pozive za razveljavitev volitev v dumo 4. decembra 2011, skupaj z zahtevami za spremembo volilne zakonodaje v tesnem sodelovanju z Beneško komisijo Sveta Evrope, ter zahtevo za ponovne volitve v dumo, da bi bilo njeno delovanje legitimno;

5.  zahteva, da se nemudoma in brezpogojno izpusti vse miroljubne demonstrante, prijete po spornih volitvah v rusko dumo; poziva ruske oblasti, naj spoštujejo svobodo zbiranja;

6.  meni, da je zavrnitev registracije svobodne ljudske stranke ter več drugih strank, resno ogrozila načelo političnega pluralizma in svobode združevanja, ki sta nujna sestavna dela resnične demokracije;

7.  je nezadovoljen z dejstvom, da se onemogoča registracija opozicijskih strank, da se krši pravice in svoboščine državljanov in da se z zastraševanjem uklanja medije; zahteva pošteno mednarodno oceno volitev 4. decembra ob predpostavki, da niso bile izvedene v skladu z demokratičnimi standardi in rusko ustavo in jih zato ni mogoče obravnavati kot svobodne ali poštene;

8.  izraža zaskrbljenost zaradi obsežne cenzure opozicijskih spletnih strani in spletnih dnevnikov, obsoja aretacijo in pridržanje piscev spletnih dnevnikov in spletnih novinarjev ter zahteva, da se jih nemudoma in brezpogojno izpusti;

9.  je izjemno zaskrbljen nad izvajanjem načela pravne države v Rusiji in očitnimi pomanjkljivostmi v pravosodnem sistemu države; ponavlja večkrat izraženo zaskrbljenost zaradi številnih pravosodnih pomanjkljivosti v Rusiji in poziva ruske oblasti, naj sprejmejo pravosodne in upravne reforme, s katerimi bi okrepili načelo pravne države in končali vmešavanje politike v sodstvo;

10. poziva Svet Evrope, naj preuči, ali so hude kršitve, o katerih se je poročalo med parlamentarnimi volitvami 4. decembra 2011 in ki so sledile številnim prejšnjim odločitvam o omejitvi svobode združevanja in političnega izražanja, v skladu z obveznostmi Rusije kot članice Sveta Evrope; opozarja, da ima parlamentarna skupščina Sveta Evrope pravico, da odreče ratifikacijo mandata poslancem, izvoljenih na volitvah, na katerih naj bi bili kršeni evropski standardi; tudi Evropski parlament bi moral, ko gre za organe za medparlamentarno sodelovanje, ponovno premisliti o delovnih stikih z rusko dumo;

11. poudarja, da se mora rusko sistematično kršenje demokratičnih načel, pravne države in temeljnih svoboščin odraziti v pogajalskem stališču Evropske unije v zvezi z novim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; ponavlja svojo podporo celovitemu, pravno zavezujočemu sporazumu, ki bo zajemal politična, gospodarska in socialna vprašanja in vključeval vsa področja, povezana z demokracijo, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic, predvsem temeljnih svoboščin, če je Rusija pripravljena sprejeti ukrepe za okrepitev pravne države in spoštovanja človekovih pravic;

12. poudarja, da je pravica do svobodnega govora, tako v spletu kot sicer, bistvena za svobodno in demokratično družbo ter za varstvo in spodbujanje drugih pravic; poudarja tudi, da so prost dostop do informacij in komunikacij ter necenzuriran dostop do interneta (internetna svoboda) temeljne pravice, nujne za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti v javnem življenju;

13. prav tako ponovno izraža podporo partnerstvu za modernizacijo, vendar poudarja, da mora Rusija upoštevati in izvajati temeljna načela demokracije, pravne države, človekovih pravic in medijske svobode, kar je podlaga za okrepljeno in boljše sodelovanje z Evropsko unijo; poziva Rusijo, naj sprejme konkretne ukrepe za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic in za zaščito novinarjev, borcev za človekove pravice, manjšin in predstavnikov opozicije pred nasiljem in ustrahovanjem;

14. poziva Komisijo, Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pogajanja o novem sporazumu z Rusijo nadaljujejo šele, ko bo visoka predstavnica v prvi polovici leta 2012 pripravila novo strategijo EU-Rusija, ki naj bi jo sprejeli kmalu po ruskih predsedniških volitvah marca 2012; podpira pobudo, ki sta jo pred kratkim dala zunanja ministra Sikorski in Westerwelle in v kateri zahtevata, da se odnosi med EU in Rusijo oblikujejo na podlagi načel konstruktivnega sodelovanja in odgovornosti;

15. poudarja, da bi morala nova strategija EU-Rusija in novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, o katerem trenutno potekajo pogajanja, bolje odražati realnost v Rusiji ter se posebej osredotočiti na demokracijo in pravno državo; meni, da Rusiji v trenutnih okoliščinah ni mogoče ponuditi statusa „strateške partnerice“ Evropske unije;

16. poziva Svet Evrope in OVSE, naj ocenita, ali Rusija izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz njenega članstva v teh organizacijah;

17. meni, da bi morali novo politiko do ruskih voditeljev dopolniti poglobljeni medosebni stiki, sodelovanje z rusko civilno družbo in drugi ukrepi, s katerimi bi v Rusiji zagotovili demokracijo in pravno državo, sodelovanje z ruskimi voditelji pa bi moralo biti pragmatično in pogojeno z notranjim razvojem Rusije na osrednjih področjih, kot sta spoštovanje demokracije in pravna država;

18. pozdravlja dokončno oblikovanje seznama skupnih ukrepov, ki bodo ruskim državljanom in državljanom EU omogočili kratka potovanja brez vizumov, ter upa, da bo izvajanje teh ukrepov utrlo pot za uspešna pogajanja o odpravi vizumske obveznosti;

19. meni, da sedanji vizumski režim med EU in Rusijo po nepotrebnem ovira poglabljanje medosebnih stikov; podpira proces liberalizacije vizumskega režima, ki je vzajemen in se osredotoča na državljane, obenem pa ohranja pritisk na oblasti, da morajo izpolniti svoje mednarodne obveznosti;

20. poudarja, da je diverzifikacije energetskih virov in oskrbovalnih poti strateški element politike energetske varnosti EU; v zvezi s tem obžaluje, da je Rusija izrazila pomisleke glede prihodnjih pogajanj med EU, Azerbajdžanom in Turkmenistanom o vzpostavitvi transkaspijskega plinovodnega sistema;

21. poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega prehodnega protokola vključena v novi sporazum med EU in Rusijo;

22. je seznanjen s poročilom, ki ga je julija 2011 objavil svet za človekove pravice predsednika Medvedjeva in ki vsebuje dokaze o tem, da je bila aretacija Sergeja Magnickega nezakonita, njegovo pridržanje pa je bilo zaznamovano s pretepanjem in mučenjem z namenom priznanja krivde; pozdravlja odločitev zunanjega ministrstva ZDA, zunanjega ministrstva ZK in nizozemskega parlamenta, da oblikujejo črni seznam ruskih uradnikov, ki naj bi bili povezani s smrtjo Sergeja Magnickega; meni, da bi morala tudi EU kot celota uvesti podobne ukrepe, in pričakuje, da bodo ruske oblasti privedle pred sodišče osebe, ki so sodelovale pri nezakoniti aretaciji, mučenju, odrekanju zdravniške oskrbe, umoru med priporom ter prikritju zločina;

23. obsoja pred kratkim podane predloge o kriminalizaciji javnih informacij o spolni usmerjenosti in spolni identiteti v različnih ruskih regijah in na zvezni ravni; ruske oblasti opominja, da so zavezane ohranjati svobodo izražanja in pravice skupnosti LGBT, in poziva službo za zunanje delovanje, naj na vrhu EU-Rusija, ki bo 15. decembra 2011, izreče odločno nasprotovanje EU navedenim predlogom;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov