Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0001/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0001/2012

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a bizottságok létszámáról

12.1.2012

az eljárási szabályzat 183. cikke alapján
Elnökök Értekezlete


Eljárás : 2011/2841(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0001/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0001/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0001/2012

Az Európai Parlament határozata a bizottságok létszámáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Elnökök Értekezlete javaslatára,

–   tekintettel a parlamenti bizottságok számszerű összetételéről szóló 2009. július 15-i[1] és 2011. december 11-i[2] határozataira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 183. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a parlamenti bizottságok taglétszámát:

     C01.    Külügyi Bizottság: 76 tag

     C02.     Fejlesztési Bizottság: 30 tag

     C03.     Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság: 31 tag

     C04.     Költségvetési Bizottság: 43 tag

     C05.     Költségvetési Ellenőrző Bizottság: 30 tag

     C06.     Gazdasági és Monetáris Bizottság: 48 tag

     C07.     Foglalkoztatási és Szociális Bizottság: 49 tag

     C08.     Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság: 69 tag

     C09.     Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság: 61 tag

     C10.     Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság: 41 tag

     C11.     Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság: 47 tag

     C12.     Regionális Fejlesztési Bizottság: 50 tag

     C13.     Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság: 44 tag

     C14.     Halászati Bizottság: 25 tag

     C15.     Kulturális és Oktatási Bizottság: 31 tag

     C16.     Jogi Bizottság: 25 tag

     C17.     Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság: 60 tag

     C18.     Alkotmányügyi Bizottság: 24 tag

     C19.     Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság: 35 tag

     C20.     Petíciós Bizottság: 35 tag,

     úgy határoz továbbá, hogy az alábbiak szerint módosítja a parlamenti albizottságok taglétszámát:

     SC01A.               Emberi Jogi Albizottság: 31 tag

     SC01B.     Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság: 31 tag;

2.  hivatkozással az Elnökök Értekezletének a bizottsági elnökségek összetételével kapcsolatos, 2009. július 9-i határozatára, úgy határoz, hogy a bizottsági elnökségek legfeljebb négy alelnökből állhatnak;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.