Predlog resolucije - B7-0697/2011Predlog resolucije
B7-0697/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o vrhu EU–Rusija (2011/2948(RSP))

12. 12. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0693/2011

Postopek : 2011/2948(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0697/2011
Predložena besedila :
B7-0697/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0697/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhu EU–Rusija (2011/2948(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni ter Rusko federacijo na drugi strani[1] in pogajanj o novem sporazumu med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008,

–   ob upoštevanju svojih predhodnih poročil in resolucij o Rusiji ter odnosih med Evropsko unijo in Rusijo,

–   ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju skupne izjave Stalnega partnerskega sveta EU in Rusije o svobodi, varnosti in pravici z dne 11. oktobra 2011 v Varšavi,

–   ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki je potekalo 9. in 10. junija 2011 v Nižnem Novgorodu,

–   ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 6. decembra 2011 o volitvah v dumo v Ruski federaciji,

–   ob upoštevanju dnevnega reda vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki bo 15. decembra 2011,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so ruske parlamentarne volitve 4. decembra 2011 zaznamovale številne velike volilne nepravilnosti;

B.  ker je bilo samo sedmim strankam dovoljeno predlagati listo kandidatov, medtem ko je bila glavnim opozicijskim strankam, vključno s Svobodno ljudsko stranko, onemogočena registracija, prepovedano pa jim je bilo tudi sodelovanje v kampanji;

C. ker so na dan volitev poročali o številnih nepravilnostih, vključno z večkratnim glasovanjem (t. i. vrtiljaki oz. „bus carousels“), oviranjem strankarskih opazovalcev in polnjenjem volilnih skrinjic s ponarejenimi glasovnicami; ker je urad OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice (OVSE/ODIHR) ocenil, da je bilo štetje glasov na 34 od 115 opazovanih volišč „slabo ali zelo slabo“;

D. ker je bila organizacija za opazovanje volitev Golos deležna nadlegovanja s strani oblasti, ki so ji med drugim naložile kazen 1000 USD zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje in ki so 3. decembra na moskovskem letališču za 12 ur priprle vodjo Golosa Lilijo Šibanovo; ker so hekerji na volilni dan napadli več neodvisnih ali opozicijskih medijskih portalov;

E.  ker so se po volitvah začeli mirni protesti v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih mestih, nakar je policija pridržala na več sto ljudi;

F.  ker so vladni uradniki in predstavniki lokalnih oblasti pred volitvami pritiskali na javne uslužbence, učitelje, upokojence in študente ter jim grozili, da bi zagotovili njihovo podporo Enotni Rusiji;

G. ker se je Rusija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter kot podpisnica deklaracij Združenih narodov zavezala k varovanju in spodbujanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države;

H. ker EU in Rusija sodelujeta pri številnih dvostranskih in svetovnih izzivih, to sodelovanje pa temelji na skupnih zavezah in interesih;

I.   ker je pomembno, da je EU v odnosih z Rusko federacijo usklajena, solidarna in enotna;

J.   ker sta EU in Rusija v skupni izjavi o partnerstvu za modernizacijo izjavili, da njuno razvijajoče se partnerstvo temelji na globoki zavezanosti demokratičnim načelom, temeljnim in človekovim pravicam ter pravni državi; ker bi moralo biti partnerstvo za modernizacijo sestavni del novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

K. ker ima energija pomembno vlogo v odnosih med EU in Rusijo in je še vedno bistveni instrument ruske ekonomske in zunanje politike;

L.  ker je predsednik Medvedjev razglasil, da je nujno treba premagati korupcijo v Rusiji ter da se je treba javno zavezati h krepitvi pravne države v Rusiji in posvetiti težavam ruskega sodnega in pravnega sistema;

M. ker je Svet predsednika Medvedjeva za človekove pravice ugotovil, da vsi ruski državni organi ovirajo preiskavo korupcije, ki jo je razkril Sergej Magnitski, ter predstavil dokaze o grobih kršitvah njegovih pravic, ki so pripeljale do njegove smrti;

N. ker so za ponovno odprto preiskavo o smrti Sergeja Magnitskega zadolženi prav isti uslužbenci ministrstva za notranje zadeve, ki so ga aretirali in nato mučili;

1.  poziva EU in Rusijo, naj okrepita pogajanja o novem celovitem in pravno zavezujočem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki naj zajema vse vidike njunih odnosov, vključno z oddelkom o človekovih pravicah in demokraciji; v zvezi s tem poudarja, da mora Evropska unija v svojih pogajalskih stališčih glede prizadevanj za novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju opozoriti na sistematično nespoštovanje demokratičnih načel, pravne države in temeljnih pravic v Rusiji;

2.  izraža globoko razočaranje nad izvedbo volitev 4. decembra, ki so jih skazile številne nepravilnosti; poziva predsednika Sveta, predsednika Komisije, visoko predstavnico in podpredsednico Komisije ter poljsko predsedstvo EU, naj na vrhunskem srečanju odprejo vprašanje volitev 4. decembra ter v zvezi s tem jasno izrazijo zaskrbljenost EU zaradi izvedbe volitev in Rusijo pozovejo, naj omogoči svobodno in pošteno kampanjo v tekmovalnem duhu za predsedniške volitve v marcu 2012;

3.  globoko obžaluje, da nobeni novi politični stranki, vključno s Svobodno ljudsko stranko, ni bila dovoljena registracija pred volitvami, ter meni, da takšno ravnanje ruskih oblasti resno spodkopava načeli političnega pluralizma in svobode združevanja, ki sta temelja prave demokracije;

4.  znova poudarja, da zahodni opazovalci nobenih volitev v Rusiji niso priznali kot svobodnih in demokratičnih, odkar je oblast prevzel predsednik vlade Vladimir Putin;

5.  ostro obsoja ukrepe ruskih oblasti proti Golosu, potem ko je ta organizacija vzpostavila posebno spletno stran za prijavljanje volilnih prevar in nepravilnosti;

6.  poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije ter poljsko predsedstvo, naj odpreta vprašanje mirnih protestnikov, ki so bili pridržani med protesti v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih ruskih mestih, vključno z enim najbolj znanih ruskih blogerjev Aleksejem Navalnim; ostro obsoja množične aretacije in pretepanje, ki jih izvaja policija, ter poziva k takojšnji izpustitvi priprtih ljudi;

7.  znova poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, naj zagotovi, da pogovori o človekovih pravicah ne bodo omejeni zgolj na posvetovanja o človekovih pravicah, ki potekajo dvakrat letno, ampak se bodo obravnavali tudi na drugih srečanjih na vseh ravneh; znova poziva rusko vlado, naj zagotovi, da jo bodo na posvetovanjih poleg diplomatov z ministrstva za zunanje zadeve predstavljali tudi uradniki iz drugih zadevnih institucij, vključno z ministrstvom za pravosodje in ministrstvom za notranje zadeve;

8.  poziva ruske oblasti, naj dosežejo dejanski napredek pri popravi krivic in preprečevanju razširjenih kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah v Rusiji, vključno s kršitvami, o katerih je Evropsko sodišče za človekove pravice že razsodilo v škodo Rusije, pa tudi sistematičnimi in dolgotrajnimi kršitvami, zaradi katerih je predsednik Dmitrij Medvedjev pozval k ukrepanju proti državnemu pravnemu nihilizmu;

9.  poziva EU, naj sprejme sklepe Sveta za zunanje zadeve o človekovih pravicah v Rusiji, v katerih bo poudarila svojo zaskrbljenost zaradi vztrajno slabih razmer na področju človekovih pravic, zlasti kar zadeva svobodo delovanja civilne družbe brez neupravičenih omejitev in varnost zagovornikov človekovih pravic; opozarja na pogosto nekaznovanost za mučenje, prisilna izginotja in druge aktualne hude zlorabe na Severnem Kavkazu ter poudarja, kako pomembno je, da Rusija v celoti izvaja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice kot sredstva za reševanje teh zlorab;

10. znova poziva Svet EU, naj nemudoma uvede vizumske sankcije ter zamrzne bančne račune in drugo imetje tistih ruskih vladnih uradnikov, ki so bili vpleteni v davčne utaje, ter tistih, ki so sodelovali pri nezakoniti aretaciji, mučenju, odrekanju zdravniške oskrbe in umoru Magnitskega med priporom ter pri prikritju tega zločina; spodbuja organe pregona EU, naj sodelujejo na teh področjih, ter ugotavlja, da so sankcije, ki so jih uvedle ZDA in Združeno kraljestvo, že prispevale k pregonu več ruskih uradnikov, ki naj bi bili povezani s smrtjo Sergeja Magnitskega;

11. pozdravlja sporazum z rusko vlado o postopni ukinitvi pristojbin za prelete Sibirije;

12. pozdravlja dejstvo, da sta Gruzija in Rusija dosegli sporazum o odprtih dvostranskih vprašanjih v zvezi s pristopom Rusije v WTO, kar ji bo odprlo možnost za vstop v organizacijo, s čimer se bo olajšala trgovina in zagotovili enaki konkurenčni pogoji za podjetja; vendar opominja, da mora Rusija premagati velike ovire, kot so subvencije industriji, birokracija, omejitve za tuje naložbe ter neustrezni javnozdravstveni standardi;

13. poziva ruske oblasti, naj se vzdržijo gospodarskega in političnega pritiska na države v skupnem sosedstvu EU in Rusije; poudarja, da morata EU in Rusija sodelovati pri krepitvi držav v skupnem sosedstvu, zlasti glede spoštovanja človekovih pravic in pravne države; poziva Rusijo, naj prizna evropsko usmeritev Gruzije, Moldavije in Ukrajine;

14. poziva Rusijo, naj dejavno prispeva k reševanju t. i. zamrznjenih sporov v svojem sosedstvu; znova poudarja, da mora Rusija v celoti izvajati šest točk sporazuma o prekinitvi ognja, ki vključujejo tudi spoštovanje gruzijske suverenosti in ozemeljske celovitosti; podpira napredek skupine iz Minska glede spora v Gorskem Karabahu in pozdravlja nedavne ruske pobude za oživitev mirovnih pogajanj; pozdravlja nov začetek pogajanj v formatu 5+2, kar zadeva pridnjestrski spor, in je seznanjen s prvim uradnim srečanjem z dne 1. decembra 2011, za katerega upa, da bo prvi korak na poti k rešitvi spora;

15. poziva Rusijo k večji angažiranosti pri iskanju skupnega stališča na mednarodni ravni, zlasti kar zadeva demokratične spremembe v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu; izjavlja, da bi lahko veto Rusije v Varnostnem svetu ZN ustavil mednarodna prizadevanja za mirno rešitev v Siriji in poziva Rusijo, naj sodeluje pri usklajenem pristopu do Asadovega režima;

16. poudarja, da sedanje razmere v Iranu in njegov jedrski program zahtevajo odločen in usklajen pristop mednarodne javnosti z dejavno udeležbo Rusije;

17. poudarja pomen sodelovanja z Rusijo na področju energije; hkrati znova poudarja, da bi moral napredek pri odnosih na tem področju spremljati napredek pravne države in demokratičnih standardov v Rusiji; poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini postala sestavni del novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju; poudarja, da bi morala EU obravnavati diverzifikacijo energetskih virov kot svojo glavno prednostno nalogo ter storiti vse, kar je mogoče, za finalizacijo projektov, kot sta Nabucco in Agri; v zvezi s tem opominja, da diverzifikacija pomeni iskanje alternativnih virov nafte in plina, ne pa alternativnih transportnih poti za rusko nafto in plin;

18. opozarja, da bi moralo partnerstvo za modernizacijo vključevati ne le gospodarska in tehnološka vprašanja in izzive, temveč bi moralo tudi temeljiti na širokem sodelovanju, zlasti na področjih pravne države, varstva človekovih pravic in razvoja zanesljivega pravnega sistema;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije, vladi in parlamentu Gruzije, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.