Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0052/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0052/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az oroszországi politikai helyzetről (2012/2505(RSP))

8.2.2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0052/2012

Eljárás : 2012/2505(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0052/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0052/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0052/2012

az Európai Parlament állásfoglalása az oroszországi politikai helyzetről (2012/2505(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás érvénybe lépéséig meghosszabbítottak,

–   tekintettel arra, hogy jelenleg tárgyalások folynak az EU–Oroszország kapcsolatoknak új, átfogó keretet biztosító új megállapodásról, valamint tekintettel a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

 tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Állami Duma-választások eredményéről szóló, 2011. december 14-i[1] és az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről szóló, 2011. július 7-i[2] állásfoglalására,

 tekintettel az EBESZ/ODIHR Orosz Állami Duma 2011. december 4-i választásáról szóló, 2012. január 12-i végleges megfigyelési jelentésére,

–   tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Bizottságának (PACE) az orosz parlamenti választásokról szóló, 2012. január 23-i végleges megfigyelési jelentésére, valamint a választásokat követően Oroszországba látogató küldöttségének 2012. január 21-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra és különösen az e tárgyban tartott legutóbbi, 2011. november 29-i ülésre,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az EU főképviselőjének az oroszországi Állami Duma-választásokról kiadott 2011. december 6-i nyilatkozatára, valamint a 2011. december 14-én, Strasbourgban megrendezett EU–Oroszország csúcstalálkozón elhangzott beszédére, valamint az oroszországi politikai helyzetről szóló 2011. február 1-jei beszédére,

–   tekintettel Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke EU–Oroszország csúcstalálkozót követő, 2011. december 15-i nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok az elmúlt évtizedek során folyamatosan fejlődtek, aminek következtében mély és átfogó kölcsönös függőség alakult ki, amely a jövőben még tovább fog fokozódni;

B.  mivel az EU és az Oroszországi Föderáció közötti stratégiai partnerségi megállapodás aláírása kiemelkedő jelentőséggel bír a két partner közötti együttműködés további fejlődése és fokozása szempontjából;

C. mivel továbbra is aggasztóak az Oroszországi Föderációban végbemenő, az emberi jogok tiszteletben tartásával és védelmével, valamint a közmegegyezésen alapuló demokratikus elvek, választási szabályok és eljárások tiszteletben tartásával kapcsolatos fejlemények; mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagja, és ezért elkötelezte magát a demokrácia alapelvei és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett;

D.  mivel 2011. április 12-én az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletben utasította el a politikai pártok oroszországi bejegyzésének nehézkes eljárásait, amelyek nem felelnek meg az Európa Tanács és az EBESZ választási normáinak; mivel a politikai pártok és jelöltek regisztrációjának korlátozása akadályozza a politikai versenyt és a pluralizmust Oroszországban;

E.  mivel a választási törvények javítására irányuló, közelmúltbeli korlátozott kezdeményezések ellenére az általános szabályok továbbra is túlságosan bonyolultak és egyes esetekben homályosak, ami a jogalap következetlen alkalmazását eredményezi;

F.  mivel az EBESZ/ODIHR végleges megfigyelési jelentése szerint a 2011. december 4-i Duma-választások nem tartották maradéktalanul tiszteletben a szabad és tisztességes választások szabályait, illetve a választásokat az állam és a kormányzó párt közötti konvergencia, a választási adminisztráció függetlenségének hiánya, a média részrehajlása és a különböző szinteken történő állami beavatkozás jellemezte; mivel a jelentés szerint a Duma-választások során az eljárási szabályokat számos esetben megsértették, nyilvánvaló manipulációkra került sor, illetve komoly jelek utalnak egyazon szavazat többszöri leadására;

G. mivel a 2011. december 4-i Duma-választások óta az orosz nép számos tömegdemonstráció – különösen a fehér szalagos demonstráció – keretében nyilvánította ki a nagyobb mértékű demokrácia és a választási rendszer átfogó reformja iránti vágyát;

H. mivel a politikai pluralizmus a demokrácia és a modern társadalom egyik sarokköve és a politikai legitimáció egyik forrása; mivel az elnökválasztások előkészületeinek garantálniuk kell a szabad és tisztességes eljárást, amely egyenlő esélyt kínál minden jelölt számára;

1.  tudomásul veszi az EBESZ/ODIHR és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Duma-választásokról szóló jelentéseit, melyek szerint a választások nem tettek eleget az EBESZ által meghatározott választási szabályoknak, illetve a választásokat az állam és a kormányzó párt közötti konvergencia, az eljárási szabályok megsértése, nyilvánvaló manipuláció és a választási adminisztráció függetlenségének hiánya jellemezte;

2.  felszólítja az orosz hatóságokat a csalásról és megfélemlítésről szóló összes jelentés átfogó és átlátható vizsgálatára, a felelősök megbüntetése, valamint bizonyított szabálytalanságok esetén a szavazatok újraszámlálása érdekében; hangsúlyozza, hogy az orosz választási jogszabályok lehetőséget adnak a fellebbezésre és a kiigazításra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a Központi Választási Bizottság nem kezelte átláthatóan a panaszokat, és nem foglalkozott azokkal kellő hatékonysággal és időben;

3.  üdvözli Medvegyev elnök bejelentését, miszerint végrehajtják a politikai rendszer átfogó reformját, melynek keretében gondoskodnak a politikai pártokra vonatkozó regisztrációs eljárás régóta szükségessé vált egyszerűsítéséről; komoly elkötelezettségre szólít fel a tömegtájékoztatás szabadságával, a gyülekezési szabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos problémák megoldása érdekében; megismétli, hogy az EU készen áll arra, hogy minden lehetséges módon – így a modernizációs partnerség által biztosított keretek közt is – együttműködjön Oroszországgal az emberi és az alapvető jogok tiszteletben tartásának javítása, valamint a független jogállamiság rendszerének Oroszországban történő megerősítése érdekében;

4.  hangsúlyozza, hogy a békés oroszországi demonstrációk az orosz nép nagyobb demokrácia iránti vágyát fejezik ki; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy a jelenlegi tiltakozásokat tekintsék lehetőségnek az orosz nép által a nagyobb demokrácia, a választási törvények megreformálása, az Európai Tanács és az EBESZ normáinak a Velencei Bizottsággal való együttműködés keretében történő betartása érdekében kifejezett követelések megválaszolására;

5.  emlékeztet arra, hogy a választások kapcsán észlelt egyik legfontosabb hiányosság az volt, hogy a Duma-választásokra való felkészülés idején korlátozták a politikai pluralizmust; aggodalmának ad hangot ellenzéki jelölteknek a 2012. március 4-i elnökválasztáson való indulásból történő kizárása miatt, ami újfent aláássa a politikai versenyt és a pluralizmust;

6.  felszólítja az orosz hatóságokat, hogy kezdjenek párbeszédet az ellenzékkel, és vizsgálják felül a Grigorij Javlinszkij jelöltségét elutasító döntésüket; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy márciusban garantálják a szabad, tisztességes és demokratikus elnökválasztást, amelyen valamennyi jelölt egyenlő eséllyel indulhat;

7.  felszólítja az EBESZ-t és az Európa Tanácsot, hogy az orosz hatóságok által már elfogadott módon kövessék nyomon a szabálytalanságok kivizsgálását, és kísérjék szorosan figyelemmel az elnökválasztások előkészületeit, valamint a választási szabályok betartását;

8.  megjegyzi, hogy az oroszországi elnökválasztást várhatóan 600 nemzetközi megfigyelő követi nyomon (megfigyelőket küld az EBESZ/ODIHR, a PACE, a Shanghai Együttműködési Szervezet és a CIS is); hangsúlyozza, hogy a nemzetközi és nemzeti választási megfigyelési tevékenységet teljes kapacitással kell folytatni, és el kell kerülni, hogy az orosz hatóságok beavatkozzanak és akadályozzák a munkát, amint az a jelentések szerint a Duma-választásokon történt;

9.  aggodalmának ad hangot a Szergej Magnyickij halálának ügyében folytatott bűnügyi nyomozás és büntetőeljárás elhúzódásának kapcsán; felszólít e tragikus haláleset gyors tisztázására és a bűnösök megbüntetésére;

10. határozottan felszólítja Oroszországot, hogy csatlakozzon a nemzetközi egyetértéshez, és tegye lehetővé a Biztonsági Tanács számára, hogy az Arab Liga javaslatai alapján fellépjen a szíriai válság megoldása érdekében; hangsúlyozza, hogy Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaként komolyan kell vennie a nemzetközi béke és biztonság tekintetében vállalt felelősségét;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.