Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0053/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0053/2012

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a magyarországi helyzetről (2012/2511(RSP))

  8.2.2012

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Timothy Kirkhope, Anthea McIntyre az ECR képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2012/2511(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0053/2012
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0053/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0053/2012

  Az Európai Parlament állásfoglalása a magyarországi helyzetről (2012/2511(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Uniónak az alapvető értékekről és alapvető szabadságokról szóló rendelkezéseire és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. és 6. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 130. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel 2011. április 18-án a magyar Országgyűlés elfogadta Magyarország új Alaptörvényét, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba;

  B.  mivel az Európai Bizottságnak aggályai vannak a magyar Alaptörvény bizonyos aspektusait illetően, többek között a központi bank, az adatvédelmi hatóság és a bíróságok függetlenségével kapcsolatban;

  C. mivel a magyar kormány kifejezte az Európai Bizottsággal való együttműködési szándékát;

  1.  hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament által végzett valamennyi értékelésnek és elemzésnek a tényeken kell alapulnia és kiegyensúlyozottnak kell lennie;

  2.  támogatja az Európai Bizottság annak biztosítására irányuló szerepét, hogy a magyar nemzeti jogszabályok összhangban álljanak az Európai Unió szerződéseivel és a közös alapvető demokratikus értékekkel, és ebben az összefüggésben a magyarországi helyzet Bizottság által végzett értékelését;

  3.  felszólítja a magyar kormányt, hogy a helyzet megoldása érdekében szorosan működjön együtt az Európai Bizottsággal mint a szerződések őrével, és ha szükséges, módosítsa az érintett jogszabályokat;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Magyar Köztársaság elnökének.