Propunere de rezoluţie - B7-0001/2012Propunere de rezoluţie
B7-0001/2012

PROPUNERE DE DECIZIE privind componența numerică a comisiilor

12.1.2012

depusă în conformitate cu articolul 183 din Regulamentul de procedură
Conferinţa preşedinţilor


Procedură : 2011/2841(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0001/2012
Texte depuse :
B7-0001/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0001/2012

Decizia Parlamentului European privind componența numerică a comisiilor

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Conferinţei preşedinţilor,

–   având în vedere deciziile sale din 15 iulie 2009[1] și 14 decembrie 2011[2] privind componența numerică a comisiilor parlamentare,

–   având în vedere articolul 183 din Regulamentul său de procedură,

1.  hotărăşte să modifice, după cum urmează, componenţa numerică a comisiilor parlamentare:

     C01.    Comisia pentru afaceri externe: 76 de membri,

     C02.     Comisia pentru dezvoltare: 30 de membri,

     C03.     Comisia pentru comerţ internaţional: 31 de membri,

     C04.     Comisia pentru bugete: 43 de membri,

     C05.     Comisia pentru control bugetar: 30 de membri,

     C06.     Comisia pentru afaceri economice şi monetare: 48 de membri,

     C07.     Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale: 49 de membri,

     C08.     Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară: 69 de membri,

     C09.     Comisia pentru industrie, cercetare şi energie: 61 de membri,

     C10.     Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor: 41 de membri,

     C11.     Comisia pentru transport şi turism: 47 de membri,

     C12.     Comisia pentru dezvoltare regională: 50 de membri,

     C13.     Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală: 44 de membri,

     C14.     Comisia pentru pescuit: 25 de membri,

     C15.     Comisia pentru cultură şi educaţie: 31 de membri,

     C16.     Comisia pentru afaceri juridice: 25 de membri,

     C17.     Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne: 60 de membri,

     C18.     Comisia pentru afaceri constituţionale: 24 de membri,

     C19.     Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen: 35 de membri,

     C20.     Comisia pentru petiţii: 35 de membri,

     şi să modifice, după cum urmează, componenţa numerică a subcomisiilor parlamentare:

     SC01A.               Subcomisia pentru drepturile omului: 31 de membri,

     SC01B.     Subcomisia pentru securitate şi apărare: 31 de membri;

2.  hotărăște, cu privire la Decizia Conferinţei preşedinţilor din 9 iulie 2009 privind componenţa birourilor comisiilor, faptul că birourile comisiilor pot fi formate din cel mult patru vicepreşedinţi;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului şi Comisiei.