Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0697/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0697/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011/2948(RSP))

12.12.2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0693/2011

Eljárás : 2011/2948(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0697/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0697/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0697/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011/2948(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Orosz Föderáció közötti meglévő partnerségi és együttműködési megállapodásra[1] (PEM), valamint az új EU–Oroszország szerződésről 2008-ban megkezdett tárgyalásokra,

–   tekintettel az Oroszországról és az EU-Oroszország kapcsolatokról szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira,

–   tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra,

–   tekintettel a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének témájában tartott EU–Oroszország Állandó Partnerségi Tanács 2011. október 11-i varsói közös állásfoglalására,

–   tekintettel a 2011. június 9–10-én Nyizsnyij Novgorodban tartott 27. EU–Oroszország csúcstalálkozón kiadott közös nyilatkozatokra,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Orosz Föderáción belüli Duma-választásról szóló 2011. december 6-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a 2011. december 15-i EU–Oroszország csúcstalálkozó napirendjére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a 2011. december 4-i orosz parlamenti választásokat számos jelentős szabálytalanság jellemezte;

B.  mivel csak hét párt állíthatott jelölteket, és mivel a főbb ellenzéki csoportok, köztük a Népi Szabadság Pártja nem is jegyeztethette be magát, és megtiltották számára a kampányolást;

 

C. mivel a választás napján számos szabálytalanságot jelentettek be, köztük a többszörös szavazást (az ún. buszoztatást), a pártmegfigyelők munkájának akadályozását és egyazon szavazat többszöri leadását; mivel az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala a szavazatszámlását a 115 megfigyelt szavazóhelyiségből 34-ben rossznak vagy nagyon rossznak értékelte;

D. mivel a Golos elnevezésű választási megfigyelő csoportot a hatóságok zaklatták, és egyebek mellett 1000 USD összegű bírságot szabtak ki rájuk a választási törvény állítólagos megsértése miatt, tovább a Golos igazgatóját, Lilya Shibanovát december 3-án 12 óráig fogva tartották a moszkvai repülőtéren; mivel több független vagy ellenzéki médiaportált is számítógépes támadás ért a választás napján;

E.  mivel a választásokat követően Moszkvában, Szentpéterváron és más városokban békés tüntetésekre került sor, és emberek százait tartóztatta le a rendőrség;

F.  mivel a választásokat megelőzően kormánytisztviselők és a helyi hatóságok képviselői nyomást gyakoroltak közalkalmazottakra, tanárokra, nyugdíjasokra és diákokra, továbbá megfenyegették őket azért, hogy az Egységes Oroszországra szavazzanak;

G. mivel Oroszország az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagjaként és az ENSZ-nyilatkozatok aláíró feleként elkötelezte magát az emberi jogok, az alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság védelme és előmozdítása mellett;

H. mivel az EU és Oroszország megosztott kötelezettségvállalások és közös érdekek alapján számos kétoldalú és globális probléma megoldásán működik együtt;

I.   mivel fontos, hogy az EU egységesen lépjen fel, szolidaritást mutasson és egységességet tanúsítson az Orosz Föderációval fenntartott kapcsolataiban;

J.   mivel a modernizációs partnerségről szóló közös közleményben az EU és Oroszország kijelentette, hogy fejlődőben lévő kapcsolatuk a demokratikus elvek, az alapvető és emberi jogok, valamint a jogállamiság iránti szilárd elkötelezettségen alapszik; mivel a modernizációs partnerségnek az új partnerségi és együttműködési megállapodás szerves részét kell képeznie;

K. mivel az energia jelentős szerepet játszik az EU-Oroszország kapcsolatokban, és továbbra is fontos eszköze az orosz gazdaság- és külpolitikának;

L.  mivel Medvegyev elnök bejelentette, hogy sürgősen fel kell számolni az Oroszországban teljesen elharapódzott korrupciót, és mivel nyilvánosan elkötelezte magát a jogállamiság erősítése mellett, valamint rámutatott az orosz igazságszolgáltatás és jogrendszer függetlenségével kapcsolatos aggályokra;

M. mivel Medvegyev elnök emberi jogi tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy az összes orosz állami szerv tevékenyen hátráltatta a Sergei Magnitsky által felfedett korrupciós ügyben folyó nyomozást, és bizonyítékokat nyújtott be azokról a súlyos jogsértésekről, amelyek végül is halálát okozták;

N. mivel a Sergei Magnitsky halála kapcsán újraindított nyomozással megbízott tisztviselők ugyanazok a belügyminisztériumi alkalmazottak, akik letartóztatták és megkínozták őt;

1.  felszólítja az EU-t és Oroszországot, hogy élénkítsék az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó szakaszt is tartalmazó, átfogó és jogilag kötelező új partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokat; hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Európai Unió új partnerségi és együttműködési megállapodás kidolgozásával kapcsolatos tárgyalási álláspontjában tükröződnie kell annak, hogy Oroszország szisztematikusan nem tartja tiszteletben a demokratikus alapelveket, a jogállamiságot és az alapvető jogokat;

2.  mélységes csalódottságának ad hangot a december 4-i választások szabálytalanságok sokaságával jellemzett lefolytatása kapcsán; felhívja a Tanács elnökét, a Bizottság elnökét, az alelnököt/főképviselőt és az Unió lengyel elnökségét, hogy a csúcstalálkozón vessék fel a december 4-i választások kérdését, és kétséget nem tűrően érzékeltessék, hogy az EU aggodalommal figyeli a választásokat, továbbá sürgessék Oroszországot, hogy a 2012. márciusi elnökválasztás során gondoskodjon arról, hogy a választási kampány szabad és tisztességes versenyszellemben folyhasson;

3.  mélységesen sajnálja, hogy egyetlen új politikai párt, köztük a Népi Szabadság Pártja sem jegyeztethette be magát a választások előtt, és úgy véli, hogy az orosz hatóságok részéről megnyilvánuló ilyetén hozzáállás súlyosan aláássa a politikai pluralizmus és az egyesülés szabadságának az igazi demokrácia sarokkövét alkotó elvét;

4.  megjegyzi, hogy amióta Vlagyimir Putyin miniszterelnök került hatalomra Oroszországban, a nyugati megfigyelők az országban tartott egyetlen választást sem ismertek el szabadnak és demokratikusnak;

5.  mélységesen elítéli az orosz hatóságok által a Golos ellen azt követően hozott intézkedéseket, hogy az külön weboldalt hozott létre a választási csalások és szabálytalanságok nyomon követése céljából;

6.  felhívja az alelnököt/főképviselőt és az Unió lengyel elnökségét, hogy vesse fel a moszkvai, szentpétervári és egyéb orosz városokban lezajlott tüntetések során letartóztatott békés tüntetők – köztük Alexey Navalny orosz blogger – ügyét; határozottan elítéli a rendőrség által végrehajtott tömeges letartóztatásokat és bántalmazásokat, és a letartóztatottak azonnali szabadon bocsátására szólít fel;

7.  ismételten felkéri az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy biztosítsák, hogy az emberi jogi kérdésekről folyó megbeszélések ne korlátozódjanak az évente kétszer megrendezett emberi jogi konzultációkra, hanem e kérdésekkel minden szinten és más tárgyalásokon is foglalkozzanak; ismételten felkéri az orosz kormányt, hogy biztosítsa, hogy a konzultációk során ne csak a külügyminisztérium diplomatái képviseljék, hanem más érintett intézmények, köztük az igazságügyi minisztérium és a belügyminisztérium tisztviselői is;

8.  felkéri az orosz hatóságokat, hogy tegyenek valódi előrelépéseket az Emberi Jogok Európai Egyezménye gyakori megszegésének orvoslására és megakadályozására azokban az esetekben is, amikor az Emberi Jogok Európai Bírósága nem hozott ítéletet Oroszország ellen, többek között az olyan rendszerszerű és folyamatos jogsértések esetében, amelyek nyomán Dimitrij Medvegyev elnök az ország „jogi nihilizmusa” elleni lépésekre szólított fel;

9.  felhívja az Uniót, hogy a Külügyek Tanácsa keretében fogadjon el következtetéseket az oroszországi emberi jogi helyzetről, és azokban hívja fel a figyelmet a tartósan ellenséges hangulatú emberi jogi helyzetre, ideértve azt is, hogy a civil társadalom csak úgy tud működni, ha tevékenységét indokolatlan korlátozások nem gátolják, és hogy az emberi jogi jogvédők biztonságát garantálni kell; hívja fel a figyelmet továbbá az észak-kaukázusi térségben tapasztalható kínzások, emberrablások és egyéb súlyos visszaélések elkövetőinek tartós büntetlenségére, valamint annak fontosságára, hogy a visszaélések szankcionálása céljából Oroszország maradéktalanul végrehajtsa az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit;

10. ismételten felhívja az Európai Unió Tanácsát, hogy azonnali hatállyal vezessen be vízumszankciókat azon orosz állami tisztviselők ellen és fagyassza be bakszámláikat, akik részt vettek az adócsalásban, és akik szerepet játszottak Magnitsky jogellenes letartóztatásában, megkínzásában, abban, hogy az orvosi ellátást tőle megtagadták, hogy a fogságban életét vesztette, majd hogy az ügyet megpróbálták eltussolni; ösztönzi az uniós bűnüldöző szerveket, hogy működjenek együtt e téren, és rámutat, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által már bevezetett szankciók elősegítették több olyan orosz tisztviselő felelősségre vonását , aki köthető Sergei Magnitsky halálához;

11. üdvözli a Szibéria feletti átrepülési díjak fokozatos megszüntetésének végrehajtásáról az orosz kormánnyal kötött megállapodást;

12. üdvözli, hogy Grúzia és Oroszország megállapodásra jutott az orosz WTO-csatlakozás még nyitott kérdésében, megnyitva az utat Oroszország előtt, hogy a szervezet tagjává váljon, ami elősegíti a kereskedelmet és egyenlő feltételek biztosítását a vállalkozások számára; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a csatlakozás érdekében Oroszországnak számos akadályt kell leküzdenie, többek között az iparnak nyújtott támogatásokat, a külföldi befektetések korlátozását, valamint a nem megfelelő közegészségügyi normákat;

13. felkéri az orosz hatóságokat, hogy ne gyakoroljanak politikai és gazdasági nyomást az EU és Oroszország közös szomszédságában lévő országokra; hangsúlyozza, hogy a közös szomszédságban lévő országok különösen az emberi jogok és a jogállamiság tekintetében történő megerősítése érdekében elengedhetetlen az EU és Oroszország közötti együttműködés; felhívja Oroszországot, hogy ismerje el Grúzia, Moldova és Ukrajna uniós törekvéseit;

14. felhívja Oroszországot, hogy járuljon hozzá érdemben a szomszédságában fennálló, befagyott konfliktusok rendezéséhez; ismételten rámutat, hogy Oroszországnak maradéktalanul végre kell hajtania a hat pontból álló fegyverszüneti megállapodást, és tiszteletben kell tartania Grúzia szuverenitását és területi integritását; támogatja a Minszk-csoportot a nagorno-karabaki konfliktus kapcsán elért eredményeket illetően, és üdvözli a béketárgyalások felélénkítésére irányuló újabb orosz kezdeményezéseket; üdvözli a Dnyeszteren túli válsággal kapcsolatos 5+2-es felállású tárgyalások újrafelvételét, és tudomásul veszi a 2011. december 1-jei első hivatalos ülést, amely remélhetőleg a konfliktusrendezés kezdete volt;

15. felhívja Oroszországot, hogy vállaljon nagyobb szerepet a nemzetközi szintű közös álláspont kialakításában, különösen az észak-afrikai és közel-keleti demokratikus válságok tekintetében; rámutat, hogy Oroszország vétója az ENSZ Biztonsági Tanácsában megállíthatja a szíriai békés rendezésre irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és felkéri Oroszországot, hogy vegyen részt az Asszad-rezsimet illető koordinált fellépésben;

16. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi iráni helyzet és a nukleáris program miatt határozott és összehangolt fellépésre van szükség a nemzetközi közösség részéről, és hogy ebben Oroszországnak is tevőlegesen részt kell vennie;

17. rámutat annak fontosságára, hogy Oroszországgal együtt kell működni az energia terén; megismétli ugyanakkor, hogy a kapcsolatok szorosabbra fűzését a jogállamiság és a demokratikus értékek javulásának kell kísérnie Oroszországban; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Energia Charta Egyezmény alapelvei bekerüljenek az EU és Oroszország között létrejövő új partnerségi és együttműködési megállapodásba; rámutat, hogy az Uniónak elsődleges prioritásként kellene kezelnie az energiaforrások diverzifikációját, és minden lehetőt meg kellene tennie azért, hogy a Nabucco vagy az AGRI projektkehez hasonló projekteket véglegesítse; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a diverzifikáció alternatív olaj- és gázforrások fellelését, nem pedig az Oroszországból való szállítás alternatív útvonalait feltételezi;

18. rámutat, hogy a modernizációs partnerségnek nem csak a gazdasági és a technológiai kérdésekre és kihívásokra kell kiterjednie, hanem annak széles körű együttműködésen kell alapulnia, különösen a jogállamiság, az emberi jogok védelme és a megbízható jogrendszer kialakítása terén;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, Grúzia kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.