Procedură : 2012/2509(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0063/2012

Texte depuse :

B7-0063/2012

Dezbateri :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0062

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 118kWORD 69k
10.2.2012
PE483.121v01-00
 
B7-0063/2012

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0027/2012

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la viitorul programului GMES (2012/2509(RSP))


Norbert Glante în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la viitorul programului GMES (2012/2509(RSP))  
B7‑0063/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) şi operaţiunile sale (începând cu anul 2014),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei „Un buget pentru Europa 2020” din 29 iunie 2011,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 19 ianuarie 2012 referitoare la o strategie spaţială a Uniunii Europene în serviciul cetăţeanului(1),

–   având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2011 intitulate „Către o strategie spaţială a Uniunii Europene în serviciul cetăţeanului”,

–   având în vedere întrebarea din 13 decembrie 2011 adresată Comisiei cu privire la viitorul programului GMES (B7-0027/2012),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Programul de monitorizare globală pentru mediu şi securitate (GMES) reprezintă una dintre cele două inițiative spațiale emblematice ale Uniunii Europene şi joacă un rol-cheie în observarea Pământului, fiind un instrument esenţial pentru combaterea schimbărilor climatice şi a degradării mediului, pentru protecţia şi securitatea civilă, dezvoltarea durabilă, mobilitatea şi gestionarea crizelor, precum şi pentru oferirea unor oportunităţi economice importante prin dezvoltarea de servicii în aval şi prin stimularea inovării;

B.  întrucât GMES prezintă o importanţă majoră pentru Europa din punct de vedere politic, strategic şi tehnic şi întrucât acesta este foarte rentabil, aducând beneficii economice, sociale şi tehnologice;

C. întrucât GMES a fost înfiinţat ca un program al Uniunii, finanţat prin bugetul UE, însumând aproximativ 3,2 miliarde EUR până în 2013, sub gestiunea şi responsabilitatea UE;

D. întrucât lipsa unui plan de finanţare credibil care să ofere sprijin financiar stabil pe termen lung ar putea conduce la costuri mai mari pe termen lung, la o disparitate în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi la beneficii pentru cetăţenii europeni, precum şi la o întrerupere sau chiar la o suspendare a programului şi a furnizării de date, acest fapt putând însemna, în cele din urmă, că investiţiile realizate până în prezent au fost fără rezultate şi că Europa şi-ar pierde independenţa şi avansul tehnologic în acest proiect important de infrastructură spaţială;

E.  întrucât Consiliul a solicitat la 31 mai 2011 ca programul GMES să fie în continuare finanţat de către bugetul Uniunii, în conformitate cu responsabilităţile Uniunii, întrucât câteva state membre şi-au exprimat deja obiecţiile faţă de reglementarea finanţării GMES printr-un acord interguvernamental şi întrucât, drept urmare, fondul GMES propus nu va genera probabil finanţarea necesară,

1.  regretă faptul că, la 30 noiembrie 2011, Comisia a publicat doar o comunicare şi nu a prezentat o propunere legislativă privind GMES, având în vedere că actualul Regulament (UE) nr. 911/2010 acoperă doar operaţiunile iniţiale şi va expira la sfârşitul anului 2013;

2.  nu este de acord cu direcţia indicată de Comisie în comunicarea sa în ceea ce priveşte viitorul finanţării şi al gestionării programului GMES, obiectivul fiind finanţarea interguvernamentală a proiectului; este preocupat de faptul că această direcţie este într-o foarte mare măsură în detrimentul dezvoltării viitoare a programului, că aceasta va conduce la pierderea dimensiunii europene a programului şi că este în contradicţie cu principiul transparenţei şi al accesului deplin, deschis şi egal pentru toţi, precum şi de faptul că această direcţie va fi văzută ca un semn de dezangajare a Uniunii Europene de la această iniţiativă emblematică;

3.  nu crede că finanţarea programului GMES în afara cadrului financiar multianual (CFM) – cu finanţarea şi structura de gestionare propusă de Comisie în comunicarea sa – constituie o opţiune viabilă;

4.  subliniază faptul că nesiguranţa legată de viitorul programului GMES şi de finanţarea sa afectează în mod grav dezvoltarea şi comercializarea serviciilor şi aplicaţiilor GMES, de la care se aşteaptă să genereze creştere economică şi bunăstare pentru cetăţenii europeni;

5.  solicită, astfel, Comisiei, să prezinte în mod rapid o propunere legislativă pentru gestionarea, finanţarea şi funcţionarea pe termen lung a programului GMES, finanţat în cadrul CFM, cu scopul de a asigura punerea în aplicare şi funcţionarea corespunzătoare a programului şi de realiza obiectivul său de a fi în totalitate operaţional începând cu 2014;

6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate