Postup : 2011/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0697/2011

Predkladané texty :

B7-0697/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0575

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.396v01-00
 
B7-0697/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))  
B7‑0697/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1) a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom týkajúce sa ľudských práv,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Stálej rady pre partnerstvo EÚ a Ruska o slobode, bezpečnosti a spravodlivosti 11. októbra 2011 vo Varšave,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenia vydané na 27. samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 9. – 10. júna 2011 v Nižnom Novgorode,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 6. decembra 2011 o voľbách do Dumy v Ruskej federácii,

–   so zreteľom na program samitu EÚ – Rusko 15. decembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže ruské parlamentné voľby 4. decembra 2011 boli poznačené množstvom závažných volebných nezrovnalostí;

B.  keďže len sedem strán malo možnosť navrhnúť kandidátov, pričom hlavným opozičným skupinám vrátane Ľudovej strany slobody bola odopretá registrácia a nesmeli viesť kampaň;

C. keďže v deň volieb boli hlásené mnohé nezrovnalosti vrátane viacnásobného hlasovania (takzvaných autobusových kolotočov), bránenia straníckym pozorovateľom v činnosti a upchania volebných urien; keďže OBSE/ODIHR zhodnotil sčítanie hlasov ako „zlé alebo veľmi zlé“ v 34 zo 115 pozorovaných volebných miestností;

D. keďže volebná monitorovacia skupina Golos bola vystavená prenasledovaniu zo strany úradov vrátane pokuty vo výške 1000 USD uvalenej za údajné porušenia volebného zákona a 12-hodinového zadržania riaditeľky Golosu Lilye Šibanovej 3. decembra na letisku v Moskve; keďže v deň volieb sa viacero portálov nezávislých alebo opozičných médií stalo terčom hackerov;

E.  keďže po voľbách sa v Moskve, Petrohrade a ďalších mestách začali pokojné protesty a polícia zadržala stovky ľudí;

F.  keďže vládni úradníci a zástupcovia miestnych orgánov vyvíjali pred voľbami nátlak a používali hrozby voči štátnym zamestnancom, učiteľom, dôchodcom a študentom, aby zabezpečili ich podporu pre Zjednotené Rusko;

G. keďže Rusko sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj signatár deklarácií OSN zaviazalo chrániť a presadzovať ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu;

H. keďže EÚ a Rusko spolupracujú pri riešení mnohých dvojstranných a celosvetových problémov, pričom vychádzajú zo spoločných záväzkov a záujmov;

I.   keďže je dôležité, aby EÚ v rámci svojich vzťahov s Ruskou federáciou vystupovala jednotne, prejavovala solidaritu a preukazovala jednotu;

J.   keďže EÚ a Rusko v spoločnom vyhlásení o partnerstve pre modernizáciu uviedli, že ich rozvíjajúci sa vzťah je založený na hlbokej oddanosti demokratickým zásadám, základným a ľudským právam a zásadám právneho štátu; keďže partnerstvo pre modernizáciu by malo byť neoddeliteľnou súčasťou novej dohody o partnerstve a spolupráci;

K. keďže energia zohráva dôležitú úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom a je naďalej kľúčovým nástrojom ruskej hospodárskej a zahraničnej politiky;

L.  keďže prezident Medvedev vyhlásil, že je naliehavo potrebné vyriešiť problém enormnej korupcie v Rusku, a verejne sa zaviazal k posilneniu zásad právneho štátu v Rusku a poukázaniu na znepokojivú situáciu, pokiaľ ide o nezávislosť ruského súdneho a právneho systému;

M. keďže Rada prezidenta Medvedeva pre ľudské práva dospela k záveru, že všetky ruské štátne orgány aktívne bránili vo vyšetrovaní korupcie, ktorú odhalil Sergej Magnickij, a predložila dôkazy o hrubom porušovaní jeho práv, ktoré v konečnom dôsledku spôsobili jeho smrť;

N. keďže úradníci pridelení na obnovené vyšetrovanie smrti Sergeja Magnického sú tí istí úradníci ministerstva vnútra, ktorí ho zatkli a následne mučili;

1.  vyzýva EÚ a Rusko, aby zintenzívnili rokovania o novej komplexnej a právne záväznej dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá by zahŕňala všetky aspekty vzťahov vrátane oddielu o ľudských právach a demokracii; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že systematické nerešpektovanie demokratických zásad, právneho štátu a základných práv zo strany Ruska sa musí odraziť v rokovacej pozícii Európskej únie, pokiaľ ide o prácu na novej dohode o partnerstve a spolupráci;

2.  vyjadruje hlboké sklamanie nad organizáciou volieb zo 4. decembra, ktoré boli poznačené mnohými nezrovnalosťami; vyzýva predsedu Rady, predsedu Komisie, vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a poľské predsedníctvo EÚ, aby nastolili otázku volieb zo 4. decembra na samite, a vyslali tak jasné posolstvo o obavách EÚ z organizácie volieb a naliehali na Rusko, aby umožnilo súťaživú, slobodnú a spravodlivú kampaň počas prezidentských volieb v marci 2012;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že žiadna z nových politických strán vrátane Ľudovej strany slobody sa nemohla pred voľbami zaregistrovať, a zastáva názor, že takýto prístup ruských orgánov vážne narúša zásadu politického pluralizmu a slobodu združovania, ktoré sú základom skutočnej demokracie;

4.  pripomína skutočnosť, že odvtedy, čo moc v Rusku prevzal premiér Vladimir Putin, západní pozorovatelia neuznali žiadne voľby v tejto krajine za slobodné a demokratické;

5.  dôrazne odsudzuje kroky, ktoré ruské orgány podnikli voči Golosu po tom, čo táto skupina vytvorila špeciálnu internetovú stránku na zaznamenávanie volebných podvodov a nezrovnalostí;

6.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a poľské predsedníctvo, aby poukázali na problém zadržania pokojných protestujúcich vrátane jedného z najznámejších ruských bloggerov Alexeja Navalného počas demonštrácií v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách; dôrazne odsudzuje hromadné zatýkanie a bitie zo strany polície a požaduje okamžité prepustenie zadržaných osôb;

7.  pripomína svoju výzvu adresovanú vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie a Komisii, aby zabezpečili, že o otázkach ľudských práv sa nebude diskutovať len počas konzultácií o ľudských právach, ktoré sa konajú raz za pol roka, ale že sa táto problematika bude riešiť aj na iných stretnutia na všetkých úrovniach; pripomína svoju výzvu adresovanú ruskej vláde, aby zabezpečila, že počas konzultácií ju nebudú zastupovať len diplomati z ministerstva zahraničných vecí, ale aj úradníci z ďalších príslušných inštitúcií vrátane ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra;

8.  vyzýva ruské orgány, aby dosiahli skutočný pokrok pri náprave rozsiahleho porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach zo strany Ruska a pri jeho predchádzaní, a to nielen v prípadoch, keď Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v neprospech Ruska, ale aj v súvislosti so systematickým a nepretržitým porušovaním, ktoré viedlo prezidenta Dmitrija Medvedeva k tomu, aby vyzval na prijatie opatrení proti „právnemu nihilizmu“ v krajine;

9.  požaduje, aby EÚ prijala závery Rady pre zahraničné veci (FAC) o ľudských právach v Rusku, v ktorých by sa poukázalo na znepokojenie EÚ nad neustále nepriaznivou situáciou v oblasti ľudských práv vrátane priestoru na to, aby občianska spoločnosť fungovala bez neoprávnených obmedzení, a bezpečnosti ochrancov ľudských práv; na rozsiahlu beztrestnosť za pretrvávajúce mučenie, vynútené zmiznutia a ďalšie závažné zneužívania na severnom Kaukaze a na to, že je dôležité, aby Rusko plne vykonávalo rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, prostredníctvom čoho by sa tieto zneužívania riešili;

10. pripomína svoju výzvu adresovanú Rade EÚ, aby okamžite uvalila vízové sankcie a rozhodla o zmrazení bankových účtov a ďalšieho majetku úradníkov ruskej vlády, ktorí boli zapojení do daňového podvodu a ktorí zohrávali úlohu pri falošnom zatknutí Magnického, jeho mučení, odmietnutí lekárskej starostlivosti a vražde vo väzbe, ako aj pri utajovaní zločinu; nabáda agentúry EÚ na presadzovanie práva, aby spolupracovali v uvedených oblastiach, a berie na vedomie, že sankcie, ktoré už uvalili USA a Spojené kráľovstvo, prispeli k trestnému stíhaniu viacerých ruských úradníkov, v prípade ktorých sa predpokladá, že boli spojení so smrťou Sergeja Magnického;

11. víta dohodu s ruskou vládou o realizácii postupného ukončenia výberu poplatkov za prelety na Sibírom;

12. víta skutočnosť, že Gruzínsko a Rusko dosiahli dohodu o nedoriešených dvojstranných otázkach týkajúcich sa vstupu Ruska do WTO, vďaka čomu sa Rusku otvorili vyhliadky na vstup do tejto organizácie, čím sa uľahčí obchod a vytvoria sa rovnaké podmienky pre podniky; pripomína však, že aby sa tak stalo, Rusko musí prekonať najrôznejšie prekážky, ako sú priemyselné subvencie, byrokracia, obmedzenia zahraničných investícií a nedostatočné normy verejného zdravia;

13. vyzýva ruské orgány, aby sa zdržali vyvíjania hospodárskeho a politického nátlaku na krajiny, ktoré sú spoločnými susedmi EÚ a Ruska; zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi EÚ a Ruskom pri podporovaní krajín, ktoré sú ich spoločnými susedmi, a to najmä v oblasti dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu; vyzýva Rusko, aby uznalo európsku voľbu Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny;

14. vyzýva Rusko, aby aktívne prispievalo k riešeniu zmrazených konfliktov vo svojom susedstve; pripomína, že je potrebné, aby Rusko plne vykonávalo šesťbodovú dohodu o prímerí vrátane rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska; podporuje Minskú skupinu v jej pokroku, pokiaľ ide o konflikt v Náhornom Karabachu, a víta súčasné ruské iniciatívy s cieľom nanovo stimulovať mierové rozhovory; víta opätovné začatie rokovaní v rámci formátu 5+2 týkajúce sa podnesterského konfliktu a berie na vedomie prvé oficiálne stretnutie 1. decembra 2011, ktoré snáď bude znamenať začiatok riešenia konfliktu;

15. vyzýva Rusko, aby sa viac zapojilo do snáh o dosiahnutie spoločnej pozície na medzinárodnej úrovni, najmä pokiaľ ide o demokratické zmeny v severnej Afrike a na Blízkom východe; konštatuje, že veto Ruska v Bezpečnostnej rade OSN by mohlo zastaviť medzinárodné úsilie o mierové riešenie v Sýrii, a vyzýva Rusko, aby sa podieľalo na koordinovanom prístupe k Assadovmu režimu;

16. zdôrazňuje, že súčasná situácia v Iráne a rozvoj jeho jadrového programu si vyžadujú rázny a koordinovaný prístup medzinárodného spoločenstva s aktívnou účasťou Ruska;

17. zdôrazňuje význam spolupráce s Ruskom v oblasti energetiky; zároveň pripomína, že pokrok pri nadväzovaní užších vzťahov by sa mal spájať so zlepšovaním situácie v oblasti právneho štátu a demokratických noriem v Rusku; vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že zásady Zmluvy o energetickej charte sa stanú neoddeliteľnou súčasťou novej dohode o partnerstve a spolupráci; poukazuje na to, že EÚ by mala k diverzifikácii zdrojov energie pristupovať ako k svojej hlavnej priorite a vynaložiť všetko možné úsilie na dokončenie projektov ako Nabucco alebo AGRI; v tejto súvislosti pripomína, že diverzifikácia znamená nájdenie alternatívnych zdrojov ropy a plynu, a nie alternatívnych trás na ich prepravu z Ruska;

18. poznamenáva, že partnerstvo pre modernizáciu by malo zahŕňať nielen hospodárske a technologické otázky a problémy, ale musí sa tiež zakladať na širokej spolupráci, najmä v oblastiach právneho štátu, ochrany ľudských práv a vývoja spoľahlivého právneho systému;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Gruzínska, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia