Διαδικασία : 2011/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0697/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0697/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0575

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 157kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.396v01-00
 
B7-0697/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας  
B7‑0697/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την υφιστάμενη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και τις διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 2008 για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη της 11ης Οκτωβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–   έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις στο πλαίσιο της 27ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Nizhny Novgorod στις 9-10 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας της 6ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις εκλογές της Δούμα στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–   έχοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2011 οι ρωσικές βουλευτικές εκλογές σημαδεύτηκαν από ορισμένες σημαντικές εκλογικές παρατυπίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επετράπη μόνο σε επτά κόμματα να θέσουν υποψηφιότητα ενώ δεν έγινε δεκτή η επίσημη εγγραφή των κυρίων αντιπολιτευτικών ομάδων, περιλαμβανομένου του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας και τους απαγορεύτηκε να πραγματοποιήσουν προεκλογική εκστρατεία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρθηκαν πολλές παρατυπίες κατά την ημέρα των εκλογών, περιλαμβανομένης της πολλαπλής ψήφου (τα αποκαλούμενα «περιοδεύοντα λεωφορεία») στο πλαίσιο των οποίων παρατηρήθηκε παρεμπόδιση των παρατηρητών των κομμάτων και νοθευμένες κάλπες· ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ αξιολόγησε την καταμέτρηση των ψήφων ως «κακή ή πολύ κακή» σε 34 από τα 115 εκλογικά τμήματα στα οποία παρέστησαν παρατηρητές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα παρατηρητών των εκλογών Golos παρενοχλήθηκε από τις αρχές, μεταξύ άλλων και με πρόστιμο 1000 δολαρίων που της επεβλήθη για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλογικού νόμου και με την δωδεκάωρη κράτηση της Διευθύντριας της Golos Lilya Shibanova στο αεροδρόμιο της Μόσχας στις 3 Δεκεμβρίου· ότι διάφορα ανεξάρτητα ή αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης απετέλεσαν στόχο χάκερ κατά την ημέρα των εκλογών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις εκλογές, άρχισαν ειρηνικές διαδηλώσεις στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις και εκατοντάδες άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τις εκλογές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών άσκησαν πίεση και χρησιμοποίησαν απειλές κατά δημοσίων λειτουργών, διδασκάλων, συνταξιούχων και φοιτητών προκειμένου να εξασφαλισθεί η στήριξή τους στο κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) καθώς και έχοντας υπογράψει τις διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία έχει δεσμευθεί στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία συνεργάζονται σε πολλές διμερείς και παγκόσμιες προκλήσεις που βασίζονται σε κοινές δεσμεύσεις και κοινά συμφέροντα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κοινή Δήλωση για την Εταιρική Σχέση και τον Εκσυγχρονισμό (PfM) η ΕΕ και η Ρωσία δήλωσαν ότι η αναπτυσσόμενη εταιρική τους σχέση βασίζεται σε μια βαθειά δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· ότι η PfM θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια διαδραματίζει κύριο ρόλο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μέσο της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Medvedev κήρυξε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η τεράστια διαφθορά στη Ρωσία και δεσμεύτηκε δημοσία στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα και σε σχέση με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και του νομικού συστήματος της Ρωσίας,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συγκρότησε ο Πρόεδρος Medvedev κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι ρωσικοί κρατικοί φορείς παρεμπόδισαν ενεργά την έρευνα για τη διαφθορά που αποκάλυψε ο Sergei Magnitsky και παρουσίασε στοιχεία χονδροειδών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του που οδήγησαν τελικά στο θάνατό του,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματούχοι στους οποίους ανατέθηκε η επανεκκίνηση της έρευνας για το θάνατο του Sergei Magnitsky είναι οι ίδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών που τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον βασάνισαν,

1.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα περιεκτική και νομικά δεσμευτική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των σχέσεων, περιλαμβανομένου του τμήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει σχετικά ότι η συστηματική παράλειψη της Ρωσίας να σέβεται τις δημοκρατικές αρχές, του κράτους δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ σε σχέση με τις εργασίες για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

2.  εκφράζει τη βαθειά του απογοήτευση γιατί η διεξαγωγή των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου σημαδεύτηκε από πολυάριθμες παρατυπίες· καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής την ΥΕ/Α και την Πολωνική Προεδρία της ΕΕ να θίξουν το θέμα των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής, αποστέλλοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και παροτρύνοντας τη Ρωσία να επιτρέψει μια ανταγωνιστική, ελεύθερη και δίκαιη εκλογική εκστρατεία κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου 2012·

3.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη γιατί δεν επετράπη σε κανένα νέο πολιτικό κόμμα, περιλαμβανομένου του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας να καταγραφεί επίσημα πριν από τις εκλογές και θεωρεί ότι η στάση αυτή των ρωσικών αρχών υπονομεύει σοβαρά την αρχή του πολιτικού πλουραλισμού και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι που αποτελούν τους θεμελιώδεις λίθους της αυθεντικής δημοκρατίας·

4.  επαναλαμβάνει το γεγονός ότι αφότου ανέλαβε την εξουσία στη Ρωσία ο Πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν, ουδεμία εκλογική διαδικασία στη χώρα αυτή αναγνωρίστηκε ως ελεύθερη και δημοκρατική από δυτικούς παρατηρητές·

5.  καταδικάζει έντονα τις ενέργειες των ρωσικών αρχών κατά της «Golos» αφότου η τελευταία δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για την καταγραφή των απατών και παρατυπιών στις εκλογές·

6.  καλεί την ΥΕ/Α και την Πολωνική Προεδρία να θίξουν το θέμα των ειρηνικών διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες ρωσικές πόλεις, περιλαμβανομένου ενός εκ των πλέον γνωστών ρώσων μπλόγκερ του Alexey Navalny· καταδικάζει έντονα τις μαζικές συλλήψεις και ξυλοδαρμούς εκ μέρους της αστυνομίας και ζητεί την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΥΕ/Α και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα περιορίζεται μόνο στις διετείς Διαβουλεύσεις για Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και θα επεκτείνεται και σε άλλες συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα· επαναλαμβάνει την έκκλησή της στη ρωσική κυβέρνηση να διαβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων θα εκπροσωπείται όχι μόνο από διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και από υπαλλήλους άλλων σχετικών οργάνων, περιλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών·

8.  καλεί τις ρωσικές αρχές να επιτελέσουν πραγματική πρόοδο δίδοντας λύση και προλαμβάνοντας τις ευρείες παραβιάσεις εκ μέρους της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περιλαμβανομένων όχι μόνο των παραβιάσεων για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε κατά της Ρωσίας, αλλά και των συστηματικών και συνεχιζόμενων παραβιάσεων που οδήγησαν τον Πρόεδρο Dmitry Medvedev να απευθύνει έκκληση για δράση κατά του «νομικού νιχιλισμού" της χώρας·

9.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσία που θα έπρεπε να εκθέτουν τις ανησυχίες της ΕΕ για το συνεχές εχθρικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλίμα, περιλαμβανομένου του χώρου για την κοινωνία των πολιτών που θα λειτουργεί χωρίς ανώφελους περιορισμούς και της ασφάλειας των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της καταφανούς ατιμωρησίας των συνεχιζομένων βασανιστηρίων, εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων στο Βόρειο Καύκασο και της σημασίας που έχει να εφαρμόσει πλήρως η Ρωσία τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μέσον για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του πως το Συμβούλιο της ΕΕ να επιβάλει αμέσως κυρώσεις σε σχέση με τις θεωρήσεις εισόδου και να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία των ρώσων κυβερνητικών αξιωματούχων που έχουν εμπλακεί στη φοροδιαφυγή και εκείνων που διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στην παράνομη σύλληψη του Magnitsky το βασανισμό του, τη μη χορήγηση ιατρικής φροντίδας και τη δολοφονία του στη φυλακή καθώς και την συγκάλυψη του εγκλήματος· ενθαρρύνει τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου της ΕΕ να συνεργαστούν στους τομείς αυτούς και επισημαίνει ότι οι κυρώσεις που έχουν ήδη επιβάλλει οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλαν στη δίωξη διάφορων ρώσων αξιωματούχων που πιστεύεται ότι συνδέονται με το θάνατο του Sergei Magnitsky·

11. χαιρετίζει τη συμφωνία με τη ρωσική κυβέρνηση για την κατάργηση των τελών υπερπτήσης της Σιβηρίας

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Γεωργία και η Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία επί εκκρεμών διμερών θεμάτων σε σχέση με την προσχώρηση της Ρωσίας των ΠΟΕ, ανοίγοντας προοπτικές για την ένταξη της Ρωσίας στον Οργανισμό, γεγονός που θα διευκολύνει το εμπόριο και θα δημιουργήσει ισότιμους όρους για τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ωστόσο ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί τούτο η Ρωσία πρέπει να ξεπεράσει μεγάλης εμβέλειας εμπόδια όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, η γραφειοκρατία, οι περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις και οι ανεπαρκείς προδιαγραφές για τη δημόσια υγεία·

13. καλεί τις ρωσικές αρχές να μην ασκούν οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στις χώρες της κοινής γειτονίας ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την ενίσχυση των χωρών της κοινής γειτονίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και του κράτους δικαίου· καλεί την Ρωσία να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή επιλογή της Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας·

14. καλεί τη Ρωσία να συμβάλει ενεργά στην επίλυση των «παγωμένων συγκρούσεων» στην γειτονία της· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμόσει η Ρωσία πλήρως την αποτελούμενη από έξι σημεία συμφωνία εκεχειρίας περιλαμβανομένου του σεβασμού της κυριαρχίας της Γεωργίας και της εδαφικής της ακεραιότητας· υποστηρίζει την Ομάδα του Minsk στην πρόοδο που επετέλεσε σε σχέση με τη σύγκρουση στο Nagorno-Karabakh και χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ρωσίας να δοθεί μια νέα ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες· χαιρετίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σε σχήμα 5+2 σε σχέση με την σύγκρουση στην Υπερδνειστερία και λαμβάνει γνώση της πρώτης επίσημης συνάντησης της 1ης Δεκεμβρίου 2011 που ελπίζετε ότι θα αποτελέσει την έναρξη για την επίλυση της σύγκρουσης·

15. καλεί τη Ρωσία σε μεγαλύτερη εμπλοκή για την επίτευξη κοινής θέσης σε διεθνές επίπεδο ιδίως όσον αφορά τις δημοκρατικές αλλαγές στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή· δηλώνει ότι το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη για τις διεθνείς προσπάθειες προκειμένου να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις στη Συρία και καλεί τη Ρωσία να συμμετέχει στη συντονισμένη προσέγγιση έναντι του καθεστώτος Ασσάντ·

16. τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και η ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος χρειάζονται μια αποφασιστική και συντονισμένη προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας με την ενεργή συμμετοχή της Ρωσίας·

17. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας· επαναλαμβάνει ταυτόχρονα ότι η πρόοδος στη διαμόρφωση στενών σχέσεων θα έπρεπε να συνοδεύεται με τη βελτίωση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών προδιαγραφών στη Ρωσία· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαβεβαιώσουν ότι οι αρχές της Συνθήκης για Ενεργειακό Χάρτη θα καταστούν αναπόσπαστο τμήμα της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να θεωρεί τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας ως κύρια προτεραιότητά της και ότι θα έπρεπε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων όπως το Nabucco ή AGRI· υπενθυμίζει σχετικά ότι η διαφοροποίηση σημαίνει την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών σε σχέση με το πετρέλαιο και το αέριο και όχι εναλλακτικές οδούς μεταφοράς τους από τη Ρωσία·

18. επισημαίνει ότι η Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό θα έπρεπε να περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικά και τεχνολογικά θέματα και προκλήσεις αλλά και να βασίζεται στην ευρεία συνεργασία, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου νομικού συστήματος·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου