Predlog resolucije - B7-0063/2012Predlog resolucije
B7-0063/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o prihodnosti programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES) (2012/2509(RSP))

10. 2. 2012

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0027/2012
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Norbert Glante v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2012/2509(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0063/2012
Predložena besedila :
B7-0063/2012
Sprejeta besedila :

B7‑0063/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES) (2012/2509(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2011 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih dejavnostih (od leta 2014 naprej),

–   ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom Proračun za strategijo Evropa 2020 z dne 29. junija 2011,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2012 o vesoljski strategiji Evropske unije, ki koristi državljanom[1],

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2011 z naslovom Za vesoljsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom,

–   ob upoštevanju vprašanja Komisiji z dne 13. decembra 2011 o prihodnosti GMES (B7 0027/2012),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je program Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES) ena od dveh vodilnih pobud Unije, ki ima ključno vlogo pri opazovanju Zemlje, nepogrešljivemu orodju na področju boja proti podnebnim spremembam in propadanju okolja, civilne zaščite in varnosti, trajnostnega razvoja, mobilnosti in obvladovanja kriz, ki gospodarstvu ponuja pomembne priložnosti, saj omogoča razvoj storitev za uporabnike in spodbujanje inovacij;

B.  ker je GMES zelo pomemben za Evropo s političnega, strateškega in tehničnega vidika in ker ponuja znatno donosnost naložbe v obliki ekonomskih, socialnih in tehnoloških koristi;

C. ker je bil GMES vzpostavljen kot program Unije, ki je financiran iz proračuna EU, iz katerega bo do leta 2013 prejel skupno približno 3.2 milijarde EUR, poteka pa pod vodstvom EU, ki je zanj odgovorna;

D. ker bi pomanjkanje verodostojnega finančnega načrta za zagotavljanje dolgoročnega in stabilnega financiranja utegnilo v dolgem roku privesti do višjih stroškov, razlik pri dostopu do informacij, ki izhajajo iz programa, in koristih za evropske državljane, prekinitve ali celo opustitve programa in zagotavljanja podatkov, nazadnje pa bi to lahko pomenilo, da je bilo dosedanje vlaganje v program brez koristi in da bo Evropa v okviru te pomembne vesoljske infrastrukture izgubila samostojnost in možnosti za tehnološki napredek;

E.  ker je Svet 31. maja 2011 zahteval, da se program GMES skladno z odgovornostjo Unije še naprej financira iz proračuna EU, več držav članic pa je že naznanilo nasprotovanje temu, da bi financiranje GMES urejal medvladni sporazum; ker se zaradi tega v predlaganem skladu za GMES najbrž ne bodo zbrala potrebna sredstva;

1.  obžaluje, ker je Komisija 30. novembra 2011 objavila le sporočilo, namesto da bi predložila zakonodajni predlog o GMES, saj veljavna Uredba (EU) št. 911/2010 zajema le začetne dejavnosti, leta 2013 pa preneha veljati;

2.  ne soglaša z usmeritvijo, ki jo je Komisija nakazala v sporočilu glede prihodnjega financiranja in upravljanja GMES, in sicer da je cilj medvladno financiranje projekta; je zaskrbljen, ker bo ta usmeritev zelo negativno vplivala na prihodnji razvoj programa, ki bo zaradi nje izgubil evropsko razsežnost, neskladna pa bo tudi z načeli preglednosti in polnega, odprtega in enakega dostopa za vse ter morebiti razumljena kot znak, da se EU odpoveduje tej vodilni pobudi;

3.  ne verjame, da je financiranje GMES izvedljivo zunaj večletnega finančnega okvira – s strukturo financiranja in upravljanja, ki jo je Komisija predlagala v sporočilu;

4.  poudarja, da negotovost glede prihodnosti programa GMES in njegovega financiranja zelo negativno vpliva na razvoj in sprejem storitev in aplikacij GMES na trgu, te naj bi namreč ustvarjale gospodarsko rast in blaginjo za evropske državljane;

5.  zato poziva Komisijo, naj hitro vloži zakonodajni predlog za dolgoročno upravljanje, financiranje in delovanje programa GMES, ki naj bo financiran znotraj večletnega finančnega okvira, s čimer bi zagotovili ustrezno uvajanje in delovanje programa ter uresničili cilj, da bi ta začel polno delovati z letom 2014;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.