Предложение за резолюция - B7-0068/2012Предложение за резолюция
B7-0068/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия (2012/2543(RSP))

13.2.2012

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0068/2012

Процедура : 2012/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0068/2012
Внесени текстове :
B7-0068/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0068/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия (2012/2543(RSP))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предходните си резолюции относно Сирия,

–    като взе предвид Решение 2011/523/ЕС на Съвета за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република, Регламент 36/2012/ЕС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия, Решение 2012/37/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия,

–    като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Сирия от 8 и 31 юли; 1, 4, 18, 19, 23 и 30 август; 2 и 23 септември; 12 октомври 2011 г.; 3 и 28 ноември, 2 и 13 декември 2011 г.; 11 и 23 януари; и 1 и 4 февруари 2012 г.,

–    като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 18 юли; 10 октомври; 1 декември 2011 г.; както и 23 януари 2012 г.,

–    като взе предвид съвместното съобщение, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, на Европейската комисия и върховния представител до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г.,

–    като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 22 ноември 2011 г. относно правата на човека в Сирия,

–    като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 3 август 2011 г.,

–    като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Сирийската арабска република от 2 декември 2011 г.,

–    като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия за Сирийската арабска република, подаден до Съвета на ООН по правата на човека на 23 ноември 2011 г.,

–    като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–    като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Сирия е страна,

–    като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от началото на масовите демонстрации срещу сирийския режим през март 2011 г. безредиците и кръвопролитията продължават вече единадесет месеца;

Б.   като има предвид, че поради ескалирането на насилието ООН вече не предоставя оценки за броя на убитите, и като има предвид, че според последните оценки на ООН през януари са били убити повече от 5 400 души, по-голямата част от които цивилни лица, и като има предвид, че броят на ранените е още по-висок;

В.   като има предвид, че при мисията за установяване на фактите на Върховния комисар от 19 август бяха открити доказателства за стотици екзекуции по бърза процедура, използване на бойни боеприпаси срещу демонстранти, мащабно разгръщане на снайперисти по време на протестите, задържане и изтезания на хора от всички възрасти, блокади на малки и големи населени места от силите за сигурност и прекъсване на водоснабдяването;

Г.   като има предвид, че гражданите на Сирия са подложени на произволни арести и лишаване от свобода без съдебен процес или чрез съдебен процес пред военен съд, че те не разполагат с независима съдебна система, която да ги защитава, че липсват свобода на словото и право на протест, гарантирани от закона;

Д.  като има предвид, че се съобщава, че градове в Сирия продължават да бъдат под обсада на сили, ръководени от правителството, и че са лишени от достъп до вода, медицински материали или средства за комуникация;

Е.   като има предвид, че въпреки многото публични изявления, изразяващи ангажимент за политически реформи, президентът Башар ал Асад не предприе стъпки за прилагането на конкретна програма, която да защитава обществените свободи и независимостта на съдебната система и да забранява на сирийското правителство да потъпква правата на човека;

Ж.  като има предвид, че сирийското правителство използва Върховния съд за държавна сигурност (ВСДС), специализиран съд, оставащ извън обикновената съдебно-наказателна система, за преследване на политически активисти и защитници на правата на човека;

З.   като има предвид, че Съветът за сътрудничество на страните от Персийския залив ще работи с органите в Сирия за започване на прехода към свободни избори и предаване на властта от президента Асад;

И.  като има предвид, че на 2 септември, 13 октомври, 1 декември 2011 г. и на 23 януари 2012 г. държавите ― членки на ЕС, постигнаха съгласие за разширяване на санкциите, в допълнение към вече съществуващите ограничения, наложени на Сирия;

Й.  като има предвид, че президентът Асад пренебрегна многобройни призиви от страна на международната общност за прекратяване на ужасяващото насилие в Сирия;

К.  като има предвид, че гражданските безредици и насилствените репресии от страна на сирийските власти срещу сирийския народ понастоящем заплашват да въвлекат страната в открита гражданска война, която на свой ред поражда риск от регионален конфликт;

1.   осъжда решенията на Китай и Русия да наложат вето на неотдавнашните опити да се изготви резолюция на Организацията на обединените нации, в която се осъжда насилственото потушаване от страна на Сирия на антиправителствените протести; изразява разочарование във връзка с липсата на съвместен отговор от страна на Съвета за сигурност на ООН по повод на насилствените действия на сирийските органи и призовава международната общност да бъде единна в осъждането на реакцията на сирийския режим спрямо демонстрациите;

2.   решително осъжда използването на насилие от страна на всички участници в Сирия;

3.   изразява съжаление за проявената от сирийския режим бруталност по време на нападението срещу Хомс; призовава сирийския режим да изтегли всички сирийски войски от малките и големите градове в Сирия; освен това призовава сирийския режим да позволи незабавен и безусловен достъп на агенциите по правата на човека и хуманитарните работници; подчертава, че не трябва да бъде възпрепятствано оказването на медицинска помощ на пострадалите от насилието;

4.   приветства водещата роля, поета от Арабската лига, в усилията за прекратяване на ужасяващото насилие в Сирия; изразява съжаление относно преустановяването на мисията на Арабската лига за наблюдение и относно неспособността на сирийския режим да изпълни изцяло договорения мирен план; приветства допълнителната инициатива на Арабската лига за изготвяне на нов мирен план и настоятелно призовава сирийския режим да приеме и приложи незабавно плана;

5    приветства осъждането на сирийския режим от страна на Турция и Саудитска Арабия, както и ролята на Турция при приемането на бежанци; изразява съжаление по повод на продължаващата подкрепа на Иран за безкомпромисната позиция на президента ал Асад и за бруталното репресиране на неговия народ;

6.   приветства заключенията на Съвета от 23 януари и подкрепя разширяването на санкциите срещу сирийския режим;

7.   настоява правителството на Сирия да гарантира закрила на участниците в протестите от нападения и да защитава правото им да участват в мирни демонстрации, за гарантиране на свободата на изразяване; призовава сирийското правителство да прекрати незабавно използването на сила срещу мирни демонстранти;

8.   отбелязва, че в качеството си на държавен глава на Сирия по силата на конституцията и закона президентът Асад носи в крайна сметка отговорност за всички действия, извършени от въоръжените сили; настоятелно призовава президента Асад да признае, че сирийският народ отхвърля неговия режим, и да се отдръпне в интерес на Сирия и единството на сирийския народ;

9.   призовава правителството на Сирия да започне независимо, ефективно и прозрачно разследване на действията на силите за сигурност, и по-специално на действията на брата на президента, който командва специалните сили, както и да подведе под отговорност всеки член на службите за сигурност, стрелял или наредил стрелба с истински боеприпаси срещу невъоръжени протестиращи;

10. изразява безпокойство във връзка със съобщенията за присъствие сред протестиращите на представители на въоръжени ислямистки сили с контрабандно оръжие, които подбуждат към джихад и стрелят срещу силите за сигурност, което заплашва да доведе до открита гражданска война въз основа на религиозен признак;

11. призовава правителството на Сирия да се въздържа от произволни арести и задържане на политически активисти, защитници на правата на човека и журналисти, както и да освободи всички, които са били лишени от свобода заради своите убеждения; призовава органите на Сирия да предоставят публично информация за всеки убит или ранен, както и за лицата, които продължават да се водят безследно изчезнали;

12. изразява сериозна загриженост, че опитите за сплашване от страна на сирийските органи може би се простират и до опозиционните активисти в изгнание;

13. призовава за открит и мирен диалог между сирийското правителство и народа на Сирия; настоятелно призовава правителството на Сирия да действа в съответствие с публичните си ангажименти и да осъществи без забавяне демократични реформи, при пълно зачитане на правата на всички малцинствени групи;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Върховния съвет на въоръжените сили на Египет, на генералния секретар на Арабската лига, както и на правителството и парламента на Сирийската арабска република.